نرخ ارز

658,649.22

تغییر روزانه:

0.55%

سالیانه:

263.00%