نرخ ارز
2,492.25
تغییر روزانه
3.69%
سالیانه
-60.26%