نرخ ارز

2,837.81

تغییر روزانه:

-2.07%

سالیانه:

306.07%