21/10/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
LU
نرخ بیکاری SEP 5.4%
25/10/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
LU
موازنه تجاری AUG €-0.54B
30/10/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
LU
اطمینان کسب و کار OCT 99.4
10:00 AM
LU
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT -2.8
31/10/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
LU
PPI (سالانه) SEP -3.6%
06/11/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
LU
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP 0.3%
10:30 AM
LU
نرخ تورم (سالانه) OCT 1.3%


لوکزامبورگ - تقویم - شاخص های اقتصادی

لوکزامبورگ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.