30/01/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
LU
اطمینان کسب و کار JAN 105
10:00 AM
LU
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN -1.1
31/01/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
LU
PPI (سالانه) DEC -3.8%
05/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
LU
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC 0.0%
14/02/2020 واقعی قبلی
10:30 AM
LU
نرخ تورم (سالانه) JAN 1.7%
20/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
LU
نرخ بیکاری JAN 5.4%


لوکزامبورگ - تقویم - شاخص های اقتصادی

لوکزامبورگ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.