08/07/2020 واقعی قبلی
10:15 AM
LU
نرخ تورم (سالانه) JUN 0.8% 0.2%
20/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
LU
نرخ بیکاری JUN 7%
24/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
LU
موازنه تجاری MAY €-0.26B
30/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
LU
اطمینان کسب و کار JUL 91.4
09:00 AM
LU
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL -10.3
31/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
LU
PPI (سالانه) JUN 1.2%
05/08/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
LU
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN 28.6%
09:30 AM
LU
نرخ تورم (سالانه) JUL 0.8%


لوکزامبورگ - تقویم - شاخص های اقتصادی

لوکزامبورگ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.