20/01/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
LU
نرخ بیکاری DEC 6.4% 6.3%
25/01/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
LU
موازنه تجاری NOV €-0.53B
28/01/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
LU
اطمینان کسب و کار JAN 105
10:00 AM
LU
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN -11.5
29/01/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
LU
PPI (سالانه) DEC -5%
04/02/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
LU
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC 0.3%
17/02/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
LU
نرخ تورم (سالانه) JAN 0.6%


لوکزامبورگ - تقویم - شاخص های اقتصادی

لوکزامبورگ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.