20/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
LU
نرخ بیکاری SEP 6.4%
26/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
LU
موازنه تجاری AUG €-0.54B
29/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
LU
اطمینان کسب و کار OCT 96.9
10:00 AM
LU
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT -11.7
30/10/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
LU
PPI (سالانه) SEP -0.8%
05/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
LU
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP 0.3%
09/11/2020 واقعی قبلی
10:30 AM
LU
نرخ تورم (سالانه) OCT 0.7%


لوکزامبورگ - تقویم - شاخص های اقتصادی

لوکزامبورگ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.