گذشته قبلی
پول 1.05 1.05
بازار سهام 1661 1663 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 0.5 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.8 4.8 در صد
نرخ بیکاری 4.7 4.8 در صد
نرخ تورم 7 6.1 در صد
نرخ بهره 0 0 در صد
موازنه تجاری -0.64 -0.75 EUR - میلیارد
حساب جاری -1345 696 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 4.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.4 24.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت 0.9 -3.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 101 97.1 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -21.8 -24 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -3.3 -1.2 در صد
نرخ مالیات شرکت 24.94 24.94 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.78 45.78 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 4.7 4.8 در صد
افراد شاغل 500122 496951
افراد بیکار 14576 15340
نرخ بیکاری بلند مدت 2 1.5 در صد
نرخ بیکاری جوانان 14 14.5 در صد
هزینه های کار 109 114 امتیاز
دستمزد 5466 5491 EUR / ماه
حداقل دستمزد 2257 2202 EUR / ماه
جمعیت 0.63 0.61 میلیون
سن بازنشستگی زنان 65 65
سن بازنشستگی مردان 65 65
تغییر اشتغال 0.8 0.9 در صد
نرخ اشتغال 69.4 70.3 در صد
استخدام تمام وقت 248 250 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 62.9 62.7 در صد
قسمت مدت زمان اشتغال 53.1 54.8 هزار
بهره وری 108 108 امتیاز
دستمزد در تولید 102 105 امتیاز
گذشته قبلی
نرخ تورم 7 6.1 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 115 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 118 117 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 111 111 امتیاز
اندازه اصل تورم 3.6 5 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 125 115 امتیاز
قیمت تولید 132 131 امتیاز
نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه) 0.9 1.9 در صد
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه 9 7.9 در صد
CPI مسکن آب و برق 121 120 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 117 امتیاز
تورم مواد غذایی 5.43 3.93 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 1 در صد
تغییر قیمت تولید کننده 24.1 25 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 203 203 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1290011 1289740 دوزها
موارد کروناویروس 244882 244866 افراد
مرگ و میر کروناویروس 1073 1072 افراد
تخت بیمارستان 4.2 4.26 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 15.9 16.13 به ازای هر - یک - میلیون نفر
پزشکان پزشکی 3.31 3.1 به ازای هر 1000 نفر
پرستاران 11.98 11.98 به ازای هر 1000 نفر
تختخوابهای ICU 3.25 3.29 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 0 0 در صد
عرضه پول M0 4.7 4.6 EUR - میلیارد
عرضه پول M1 372 361 EUR - میلیارد
عرضه پول M2 404 391 EUR - میلیارد
عرضه پول M3 510 483 EUR - میلیارد
ترازنامه بانک 1383829 1393680 EUR - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 2690 2625 EUR - میلیون
وام به بخش خصوصی 28474 27508 EUR - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 365871 361785 EUR - میلیون
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 466 471 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -0.64 -0.75 EUR - میلیارد
حساب جاری -1345 696 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 4.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 1.27 1.18 EUR - میلیارد
واردات 1.91 1.81 EUR - میلیارد
بدهی خارجی 3512716 3364919 EUR - میلیون
گردش سرمایه -1349 -727 EUR - میلیون
ذخایر طلا 2.24 2.24 تن
واردات گاز طبیعی 3411 3333 تراژول
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 59823 -53654 EUR - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.4 24.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت 0.9 -3.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -2620 1504 EUR - میلیون
هزینه های دولت 2834 2765 EUR - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.8 42.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 28034 28381 EUR - میلیون
هزینه های مالی 30654 26877 EUR - میلیون
درخواست پناهندگی 145 135 افراد
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 479 429 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 24.94 24.94 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.78 45.78 در صد
نرخ مالیات بر فروش 17 17 در صد
نرخ تامین اجتماعی 27.62 27.44 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.17 14.99 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 12.45 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 101 97.1 امتیاز
تولید صنعتی 6.5 -2.2 در صد
تولید صنعتی -4.1 3.2 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 80.1 80.2 در صد
تغییرات موجودی انبار 0.46 0.61 EUR - میلیارد
ورشکستگی 1180 1198 بانک اطلاعات شرکتها
ثبت خودرو 3341 4338
سرعت اینترنت 11591 11060 KBps
آدرس های IP 178495 194115 IP
شاخص رقابتی 77.03 76.63 امتیاز
رتبه رقابتی 18 19
شاخص فساد مالی 81 80 امتیاز
رتبه فساد مالی 9 9
آسانی کسب و کار 72 66
تولید الکتریسیته 154 195 گیگاوات ساعت
استخراج معدن -7.9 7.8 در صد
تولید فولاد 113 178 هزار تن
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -21.8 -24 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -3.3 -1.2 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 1.86 2.74 در صد
هزینه های مصرف کننده 4667 4695 EUR - میلیون
پس انداز های شخصی 21.41 21.5 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 1756 1757 EUR - میلیون
نرخ وام بانکی 1.34 1.34 در صد
قیمت گازوئیل 1.84 1.91 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.9 68.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
میزان ساخت و ساز 5.1 4.3 در صد
شاخص مسکن 179 174 امتیاز
جواز ساختمان 203 166
نرخ مالکیت مسکن 68.4 70.9 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لوکزامبورگ - شاخص های اقتصادی.