بازارها گذشته مرجع
پول 1.18 2020-10
بازار سهام 1088 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -7.2 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.8 2020-06
نرخ بیکاری 6.3 2020-09
نرخ تورم 0.7 2020-09
نرخ بهره 0 2020-09
موازنه تجاری -0.54 2020-07
حساب جاری 546 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.1 2019-12
بودجه دولت 2.2 2019-12
اطمینان کسب و کار 96.9 2020-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.7 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2020-08
نرخ مالیات شرکت 24.94 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.78 2020-12
موارد کروناویروس 11671 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 140 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 7140 2020-10
تخت بیمارستان 4.51 2018-12
بیمارستان ها 16.45 2018-12
پزشکان پزشکی 3.31 2017-12
پرستاران 11.98 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -7.2 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.8 2020-06
تولید ناخالص داخلی 71.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12738 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2033 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 111062 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 114482 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.3 2020-09
افراد شاغل 475370 2020-09
افراد بیکار 17875 2020-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.4 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 23.2 2020-08
هزینه های کار 113 2020-07
دستمزد 5383 2018-12
حداقل دستمزد 2142 2020-09
جمعیت 0.61 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
تغییر اشتغال -0.6 2020-06
نرخ اشتغال 66.9 2020-06
استخدام تمام وقت 236 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 60 2020-03
قسمت مدت زمان اشتغال 50.8 2020-06
بهره وری 100 2020-06
دستمزد در تولید 103 2020-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.7 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2020-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2020-09
اندازه اصل تورم 1.2 2020-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 123 2020-03
قیمت تولید 104 2020-08
CPI مسکن آب و برق 104 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2020-09
تورم مواد غذایی 2.96 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده -0.8 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-09
عرضه پول M0 3.9 2020-08
عرضه پول M1 287 2020-08
عرضه پول M2 318 2020-08
عرضه پول M3 408 2020-08
ترازنامه بانک 1281235 2020-05
ذخایر ارزی 971 2020-09
وام به بخش خصوصی 28982 2020-08
ترازنامه بانک مرکزی 247340 2020-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 485 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -0.54 2020-07
حساب جاری 546 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.5 2019-12
صادرات 1.05 2020-07
واردات 1.59 2020-07
بدهی خارجی 3553642 2020-06
گردش سرمایه 481 2020-06
ذخایر طلا 2.2 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -78746 2020-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.1 2019-12
بودجه دولت 2.2 2019-12
ارزش بودجه دولت 1600 2018-12
هزینه های دولت 2262 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.6 2019-12
درآمدهای دولت 26788 2018-12
هزینه های مالی 25188 2018-12
درخواست پناهندگی 110 2020-07
ارزیابی اعتبار 100 2020-10
مخارج نظامی 393 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24.94 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.78 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 27.44 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.99 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 96.9 2020-09
تولید صنعتی -16.2 2020-06
تولید صنعتی -17.9 2020-06
استفاده از ظرفیت 76.3 2020-09
تغییرات موجودی انبار 0.36 2019-12
ورشکستگی 1262 2019-12
ثبت خودرو 4073 2020-09
سرعت اینترنت 11591 2017-03
آدرس های IP 178495 2017-03
شاخص رقابتی 77.03 2019-12
رتبه رقابتی 18 2019-12
شاخص فساد مالی 80 2019-12
رتبه فساد مالی 9 2019-12
آسانی کسب و کار 72 2019-12
تولید الکتریسیته 74 2019-12
استخراج معدن 55.8 2020-07
تولید فولاد 159 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.7 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2020-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی -11.9 2020-05
هزینه های مصرف کننده 3725 2020-03
پس انداز های شخصی 21.41 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1864 2020-08
نرخ وام بانکی 1.57 2020-08
قیمت گازوئیل 1.34 2020-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.7 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 2.1 2020-07
شاخص مسکن 149 2020-06
جواز ساختمان 145 2020-03
نرخ مالکیت مسکن 71.2 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 11671 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 140 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 7140 2020-10
تخت بیمارستان 4.51 2018-12
بیمارستان ها 16.45 2018-12
پزشکان پزشکی 3.31 2017-12
پرستاران 11.98 2017-12
تختخوابهای ICU 411 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لوکزامبورگ - شاخص های اقتصادی.