بازارها گذشته مرجع
پول 1.21 2021-01
بازار سهام 1361 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 9.8 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.5 2020-09
نرخ بیکاری 6.3 2020-11
نرخ تورم 0.6 2020-12
نرخ بهره 0 2020-12
موازنه تجاری -0.53 2020-10
حساب جاری 210 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.1 2019-12
بودجه دولت 2.2 2019-12
اطمینان کسب و کار 105 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.5 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2020-11
نرخ مالیات شرکت 24.94 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.78 2020-12
موارد کروناویروس 48622 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 549 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 7140 2021-01
تخت بیمارستان 4.51 2018-12
بیمارستان ها 16.45 2018-12
پزشکان پزشکی 3.31 2017-12
پرستاران 11.98 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 9.8 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.5 2020-09
تولید ناخالص داخلی 71.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13163 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2535 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 111062 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 114482 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.3 2020-11
افراد شاغل 480582 2020-11
افراد بیکار 18159 2020-11
نرخ بیکاری بلند مدت 1.9 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 21.5 2020-11
هزینه های کار 101 2020-10
دستمزد 5383 2018-12
حداقل دستمزد 2142 2020-09
جمعیت 0.61 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
تغییر اشتغال -0.6 2020-06
نرخ اشتغال 66.9 2020-09
استخدام تمام وقت 233 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 61.3 2020-09
قسمت مدت زمان اشتغال 53.2 2020-09
بهره وری 100 2020-09
دستمزد در تولید 100 2020-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.6 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2020-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2020-12
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2020-11
اندازه اصل تورم 0.9 2020-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 123 2020-09
قیمت تولید 98.39 2020-11
CPI مسکن آب و برق 104 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2020-12
تورم مواد غذایی 2.83 2020-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.21 2020-11
تغییر قیمت تولید کننده -5 2020-11

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-12
عرضه پول M0 4.1 2020-11
عرضه پول M1 305 2020-11
عرضه پول M2 334 2020-11
عرضه پول M3 421 2020-11
ترازنامه بانک 1262696 2020-09
ذخایر ارزی 971 2020-12
وام به بخش خصوصی 28278 2020-11
ترازنامه بانک مرکزی 261881 2020-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 485 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -0.53 2020-10
حساب جاری 210 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.5 2019-12
صادرات 1.1 2020-10
واردات 1.63 2020-10
بدهی خارجی 3315098 2020-09
گردش سرمایه 122 2020-09
ذخایر طلا 2.24 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -78746 2020-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.1 2019-12
بودجه دولت 2.2 2019-12
ارزش بودجه دولت 1600 2018-12
هزینه های دولت 2382 2020-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.6 2019-12
درآمدهای دولت 26788 2018-12
هزینه های مالی 25188 2018-12
درخواست پناهندگی 110 2020-08
ارزیابی اعتبار 100 2021-01
مخارج نظامی 393 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24.94 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.78 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 27.44 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.99 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 105 2020-12
تولید صنعتی -3.2 2020-10
تولید صنعتی -4.8 2020-10
استفاده از ظرفیت 75.3 2020-12
تغییرات موجودی انبار 0.36 2019-12
ورشکستگی 1262 2019-12
ثبت خودرو 3355 2020-12
سرعت اینترنت 11591 2017-03
آدرس های IP 178495 2017-03
شاخص رقابتی 77.03 2019-12
رتبه رقابتی 18 2019-12
شاخص فساد مالی 80 2019-12
رتبه فساد مالی 9 2019-12
آسانی کسب و کار 72 2019-12
تولید الکتریسیته 185 2020-10
استخراج معدن 1 2020-10
تولید فولاد 175 2020-11

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.5 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2020-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.3 2020-09
هزینه های مصرف کننده 3836 2020-09
پس انداز های شخصی 21.41 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1798 2020-11
نرخ وام بانکی 1.49 2020-11
قیمت گازوئیل 1.4 2020-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.8 2020-06

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -6.6 2020-10
شاخص مسکن 153 2020-09
جواز ساختمان 193 2020-06
نرخ مالکیت مسکن 71.2 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 48622 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 549 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 7140 2021-01
تخت بیمارستان 4.51 2018-12
بیمارستان ها 16.45 2018-12
پزشکان پزشکی 3.31 2017-12
پرستاران 11.98 2017-12
تختخوابهای ICU 411 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لوکزامبورگ - شاخص های اقتصادی.