بازارها گذشته مرجع
پول 1.13 2020-07
بازار سهام 1016 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.9 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.2 2020-03
نرخ بیکاری 7 2020-05
نرخ تورم 0.2 2020-05
نرخ بهره 0 2020-06
موازنه تجاری -0.26 2020-04
حساب جاری 956 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.1 2019-12
بودجه دولت 2.2 2019-12
اطمینان کسب و کار 91.4 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.3 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 28.6 2020-05
نرخ مالیات شرکت 27.08 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 2018-12
موارد کروناویروس 4522 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 110 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 4054 2020-07
تخت بیمارستان 4.51 2018-12
بیمارستان ها 16.45 2018-12
پزشکان پزشکی 3.31 2017-12
پرستاران 11.98 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.9 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.2 2020-03
تولید ناخالص داخلی 71.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12738 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2033 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 107243 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 93734 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7 2020-05
افراد شاغل 471029 2020-05
افراد بیکار 20209 2020-05
نرخ بیکاری بلند مدت 1.4 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 26.1 2020-05
هزینه های کار 137 2020-04
دستمزد 5383 2018-12
حداقل دستمزد 2071 2019-12
جمعیت 0.61 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.8 2019-12
نرخ اشتغال 66.7 2020-03
استخدام تمام وقت 233 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 60 2020-03
قسمت مدت زمان اشتغال 52.8 2020-03
بهره وری 98.5 2020-03
دستمزد در تولید 95 2020-04

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.2 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2020-04
اندازه اصل تورم 1.2 2020-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 123 2020-03
قیمت تولید 106 2020-05
CPI مسکن آب و برق 103 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.89 2020-05
تورم مواد غذایی 4.27 2020-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.15 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده 1.2 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-06
عرضه پول M0 3.8 2020-05
عرضه پول M1 286 2020-05
عرضه پول M2 320 2020-05
عرضه پول M3 405 2020-05
ترازنامه بانک 1273464 2020-03
ذخایر ارزی 992 2020-05
وام به بخش خصوصی 29508 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 243546 2020-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 485 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -0.26 2020-04
حساب جاری 956 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.5 2019-12
صادرات 0.82 2020-04
واردات 1.08 2020-04
بدهی خارجی 3559189 2020-03
گردش سرمایه 832 2020-03
ذخایر طلا 2.2 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -78746 2020-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.1 2019-12
بودجه دولت 2.2 2019-12
ارزش بودجه دولت 1600 2018-12
هزینه های دولت 2262 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.6 2019-12
درآمدهای دولت 26788 2018-12
هزینه های مالی 25188 2018-12
درخواست پناهندگی 120 2020-03
ارزیابی اعتبار 100 2020-07
مخارج نظامی 393 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 27.08 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 25.12 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 2018-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 91.4 2020-06
تولید صنعتی -0.1 2020-02
تولید صنعتی -6.2 2020-01
استفاده از ظرفیت 53.8 2020-06
تغییرات موجودی انبار 0.36 2019-12
ورشکستگی 1262 2019-12
ثبت خودرو 3041 2020-05
سرعت اینترنت 11591 2017-03
آدرس های IP 178495 2017-03
شاخص رقابتی 77.03 2019-12
رتبه رقابتی 18 2019-12
شاخص فساد مالی 80 2019-12
رتبه فساد مالی 9 2019-12
آسانی کسب و کار 72 2019-12
تولید الکتریسیته 74 2019-12
استخراج معدن -20.3 2020-03
تولید فولاد 160 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.3 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 28.6 2020-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.3 2020-02
هزینه های مصرف کننده 3725 2020-03
پس انداز های شخصی 21.41 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1793 2020-05
نرخ وام بانکی 1.68 2020-05
قیمت گازوئیل 1.28 2020-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.1 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -36.7 2020-03
شاخص مسکن 138 2019-12
جواز ساختمان 158 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 71.2 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 4522 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 110 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 4054 2020-07
تخت بیمارستان 4.51 2018-12
بیمارستان ها 16.45 2018-12
پزشکان پزشکی 3.31 2017-12
پرستاران 11.98 2017-12
تختخوابهای ICU 411 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لوکزامبورگ - شاخص های اقتصادی.