بازارها گذشته مرجع
پول 1.12 2019-10
بازار سهام 1349 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2019-06
نرخ بیکاری 5.3 2019-09
نرخ تورم 1.3 2019-09
نرخ بهره 0 2019-09
موازنه تجاری -0.54 2019-07
حساب جاری 1378 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.4 2018-12
بودجه دولت 2.4 2018-12
اطمینان کسب و کار 99.4 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.8 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-08
نرخ مالیات شرکت 27.08 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2019-06
تولید ناخالص داخلی 69.49 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13128 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2298 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 107243 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 93734 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.3 2019-09
افراد شاغل 463346 2019-08
افراد بیکار 15370 2019-08
نرخ بیکاری بلند مدت 1.5 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 14.1 2019-08
هزینه های کار 104 2019-07
دستمزد 5301 2017-12
حداقل دستمزد 2071 2019-12
جمعیت 0.6 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 1 2019-03
نرخ اشتغال 68.3 2019-06
استخدام تمام وقت 237 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 60.8 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 50.3 2019-06
بهره وری 102 2019-06
دستمزد در تولید 104 2019-07
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.3 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2019-08
اندازه اصل تورم 1.6 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 120 2019-06
قیمت تولید 105 2019-08
CPI مسکن آب و برق 105 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2019-09
تورم مواد غذایی 0.89 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.15 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده -3.6 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-09
عرضه پول M0 3.6 2019-08
عرضه پول M1 267 2019-08
عرضه پول M2 305 2019-08
عرضه پول M3 353 2019-08
ترازنامه بانک 1158308 2019-07
ذخایر ارزی 941 2019-09
وام به بخش خصوصی 27548 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 225641 2019-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 475 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -0.54 2019-07
حساب جاری 1378 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.8 2018-12
صادرات 1.12 2019-07
واردات 1.65 2019-07
بدهی خارجی 3736980 2019-06
گردش سرمایه 1291 2019-06
ذخایر طلا 2.24 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1806 2019-06
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.4 2018-12
بودجه دولت 2.4 2018-12
ارزش بودجه دولت 839 2017-12
هزینه های دولت 2196 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.1 2018-12
درآمدهای دولت 24571 2017-12
هزینه های مالی 23824 2017-12
درخواست پناهندگی 135 2019-06
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 393 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 27.08 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 25.12 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 99.4 2019-09
تولید صنعتی -3.5 2019-07
تولید صنعتی -3 2019-07
استفاده از ظرفیت 80.3 2019-09
تغییرات موجودی انبار 0.47 2018-12
ورشکستگی 1191 2018-12
ثبت خودرو 3308 2019-09
سرعت اینترنت 11591 2017-03
آدرس های IP 178495 2017-03
شاخص رقابتی 77.03 2019-12
رتبه رقابتی 18 2019-12
شاخص فساد مالی 81 2018-12
رتبه فساد مالی 9 2018-12
آسانی کسب و کار 66 2018-12
تولید الکتریسیته 32 2019-08
استخراج معدن -19.1 2019-07
تولید فولاد 112 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.8 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.7 2019-07
هزینه های مصرف کننده 3882 2019-06
پس انداز های شخصی 21.98 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1805 2019-08
نرخ وام بانکی 1.6 2019-08
قیمت گازوئیل 1.25 2019-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.6 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 2.2 2019-07
شاخص مسکن 131 2019-06
جواز ساختمان 669 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 74.7 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لوکزامبورگ - شاخص های اقتصادی.