بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2019-12
بازار سهام 1389 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2019-06
نرخ بیکاری 5.3 2019-10
نرخ تورم 1.2 2019-11
نرخ بهره 0 2019-12
موازنه تجاری -0.5 2019-09
حساب جاری 1378 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.4 2018-12
بودجه دولت 2.4 2018-12
اطمینان کسب و کار 100 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.7 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2019-10
نرخ مالیات شرکت 27.08 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2019-06
تولید ناخالص داخلی 69.49 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13128 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2298 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 107243 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 93734 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.3 2019-10
افراد شاغل 470769 2019-10
افراد بیکار 15036 2019-10
نرخ بیکاری بلند مدت 1.3 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 12.9 2019-10
هزینه های کار 100 2019-09
دستمزد 5383 2018-12
حداقل دستمزد 2071 2019-12
جمعیت 0.6 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.9 2019-06
نرخ اشتغال 68.3 2019-06
استخدام تمام وقت 237 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 60.8 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 50.3 2019-06
بهره وری 102 2019-06
دستمزد در تولید 101 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.2 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-11
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2019-11
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2019-10
اندازه اصل تورم 1.7 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 120 2019-06
قیمت تولید 107 2019-10
CPI مسکن آب و برق 105 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2019-11
تورم مواد غذایی 0.29 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.04 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده -1.5 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-12
عرضه پول M0 3.5 2019-10
عرضه پول M1 269 2019-10
عرضه پول M2 309 2019-10
عرضه پول M3 361 2019-10
ترازنامه بانک 1174693 2019-09
ذخایر ارزی 974 2019-11
وام به بخش خصوصی 27886 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 222572 2019-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 485 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -0.5 2019-09
حساب جاری 1378 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.8 2018-12
صادرات 1.12 2019-09
واردات 1.63 2019-09
بدهی خارجی 3736980 2019-06
گردش سرمایه 1291 2019-06
ذخایر طلا 2.24 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1806 2019-06
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.4 2018-12
بودجه دولت 2.4 2018-12
ارزش بودجه دولت 1600 2018-12
هزینه های دولت 2196 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.1 2018-12
درآمدهای دولت 26788 2018-12
هزینه های مالی 25188 2018-12
درخواست پناهندگی 205 2019-08
ارزیابی اعتبار 100 2019-12
مخارج نظامی 393 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 27.08 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 25.12 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 100 2019-11
تولید صنعتی -0.5 2019-08
تولید صنعتی 1 2019-08
استفاده از ظرفیت 79 2019-12
تغییرات موجودی انبار 0.47 2018-12
ورشکستگی 1191 2018-12
ثبت خودرو 3952 2019-11
سرعت اینترنت 11591 2017-03
آدرس های IP 178495 2017-03
شاخص رقابتی 77.03 2019-12
رتبه رقابتی 18 2019-12
شاخص فساد مالی 81 2018-12
رتبه فساد مالی 9 2018-12
آسانی کسب و کار 72 2019-12
تولید الکتریسیته 30 2019-09
استخراج معدن -6.9 2019-09
تولید فولاد 178 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.7 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2019-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.6 2019-08
هزینه های مصرف کننده 3882 2019-06
پس انداز های شخصی 21.41 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1799 2019-10
نرخ وام بانکی 1.63 2019-10
قیمت گازوئیل 1.26 2019-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66 2019-06
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 3 2019-08
شاخص مسکن 131 2019-06
جواز ساختمان 356 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 71.2 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لوکزامبورگ - شاخص های اقتصادی.