بازارها گذشته مرجع
پول 1.19 2021-07
بازار سهام 1592 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2021-03
نرخ بیکاری 5.7 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 110 2021-07
نرخ تورم 2.2 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 691290 2021-07
نرخ بهره 0 2021-07
موازنه تجاری -0.65 2021-05
حساب جاری 352 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.9 2020-12
بودجه دولت -4.1 2020-12
اطمینان کسب و کار 119 2021-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.7 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.7 2021-05
نرخ مالیات شرکت 24.94 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.78 2021-12
موارد کروناویروس 73637 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 822 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 7140 2021-07
تخت بیمارستان 4.51 2018-12
بیمارستان ها 16.45 2018-12
پزشکان پزشکی 3.31 2017-12
پرستاران 11.98 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2021-03
تولید ناخالص داخلی 73.26 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13529 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2250 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 107563 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 110261 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.7 2021-06
افراد شاغل 487504 2021-06
افراد بیکار 17010 2021-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.9 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 19.9 2021-05
هزینه های کار 105 2021-04
دستمزد 5487 2019-12
حداقل دستمزد 2202 2021-09
جمعیت 0.63 2020-12
سن بازنشستگی زنان 65 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
تغییر اشتغال 0.5 2021-03
نرخ اشتغال 68.5 2020-12
استخدام تمام وقت 239 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 61.8 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 57.4 2021-03
بهره وری 108 2021-03
دستمزد در تولید 102 2021-04

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 110 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 691290 2021-07
موارد کروناویروس 73637 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 822 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 7140 2021-07
تخت بیمارستان 4.51 2018-12
بیمارستان ها 16.45 2018-12
پزشکان پزشکی 3.31 2017-12
پرستاران 11.98 2017-12
تختخوابهای ICU 411 2015-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.2 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2021-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2021-05
اندازه اصل تورم 1.3 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126 2021-03
قیمت تولید 109 2021-05
CPI مسکن آب و برق 109 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2021-06
تورم مواد غذایی 0 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 2 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-07
عرضه پول M0 4.4 2021-05
عرضه پول M1 333 2021-05
عرضه پول M2 362 2021-05
عرضه پول M3 457 2021-05
ترازنامه بانک 1268712 2021-03
ذخایر ارزی خارجی 950 2021-06
وام به بخش خصوصی 28899 2021-05
ترازنامه بانک مرکزی 328897 2021-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 466 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -0.65 2021-05
حساب جاری 352 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.5 2019-12
صادرات 1.09 2021-05
واردات 1.74 2021-05
بدهی خارجی 3381919 2021-03
گردش سرمایه 219 2021-03
ذخایر طلا 2.24 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -5898 2021-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.9 2020-12
بودجه دولت -4.1 2020-12
ارزش بودجه دولت 1543 2019-12
هزینه های دولت 2487 2021-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.8 2020-12
درآمدهای دولت 28354 2019-12
هزینه های مالی 26811 2019-12
درخواست پناهندگی 75 2021-02
ارزیابی اعتبار 100 2021-07
مخارج نظامی 479 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24.94 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.78 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 27.62 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.17 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 119 2021-07
تولید صنعتی -3.4 2021-02
تولید صنعتی 26.5 2021-05
میزان استفاده ازظرفیت تولید 88.2 2021-06
تغییرات موجودی انبار 0.06 2020-12
ورشکستگی 1198 2020-12
ثبت خودرو 4471 2021-06
سرعت اینترنت 11591 2017-03
آدرس های IP 178495 2017-03
شاخص رقابتی 77.03 2019-12
رتبه رقابتی 18 2019-12
شاخص فساد مالی 80 2020-12
رتبه فساد مالی 9 2020-12
آسانی کسب و کار 72 2019-12
تولید الکتریسیته 196 2021-04
استخراج معدن -9.9 2021-05
تولید فولاد 113 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.7 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.7 2021-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.7 2021-02
هزینه های مصرف کننده 3691 2021-03
پس انداز های شخصی 21.41 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1717 2021-05
نرخ وام بانکی 1.41 2021-05
قیمت گازوئیل 1.59 2021-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 70.8 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 106 2021-04
شاخص مسکن 167 2021-03
جواز ساختمان 193 2020-12
نرخ مالکیت مسکن 70.9 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لوکزامبورگ - شاخص های اقتصادی.