بازارها گذشته مرجع
پول 1.08 2020-02
بازار سهام 1406 2020-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2019-09
نرخ بیکاری 5.5 2020-01
نرخ تورم 1.9 2020-01
نرخ بهره 0 2020-01
موازنه تجاری -0.67 2019-11
حساب جاری -272 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.4 2018-12
بودجه دولت 2.4 2018-12
اطمینان کسب و کار 96.7 2020-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.6 2020-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 2019-12
نرخ مالیات شرکت 27.08 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2019-09
تولید ناخالص داخلی 69.49 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13085 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2418 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 107243 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 93734 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.5 2020-01
افراد شاغل 471312 2020-01
افراد بیکار 16476 2020-01
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 16.6 2019-12
هزینه های کار 110 2019-11
دستمزد 5383 2018-12
حداقل دستمزد 2071 2019-12
جمعیت 0.6 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.8 2019-09
نرخ اشتغال 67.9 2019-09
استخدام تمام وقت 235 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 60.8 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال 49.6 2019-09
بهره وری 99.7 2019-09
دستمزد در تولید 106 2019-11

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.9 2020-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2020-01
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2020-01
اندازه اصل تورم 1.5 2020-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 121 2019-09
قیمت تولید 104 2019-12
CPI مسکن آب و برق 107 2020-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2020-01
تورم مواد غذایی 1.48 2020-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.64 2020-01
تغییر قیمت تولید کننده -1.8 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-01
عرضه پول M0 3.6 2019-12
عرضه پول M1 267 2019-12
عرضه پول M2 305 2019-12
عرضه پول M3 367 2019-12
ترازنامه بانک 1182739 2019-11
ذخایر ارزی 980 2020-01
وام به بخش خصوصی 28099 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 207698 2019-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 485 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -0.67 2019-11
حساب جاری -272 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.8 2018-12
صادرات 1.06 2019-11
واردات 1.73 2019-11
بدهی خارجی 3730886 2019-09
گردش سرمایه -375 2019-09
ذخایر طلا 2.24 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -42226 2019-09

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.4 2018-12
بودجه دولت 2.4 2018-12
ارزش بودجه دولت 1600 2018-12
هزینه های دولت 2240 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.1 2018-12
درآمدهای دولت 26788 2018-12
هزینه های مالی 25188 2018-12
درخواست پناهندگی 220 2019-10
ارزیابی اعتبار 100 2020-02
مخارج نظامی 393 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 27.08 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 25.12 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 2018-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 96.7 2020-01
تولید صنعتی -7.1 2019-10
تولید صنعتی -8 2019-11
استفاده از ظرفیت 83.4 2020-03
تغییرات موجودی انبار 0.47 2018-12
ورشکستگی 1191 2018-12
ثبت خودرو 4319 2020-01
سرعت اینترنت 11591 2017-03
آدرس های IP 178495 2017-03
شاخص رقابتی 77.03 2019-12
رتبه رقابتی 18 2019-12
شاخص فساد مالی 80 2019-12
رتبه فساد مالی 9 2019-12
آسانی کسب و کار 72 2019-12
تولید الکتریسیته 74 2019-12
استخراج معدن 16.2 2019-11
تولید فولاد 180 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.6 2020-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 2019-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1 2019-11
هزینه های مصرف کننده 3897 2019-09
پس انداز های شخصی 21.41 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1841 2019-11
نرخ وام بانکی 1.59 2019-12
قیمت گازوئیل 1.26 2020-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66 2019-06

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 0.3 2019-11
شاخص مسکن 134 2019-09
جواز ساختمان 356 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 71.2 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لوکزامبورگ - شاخص های اقتصادی.