بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2019-08
بازار سهام 1235 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-03
نرخ بیکاری 5.5 2019-07
نرخ تورم 1.8 2019-07
نرخ بهره 0 2019-07
موازنه تجاری -0.48 2019-06
حساب جاری 725 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.4 2018-12
بودجه دولت 2.4 2018-12
اطمینان کسب و کار 104 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.2 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2019-06
نرخ مالیات شرکت 27.08 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-03
تولید ناخالص داخلی 69.49 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12434 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2376 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 107243 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 93734 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.5 2019-07
افراد شاغل 466630 2019-06
افراد بیکار 15037 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.5 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 14.6 2019-06
هزینه های کار 103 2019-05
دستمزد 5301 2017-12
حداقل دستمزد 2071 2019-12
جمعیت 0.6 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 1 2018-12
نرخ اشتغال 67.6 2019-03
استخدام تمام وقت 238 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 60 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 46.1 2019-03
بهره وری 96.9 2019-03
دستمزد در تولید 108 2019-05
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.8 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2019-07
اندازه اصل تورم 2.1 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 119 2019-03
قیمت تولید 104 2019-06
CPI مسکن آب و برق 105 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2019-07
تورم مواد غذایی 1.55 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.68 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده -2.9 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-07
عرضه پول M0 3.7 2019-06
عرضه پول M1 265 2019-06
عرضه پول M2 300 2019-06
عرضه پول M3 350 2019-06
ترازنامه بانک 1128581 2019-04
ذخایر ارزی 905 2019-07
وام به بخش خصوصی 27533 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 237394 2019-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 475 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -0.48 2019-06
حساب جاری 725 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.8 2018-12
صادرات 1.12 2019-07
واردات 1.6 2019-07
بدهی خارجی 3726940 2019-03
گردش سرمایه 617 2019-03
ذخایر طلا 2.2 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -241212 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.4 2018-12
بودجه دولت 2.4 2018-12
ارزش بودجه دولت 839 2017-12
هزینه های دولت 2190 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.1 2018-12
درآمدهای دولت 24571 2017-12
هزینه های مالی 23824 2017-12
درخواست پناهندگی 185 2019-04
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 393 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 27.08 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 25.12 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 104 2019-07
تولید صنعتی -4.7 2018-12
تولید صنعتی -5.5 2018-12
استفاده از ظرفیت 80.3 2019-09
تغییرات موجودی انبار 0.39 2017-12
ورشکستگی 1191 2018-12
ثبت خودرو 5621 2019-03
سرعت اینترنت 11591 2017-03
آدرس های IP 178495 2017-03
شاخص رقابتی 76.63 2018-12
رتبه رقابتی 19 2018-12
شاخص فساد مالی 81 2018-12
رتبه فساد مالی 9 2018-12
آسانی کسب و کار 66 2018-12
تولید الکتریسیته 38 2019-06
استخراج معدن -8.2 2019-05
تولید فولاد 195 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.2 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.1 2018-12
هزینه های مصرف کننده 3872 2019-03
پس انداز های شخصی 21.98 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1763 2019-06
نرخ وام بانکی 1.62 2019-06
قیمت گازوئیل 1.27 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.3 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -6.5 2019-05
شاخص مسکن 125 2019-03
جواز ساختمان 669 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 74.7 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لوکزامبورگ - شاخص های اقتصادی.