بازارها گذشته مرجع
پول 1.16 2021-10
بازار سهام 1742 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.5 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.8 2021-06
نرخ بیکاری 5.5 2021-09
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 129 2021-10
نرخ تورم 2.7 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 816558 2021-10
نرخ بهره 0 2021-09
موازنه تجاری -0.47 2021-08
حساب جاری 636 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.9 2020-12
بودجه دولت -4.1 2020-12
اطمینان کسب و کار 118 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.8 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0 2021-08
نرخ مالیات شرکت 24.94 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.78 2021-12
موارد کروناویروس 80962 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 842 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 7140 2021-10
تخت بیمارستان 4.51 2018-12
بیمارستان ها 16.45 2018-12
پزشکان پزشکی 3.31 2017-12
پرستاران 11.98 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.5 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.8 2021-06
تولید ناخالص داخلی 73.26 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 15733 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2873 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 107458 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 110261 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.5 2021-09
افراد شاغل 489518 2021-09
افراد بیکار 15641 2021-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.9 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 16.4 2021-08
هزینه های کار 121 2021-08
دستمزد 5466 2020-12
حداقل دستمزد 2202 2021-09
جمعیت 0.63 2020-12
سن بازنشستگی زنان 65 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
تغییر اشتغال 0.8 2021-06
نرخ اشتغال 69.9 2021-06
استخدام تمام وقت 250 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 61.3 2021-03
قسمت مدت زمان اشتغال 53.8 2021-06
بهره وری 107 2021-06
دستمزد در تولید 102 2021-08

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 129 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 816558 2021-10
موارد کروناویروس 80962 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 842 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 7140 2021-10
تخت بیمارستان 4.51 2018-12
بیمارستان ها 16.45 2018-12
پزشکان پزشکی 3.31 2017-12
پرستاران 11.98 2017-12
تختخوابهای ICU 411 2015-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.7 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2021-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2021-09
اندازه اصل تورم 1.6 2021-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2021-06
قیمت تولید 118 2021-08
CPI مسکن آب و برق 109 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2021-09
تورم مواد غذایی 0.79 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.15 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 16.8 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-09
عرضه پول M0 4.5 2021-08
عرضه پول M1 344 2021-08
عرضه پول M2 375 2021-08
عرضه پول M3 472 2021-08
ترازنامه بانک 1334496 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 2500 2021-09
وام به بخش خصوصی 27929 2021-08
ترازنامه بانک مرکزی 369749 2021-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 466 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -0.47 2021-08
حساب جاری 636 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2020-12
صادرات 1.11 2021-08
واردات 1.58 2021-08
بدهی خارجی 3403416 2021-06
گردش سرمایه 349 2021-06
ذخایر طلا 2.24 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -41109 2021-06

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.9 2020-12
بودجه دولت -4.1 2020-12
ارزش بودجه دولت -2620 2020-12
هزینه های دولت 2728 2021-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.8 2020-12
درآمدهای دولت 28034 2020-12
هزینه های مالی 30654 2020-12
درخواست پناهندگی 75 2021-02
ارزیابی اعتبار 100 2021-10
مخارج نظامی 479 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24.94 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.78 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 27.62 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.17 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 118 2021-09
تولید صنعتی 5.2 2021-08
تولید صنعتی 6.8 2021-08
میزان استفاده ازظرفیت تولید 82.1 2021-09
تغییرات موجودی انبار 0.06 2020-12
ورشکستگی 1198 2020-12
ثبت خودرو 2948 2021-09
سرعت اینترنت 11591 2017-03
آدرس های IP 178495 2017-03
شاخص رقابتی 77.03 2019-12
رتبه رقابتی 18 2019-12
شاخص فساد مالی 80 2020-12
رتبه فساد مالی 9 2020-12
آسانی کسب و کار 72 2019-12
تولید الکتریسیته 167 2021-07
استخراج معدن -2.5 2021-08
تولید فولاد 113 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.8 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0 2021-08
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 3.51 2021-08
هزینه های مصرف کننده 4325 2021-06
پس انداز های شخصی 21.41 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1747 2021-08
نرخ وام بانکی 1.34 2021-08
قیمت گازوئیل 1.63 2021-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 70.1 2021-03

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 4.3 2021-08
شاخص مسکن 169 2021-06
جواز ساختمان 203 2021-06
نرخ مالکیت مسکن 70.9 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لوکزامبورگ - شاخص های اقتصادی.