بازارها گذشته مرجع
پول 1.09 2020-04
بازار سهام 937 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2019-12
نرخ بیکاری 5.5 2020-02
نرخ تورم 0.9 2020-03
نرخ بهره 0 2020-03
موازنه تجاری -0.53 2020-01
حساب جاری 4540 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.4 2018-12
بودجه دولت 2.4 2018-12
اطمینان کسب و کار 100 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.9 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2020-02
نرخ مالیات شرکت 27.08 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 2018-12
موارد کروناویروس 3115 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 46 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 500 2020-04
تخت بیمارستان 4.51 2018-12
بیمارستان ها 16.45 2018-12
پزشکان پزشکی 3.31 2017-12
پرستاران 11.98 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی 72.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13118 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2527 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 107243 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 93734 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.5 2020-02
افراد شاغل 474857 2020-02
افراد بیکار 16652 2020-02
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 17.7 2020-02
هزینه های کار 113 2020-01
دستمزد 5383 2018-12
حداقل دستمزد 2071 2019-12
جمعیت 0.61 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.8 2019-09
نرخ اشتغال 67.9 2019-09
استخدام تمام وقت 235 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 60.8 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال 49.6 2019-09
بهره وری 98.3 2019-12
دستمزد در تولید 103 2020-01

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.9 2020-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2020-03
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2020-02
اندازه اصل تورم 1.7 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126 2019-12
قیمت تولید 103 2020-02
CPI مسکن آب و برق 105 2020-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2020-03
تورم مواد غذایی 2.97 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.65 2020-03
تغییر قیمت تولید کننده -1.2 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-03
عرضه پول M0 3.6 2020-02
عرضه پول M1 279 2020-02
عرضه پول M2 314 2020-02
عرضه پول M3 372 2020-02
ترازنامه بانک 1182739 2019-11
ذخایر ارزی 954 2020-02
وام به بخش خصوصی 28060 2020-02
ترازنامه بانک مرکزی 234350 2020-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 485 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -0.53 2020-01
حساب جاری 4540 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.8 2018-12
صادرات 1.07 2020-01
واردات 1.56 2020-01
بدهی خارجی 3578021 2019-12
گردش سرمایه 4610 2019-12
ذخایر طلا 2.24 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -239809 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.4 2018-12
بودجه دولت 2.4 2018-12
ارزش بودجه دولت 1600 2018-12
هزینه های دولت 2267 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.1 2018-12
درآمدهای دولت 26788 2018-12
هزینه های مالی 25188 2018-12
درخواست پناهندگی 160 2019-11
ارزیابی اعتبار 100 2020-04
مخارج نظامی 393 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 27.08 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 25.12 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 2018-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 100 2020-03
تولید صنعتی -7.4 2019-11
تولید صنعتی -13 2019-12
استفاده از ظرفیت 83.4 2020-03
تغییرات موجودی انبار 0.36 2019-12
ورشکستگی 1191 2018-12
ثبت خودرو 2798 2020-03
سرعت اینترنت 11591 2017-03
آدرس های IP 178495 2017-03
شاخص رقابتی 77.03 2019-12
رتبه رقابتی 18 2019-12
شاخص فساد مالی 80 2019-12
رتبه فساد مالی 9 2019-12
آسانی کسب و کار 72 2019-12
تولید الکتریسیته 74 2019-12
استخراج معدن 77.9 2020-01
تولید فولاد 180 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.9 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2020-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1 2019-11
هزینه های مصرف کننده 3918 2019-12
پس انداز های شخصی 21.41 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1870 2020-02
نرخ وام بانکی 1.6 2020-02
قیمت گازوئیل 1.28 2020-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.6 2019-09

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 0.3 2019-11
شاخص مسکن 134 2019-09
جواز ساختمان 302 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 71.2 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 3115 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 46 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 500 2020-04
تخت بیمارستان 4.51 2018-12
بیمارستان ها 16.45 2018-12
پزشکان پزشکی 3.31 2017-12
پرستاران 11.98 2017-12
ICU Beds 411 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لوکزامبورگ - شاخص های اقتصادی.