ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لوکزامبورگ - سن بازنشستگی مردان.

Ok
width
height
Luxembourg Retirement Age - Men

لوکزامبورگ کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 6.40 6.60 7.20 1.40 در صد [+]
افراد شاغل 471023.00 473187.00 474467.00 211007.00 [+]
افراد بیکار 18525.00 19762.00 20253.00 821.00 [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 1.40 1.10 2.60 0.40 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 26.00 27.70 27.70 2.70 در صد [+]
هزینه های کار 118.26 130.80 189.00 85.90 امتیاز [+]
دستمزد 5382.90 5324.50 5382.90 2199.50 EUR / ماه [+]
حداقل دستمزد 2141.99 2141.99 2141.99 1162.08 EUR / ماه [+]
جمعیت 0.61 0.60 0.61 0.31 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 65.00 65.00 65.00 60.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 65.00 65.00 65.00 60.00 [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 60.00 60.70 60.90 51.40 در صد [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 50.80 52.80 54.60 16.00 هزار [+]
بهره وری 100.40 98.50 104.20 87.00 امتیاز [+]
دستمزد در تولید 99.20 100.10 141.20 83.40 امتیاز [+]
استخدام تمام وقت 236.40 233.10 238.30 153.50 هزار [+]
تغییر اشتغال -0.60 0.30 1.90 -0.60 در صد [+]
نرخ اشتغال 66.90 66.70 68.40 58.50 در صد [+]
[+]