بازارها گذشته مرجع
پول 17.36 2020-08
بازار سهام 1112 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.59 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.8 2020-03
نرخ بیکاری 33.4 2018-12
نرخ تورم 2.1 2020-07
نرخ بهره 4 2020-06
موازنه تجاری -3430 2019-12
حساب جاری -432 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.1 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 32 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2020-12
موارد کروناویروس 3406 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 19 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 715 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.59 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.8 2020-03
تولید ناخالص داخلی 12.37 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 34971 2020-03
تولید ناخالص ملی 173650 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30378 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5766 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9637 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 722 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 894 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4263 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 3602 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3863 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3455 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1160 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 775 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 33.4 2018-12
جمعیت 2.46 2019-12
افراد شاغل 725742 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 71.2 2018-12
افراد بیکار 364411 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 46.1 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.1 2020-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 140 2020-06
تورم مواد غذایی 6.1 2020-07
CPI مسکن آب و برق 133 2020-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 135 2020-07
قیمت صادرات 105 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 177 2018-12
قیمت واردات 102 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2020-06
عرضه پول M1 60025 2020-06
عرضه پول M2 123869 2020-06
ذخایر ارزی 31759 2020-06
نرخ بهره سپرده 5.7 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 31564 2019-11
نرخ وام 7.75 2020-07
عرضه پول M0 10168 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3430 2019-12
حساب جاری -432 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2018-12
صادرات 15404 2019-12
واردات 18834 2019-12
گردش سرمایه 1348 2020-03
بدهی خارجی 32156 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -679 2019-06
رابطه مبادله 103 2018-12
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 1530246 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.1 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
هزینه های دولت 39480 2019-12
بدهی های دولت 86647 2018-12
ارزیابی اعتبار 45 2020-08
مخارج نظامی 436 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار -5225 2019-12
سرعت اینترنت 2922 2017-03
آدرس های IP 170593 2017-03
شاخص رقابتی 54.46 2019-12
رتبه رقابتی 94 2019-12
شاخص فساد مالی 52 2019-12
رتبه فساد مالی 56 2019-12
آسانی کسب و کار 104 2019-12
استخراج معدن 2.5 2019-03

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 107747 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 142724 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 3406 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 19 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 715 2020-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نامیبیا - شاخص های اقتصادی.