بازارها گذشته مرجع
پول 15.1 2021-02
بازار سهام 1335 2021-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.72 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.5 2020-09
نرخ بیکاری 33.4 2018-12
نرخ تورم 2.7 2021-01
نرخ بهره 3.75 2021-02
موازنه تجاری -6420 2020-09
حساب جاری -479 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.6 2020-12
بودجه دولت -12.5 2020-12
نرخ مالیات شرکت 32 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2020-12
موارد کروناویروس 38424 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 418 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 35994 2021-02

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.72 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.5 2020-09
تولید ناخالص داخلی 12.37 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 32169 2020-09
تولید ناخالص ملی 173650 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30378 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5766 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9637 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1006 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 967 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3439 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 2377 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 5110 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2843 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 845 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 619 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 33.4 2018-12
جمعیت 2.55 2021-12
افراد شاغل 725742 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 71.2 2018-12
افراد بیکار 364411 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 46.1 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.7 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 143 2021-01
تورم مواد غذایی 5.2 2021-01
CPI مسکن آب و برق 135 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 137 2021-01
قیمت صادرات 107 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126 2019-12
قیمت واردات 97.7 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2021-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.75 2021-02
عرضه پول M1 62352 2020-12
عرضه پول M2 125719 2020-12
ذخایر ارزی 31752 2020-12
نرخ بهره سپرده 4.16 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 32312 2020-12
نرخ وام 7.5 2020-12
عرضه پول M0 8223 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -6420 2020-09
حساب جاری -479 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2019-12
صادرات 10917 2020-09
واردات 17337 2020-09
گردش سرمایه -650 2020-09
بدهی خارجی 30852 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -2082 2020-03
رابطه مبادله 110 2019-12
شاخص تروریسم 0 2019-12
ورود توریست 1595973 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.6 2020-12
بودجه دولت -12.5 2020-12
هزینه های دولت 39480 2019-12
بدهی های دولت 111507 2020-12
ارزیابی اعتبار 45 2021-02
مخارج نظامی 436 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار -5225 2019-12
سرعت اینترنت 2922 2017-03
آدرس های IP 170593 2017-03
شاخص رقابتی 54.46 2019-12
رتبه رقابتی 94 2019-12
شاخص فساد مالی 51 2020-12
رتبه فساد مالی 57 2020-12
آسانی کسب و کار 104 2019-12
استخراج معدن -22.6 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 107747 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 131952 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 38424 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 418 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 35994 2021-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نامیبیا - شاخص های اقتصادی.