بازارها گذشته مرجع
پول 15.23 2019-08
بازار سهام 1192 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.62 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2 2019-03
نرخ بیکاری 33.4 2018-12
نرخ تورم 3.6 2019-07
نرخ بهره 6.5 2019-08
موازنه تجاری -2696 2019-03
حساب جاری 1113 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.1 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 32 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.62 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2 2019-03
تولید ناخالص داخلی 14.52 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 27026 2019-03
تولید ناخالص ملی 180549 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19971 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6073 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9898 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 925 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 789 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2834 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 2992 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3265 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2258 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1425 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 593 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 33.4 2018-12
جمعیت 2.48 2018-12
افراد شاغل 725742 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 71.2 2018-12
هزینه زندگی خانواده 8590 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 8360 2018-12
افراد بیکار 364411 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 33300 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3240 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 46.1 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.6 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138 2019-07
تورم مواد غذایی 3.9 2019-06
CPI مسکن آب و برق 135 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 136 2019-07
قیمت صادرات 174 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 177 2018-12
قیمت واردات 128 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.24 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.5 2019-08
عرضه پول M1 52229 2019-06
عرضه پول M2 108019 2019-06
ذخایر ارزی 33434 2019-06
نرخ بهره سپرده 5.9 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 34656 2019-05
نرخ وام 10.5 2019-06
عرضه پول M0 6838 2019-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2696 2019-03
حساب جاری 1113 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2018-12
صادرات 13304 2019-03
واردات 15999 2019-03
گردش سرمایه 1031 2019-03
بدهی خارجی 32156 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1829 2019-03
رابطه مبادله 136 2017-12
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.1 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
هزینه های دولت 27927 2018-12
بدهی های دولت 86647 2018-12
ارزیابی اعتبار 55
مخارج نظامی 436 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار -1011 2018-12
سرعت اینترنت 2922 2017-03
آدرس های IP 170593 2017-03
شاخص رقابتی 52.67 2018-12
رتبه رقابتی 100 2018-12
شاخص فساد مالی 53 2018-12
رتبه فساد مالی 52 2018-12
آسانی کسب و کار 107 2018-12
استخراج معدن 2.5 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 87400 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 142724 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نامیبیا - شاخص های اقتصادی.