گذشته قبلی
پول 15.12 14.97
بازار سهام 1458 1457 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.25 -4.74 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 -6.7 در صد
نرخ بیکاری 33.4 34 در صد
نرخ تورم 3.5 3.4 در صد
نرخ بهره 3.75 3.75 در صد
موازنه تجاری -6262 -8756 NAD - میلیون
حساب جاری -3076 -3774 NAD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 -1.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.6 54.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -9.5 -5 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 32 32 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 37 در صد
تولید ناخالص داخلی گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.25 -4.74 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 -6.7 در صد
تولید ناخالص داخلی 10.7 12.57 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 32741 31561 NAD - میلیون
تولید ناخالص ملی 173343 173650 NAD - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19654 23377 NAD - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 5313 5881 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8894 9845 USD
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2631 945 USD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 472 565 USD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3548 3104 USD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 2869 2886 USD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3956 3876 USD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3178 3095 USD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1005 807 USD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 726 726 USD - میلیون
کار گذشته قبلی
نرخ بیکاری 33.4 34 در صد
جمعیت 2.5 2.46 میلیون
افراد شاغل 725742 676885 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 71.2 69.4 در صد
افراد بیکار 364411 349383 هزار
نرخ بیکاری جوانان 46.1 43.4 در صد
قیمت ها گذشته قبلی
نرخ تورم 3.5 3.4 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 146 146 امتیاز
تورم مواد غذایی 5.2 6.1 در صد
CPI مسکن آب و برق 135 135 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 149 146 امتیاز
قیمت صادرات 128 119 امتیاز
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 132 125 امتیاز
قیمت واردات 107 103 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 -0.2 در صد
سلامتی گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 20.68 20.68 doses per 100 people
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 535048 535048 doses
موارد کروناویروس 128868 128859 افراد
مرگ و میر کروناویروس 3550 3546 افراد
Coronavirus بهبود یافت 64900 61879 افراد
پول گذشته قبلی
نرخ بهره 3.75 3.75 در صد
عرضه پول M1 63154 61848 NAD - میلیون
عرضه پول M2 123050 121544 NAD - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 40945 42696 NAD - میلیون
نرخ بهره سپرده 4.16 5.7 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 41784 43822 NAD - میلیون
نرخ وام 7.5 7.5 در صد
عرضه پول M0 7516 7988 NAD - میلیون
تجارت گذشته قبلی
موازنه تجاری -6262 -8756 NAD - میلیون
حساب جاری -3076 -3774 NAD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 -1.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 11659 9229 NAD - میلیون
واردات 11659 9229 NAD - میلیون
گردش سرمایه -1481 -3529 NAD - میلیون
بدهی خارجی 33065 30852 NAD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 450 1960 NAD - میلیون
رابطه مبادله 120 116 امتیاز
شاخص تروریسم 0 0
ورود توریست 1595973 1557279 افراد
دولت گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.6 54.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -9.5 -5 درصد از تولید ناخالص داخلی
هزینه های دولت 39311 39922 NAD - میلیون
بدهی های دولت 111507 99806 NAD - میلیون
ارزیابی اعتبار 45
مخارج نظامی 417 414 USD - میلیون
مالیات گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 32 32 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 37 در صد
نرخ مالیات بر فروش 15 15 در صد
تجارت گذشته قبلی
تغییرات موجودی انبار -766 -551 NAD - میلیون
سرعت اینترنت 2922 3039 KBps
آدرس های IP 170593 204126 IP
شاخص رقابتی 54.46 52.67 امتیاز
رتبه رقابتی 94 100
شاخص فساد مالی 51 52 امتیاز
رتبه فساد مالی 57 56
آسانی کسب و کار 104 107
استخراج معدن -1.5 -18.7 در صد
مصرف کننده گذشته قبلی
هزینه های مصرف کننده 99451 109660 NAD - میلیون
درآمد قابل تصرف شخص 173907 175203 NAD - میلیون


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نامیبیا - شاخص های اقتصادی.