بازارها گذشته مرجع
پول 15.34 2020-02
بازار سهام 1238 2020-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.86 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.8 2019-09
نرخ بیکاری 33.4 2018-12
نرخ تورم 2.1 2020-01
نرخ بهره 6.25 2020-02
موازنه تجاری -5646 2019-09
حساب جاری -1053 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.1 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 32 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.86 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.8 2019-09
تولید ناخالص داخلی 14.52 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 35986 2019-09
تولید ناخالص ملی 180549 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19971 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6073 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9898 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 909 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 914 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4542 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 3419 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 5226 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3175 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1104 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 516 2019-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 33.4 2018-12
جمعیت 2.48 2018-12
افراد شاغل 725742 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 71.2 2018-12
هزینه زندگی خانواده 8590 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 8360 2018-12
افراد بیکار 364411 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 33300 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3240 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 46.1 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.1 2020-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139 2020-01
تورم مواد غذایی 1.7 2019-12
CPI مسکن آب و برق 134 2020-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 138 2020-01
قیمت صادرات 174 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 177 2018-12
قیمت واردات 128 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.64 2020-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.25 2020-02
عرضه پول M1 56966 2019-12
عرضه پول M2 115336 2019-12
ذخایر ارزی 28847 2019-12
نرخ بهره سپرده 5.9 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 31564 2019-11
نرخ وام 10.25 2019-12
عرضه پول M0 7081 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -5646 2019-09
حساب جاری -1053 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2018-12
صادرات 14197 2019-09
واردات 19843 2019-09
گردش سرمایه -392 2019-09
بدهی خارجی 32156 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -679 2019-06
رابطه مبادله 136 2017-12
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 1530246 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.1 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
هزینه های دولت 27927 2018-12
بدهی های دولت 86647 2018-12
ارزیابی اعتبار 47 2020-02
مخارج نظامی 436 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار -1011 2018-12
سرعت اینترنت 2922 2017-03
آدرس های IP 170593 2017-03
شاخص رقابتی 54.46 2019-12
رتبه رقابتی 94 2019-12
شاخص فساد مالی 52 2019-12
رتبه فساد مالی 56 2019-12
آسانی کسب و کار 104 2019-12
استخراج معدن 2.5 2019-03

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 87400 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 142724 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نامیبیا - شاخص های اقتصادی.