گذشته قبلی
پول 15.8 15.96
بازار سهام 1581 1569 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.64 -1.39 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 6.3 در صد
نرخ بیکاری 33.4 34 در صد
نرخ تورم 5.4 5.6 در صد
نرخ بهره 4.75 4.25 در صد
موازنه تجاری -5349 -8619 NAD - میلیون
حساب جاری -3080 -6448 NAD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 -1.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.6 54.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -9.5 -5 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 32 32 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 37 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 33.4 34 در صد
جمعیت 2.5 2.46 میلیون
افراد شاغل 725742 676885 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 71.2 69.4 در صد
افراد بیکار 364411 349383 هزار
نرخ بیکاری جوانان 46.1 43.4 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 5.4 5.6 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 153 153 امتیاز
تورم مواد غذایی 6.6 5.7 در صد
CPI مسکن آب و برق 137 137 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 168 170 امتیاز
قیمت صادرات 128 119 امتیاز
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 132 132 امتیاز
قیمت واردات 107 103 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 1.4 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 31.91 31.48 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 825518 814463 دوزها
موارد کروناویروس 165783 165723 افراد
مرگ و میر کروناویروس 4054 4055 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 4.75 4.25 در صد
عرضه پول M1 68172 67140 NAD - میلیون
عرضه پول M2 129098 127212 NAD - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 40751 43021 NAD - میلیون
نرخ بهره سپرده 4.02 4.16 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 41784 43822 NAD - میلیون
نرخ وام 7.75 7.75 در صد
عرضه پول M0 8618 7167 NAD - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -5349 -8619 NAD - میلیون
حساب جاری -3080 -6448 NAD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 -1.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 17473 13279 NAD - میلیون
واردات 22821 21898 NAD - میلیون
گردش سرمایه -1746 -4652 NAD - میلیون
بدهی خارجی 33065 30852 NAD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 450 1960 NAD - میلیون
رابطه مبادله 120 116 امتیاز
شاخص تروریسم 0 0
ورود توریست 1595973 1557279
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.6 54.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -9.5 -5 درصد از تولید ناخالص داخلی
هزینه های دولت 41185 40524 NAD - میلیون
بدهی های دولت 111507 99806 NAD - میلیون
ارزیابی اعتبار 42
مخارج نظامی 417 414 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 32 32 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 37 در صد
نرخ مالیات بر فروش 15 15 در صد
گذشته قبلی
تغییرات موجودی انبار 768 -780 NAD - میلیون
سرعت اینترنت 2922 3039 KBps
آدرس های IP 170593 204126 IP
شاخص رقابتی 54.46 52.67 امتیاز
رتبه رقابتی 94 100
شاخص فساد مالی 49 51 امتیاز
رتبه فساد مالی 58 57
آسانی کسب و کار 104 107
استخراج معدن -1.5 -18.7 در صد
گذشته قبلی
هزینه های مصرف کننده 107529 96904 NAD - میلیون
درآمد قابل تصرف شخص 172750 174573 NAD - میلیون


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نامیبیا - شاخص های اقتصادی.