بازارها گذشته مرجع
پول 14.84 2021-07
بازار سهام 1360 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.11 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.5 2021-03
نرخ بیکاری 2.79 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 6.69 2021-07
نرخ تورم 4.1 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 169988 2021-07
نرخ بهره 3.75 2021-06
موازنه تجاری -8268 2021-03
حساب جاری -4002 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.6 2020-12
بودجه دولت -9.5 2020-12
نرخ مالیات شرکت 32 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2021-12
موارد کروناویروس 114400 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 2714 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 64900 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.11 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.5 2021-03
تولید ناخالص داخلی 10.7 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 31939 2021-03
تولید ناخالص ملی 173343 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19654 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5313 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8894 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 930 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 538 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3001 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 2979 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3892 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2995 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1005 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 786 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.79 2020-12
جمعیت 2.5 2020-12
افراد شاغل 725742 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 71.2 2018-12
افراد بیکار 364411 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 46.1 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 6.69 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 169988 2021-07
موارد کروناویروس 114400 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 2714 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 64900 2021-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.1 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 146 2021-06
تورم مواد غذایی 7.3 2021-06
CPI مسکن آب و برق 135 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 147 2021-06
قیمت صادرات 107 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 132 2020-12
قیمت واردات 97.7 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.75 2021-06
عرضه پول M1 61386 2021-05
عرضه پول M2 121787 2021-05
ذخایر ارزی خارجی 39008 2021-05
نرخ بهره سپرده 4.16 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 41862 2021-04
نرخ وام 8.5 2021-05
عرضه پول M0 8623 2021-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -8268 2021-03
حساب جاری -4002 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2020-12
صادرات 9029 2021-03
واردات 17298 2021-03
گردش سرمایه -3373 2021-03
بدهی خارجی 33065 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 252 2020-12
رابطه مبادله 110 2019-12
شاخص تروریسم 0 2019-12
ورود توریست 1595973 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.6 2020-12
بودجه دولت -9.5 2020-12
هزینه های دولت 39311 2020-12
بدهی های دولت 111507 2020-12
ارزیابی اعتبار 45 2021-07
مخارج نظامی 417 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار -766 2020-12
سرعت اینترنت 2922 2017-03
آدرس های IP 170593 2017-03
شاخص رقابتی 54.46 2019-12
رتبه رقابتی 94 2019-12
شاخص فساد مالی 51 2020-12
رتبه فساد مالی 57 2020-12
آسانی کسب و کار 104 2019-12
استخراج معدن -39 2021-03

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 99451 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 173907 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نامیبیا - شاخص های اقتصادی.