ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - نامیبیا - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
Moody'sB1 Stable Apr 05 2022
Moody'sBa3 Negative Dec 04 2020
FitchBB Negative Jun 22 2020
FitchBB Stable Jun 16 2020
Moody'sBa2 Negative May 22 2020
Moody'sBa2 Stable Dec 06 2019
FitchBB Stable Oct 01 2019
FitchBB+ Negative Feb 21 2019
FitchBB+ Stable Nov 20 2017
Moody'sBa1 Negative Aug 11 2017
Moody'sBaa3 Negative Dec 02 2016
FitchBBB- Negative Sep 02 2016
FitchBBB- Stable Dec 09 2011
Moody'sBaa3 Stable Sep 22 2011
FitchBBB- Positive Dec 13 2010
FitchBBB- Stable Dec 07 2005