12/08/2021 واقعی قبلی
08:45 AM
NA
نرخ تورم (سالانه) JUL 4.1%
18/08/2021 واقعی قبلی
09:15 AM
NA
تصمیم نرخ بهره 3.75%






نامیبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

نامیبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.