15/07/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
NA
نرخ تورم (سالانه) JUN 2.1%


نامیبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

نامیبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.