11/03/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
NA
نرخ تورم (سالانه) FEB 2.7%
31/03/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
NA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 -10.5%


نامیبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

نامیبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.