14/02/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
NA
نرخ تورم (سالانه) JAN 2.6%
19/02/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
NA
تصمیم نرخ بهره 6.5%


نامیبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

نامیبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.