24/09/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
NA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 -0.8%
15/10/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
NA
نرخ تورم (سالانه) SEP 2.4%


نامیبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

نامیبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.