گذشته قبلی
پول 1.07 1.07
بازار سهام 693 684 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 1 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7 6.5 در صد
نرخ بیکاری 3.2 3.3 در صد
نرخ تورم 9.6 9.7 در صد
نرخ بهره 0 0 در صد
موازنه تجاری 4750 4422 EUR - میلیون
حساب جاری 15177 19312 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.8 9.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.1 54.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -2.5 -3.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 10.8 8.7 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -47 -48 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 4.2 -4.2 در صد
نرخ مالیات شرکت 25 25 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 49.5 49.5 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 3.2 3.3 در صد
افراد شاغل 9528 9490 هزار
افراد بیکار 316 327 هزار
نرخ بیکاری بلند مدت 0.8 0.8 در صد
نرخ بیکاری جوانان 6.9 7.1 در صد
هزینه های کار 115 106 امتیاز
بهره وری 105 105 امتیاز
پست های خالی شغلی 448 376 هزار
دستمزد 3042 3000 EUR / ماه
حداقل دستمزد 1725 1701 EUR / ماه
رشد دستمزد 2.75 2.42 در صد
دستمزد در تولید 127 127 امتیاز
جمعیت 17.41 17.28 میلیون
سن بازنشستگی زنان 66.33 66.33
سن بازنشستگی مردان 66.33 66.33
تغییر اشتغال 0.4 1.5 در صد
نرخ اشتغال 81 81.6 در صد
استخدام تمام وقت 5157 5108 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 74.6 74.5 در صد
قسمت مدت زمان اشتغال 3846 3932 هزار
گذشته قبلی
نرخ تورم 9.6 9.7 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 119 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 121 121 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 113 111 امتیاز
اندازه اصل تورم 3.5 2.6 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 117 113 امتیاز
قیمت تولید 136 130 امتیاز
قیمت صادرات 124 120 امتیاز
قیمت واردات 124 122 امتیاز
نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه) 0.4 4.7 در صد
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه 11.2 11.9 در صد
CPI مسکن آب و برق 131 134 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126 128 امتیاز
تورم مواد غذایی 8.4 6.4 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 3.6 در صد
تغییر قیمت تولید کننده 24.3 20.8 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 200 200 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 34345860 34328186 دوزها
موارد کروناویروس 8078973 8077873 افراد
مرگ و میر کروناویروس 22309 22307 افراد
تخت بیمارستان 3.08 3.21 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 32.75 31.86 به ازای هر - یک - میلیون نفر
پزشکان پزشکی 3.31 3.25 به ازای هر 1000 نفر
پرستاران 12.23 12.13 به ازای هر 1000 نفر
تختخوابهای ICU 2.62 2.74 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 0 0 در صد
نرخ بهره بین بانکی -0.5 -0.53 در صد
عرضه پول M0 82907 81612 EUR - میلیون
عرضه پول M1 590881 588966 EUR - میلیون
عرضه پول M2 1063146 1065313 EUR - میلیون
عرضه پول M3 1074403 1064094 EUR - میلیون
ترازنامه بانک 2715262 2697372 EUR - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 61411 59387 EUR - میلیون
وام به بخش خصوصی 295089 289989 EUR - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 522883 517186 EUR - میلیون
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 284 280 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 4750 4422 EUR - میلیون
حساب جاری 15177 19312 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.8 9.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 59078 48943 EUR - میلیون
واردات 54327 44521 EUR - میلیون
بدهی خارجی 3553401 3599972 EUR - میلیون
رابطه مبادله 99.9 98.5 امتیاز
گردش سرمایه 16740 15811 EUR - میلیون
حواله 31 34 EUR - میلیون
ذخایر طلا 612 612 تن
Crude Oil Imports from Russia 845 1499 هزار تن
واردات گاز طبیعی 138633 155420 تراژول
تولید نفت خام 31 34 BBL/D/1K
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -85349 -54250 EUR - میلیون
شاخص تروریسم 2.69 2.35
فروش اسلحه 488 238 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.1 54.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -2.5 -3.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
هزینه های دولت 48591 49613 EUR - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.1 42 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 61 62 USD - میلیارد
بدهی های دولت 479144 482117 EUR - میلیون
هزینه های مالی 62.3 82.9 EUR - میلیارد
درخواست پناهندگی 1600 1955 افراد
ارزیابی اعتبار 98
ارزش بودجه دولت -1.4 -21 EUR - میلیارد
مخارج نظامی 12211 12001 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 25 25 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 49.5 49.5 در صد
نرخ مالیات بر فروش 21 21 در صد
نرخ تامین اجتماعی 51.24 50.84 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.59 23.19 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 27.65 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 10.8 8.7 امتیاز
تولید صنعتی 2.8 2.3 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.7 -1.1 در صد
تولید صنعتی 7.2 10.4 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 84.2 83.6 در صد
تغییرات موجودی انبار 1156 409 EUR - میلیون
ورشکستگی 129 206 بانک اطلاعات شرکتها
ثبت خودرو 22087 24959
سرعت اینترنت 17388 17590 KBps
آدرس های IP 9382252 9160464 IP
شاخص رقابتی 82.39 82.38 امتیاز
رتبه رقابتی 4 6
شاخص فساد مالی 82 82 امتیاز
رتبه فساد مالی 8 8
آسانی کسب و کار 42 36
تولید الکتریسیته 9247 10776 گیگاوات ساعت
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 59.9 58.4 امتیاز
استخراج معدن -21.4 -14.5 در صد
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -47 -48 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 4.2 -4.2 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 8.8 16.5 در صد
هزینه های مصرف کننده 82488 82881 EUR - میلیون
درآمد قابل تصرف شخص 399129 377777 EUR - میلیون
پس انداز های شخصی 16.31 31.42 در صد
اعتبار بخش خصوصی 1090798 1094795 EUR - میلیون
نرخ وام بانکی 0.35 0.31 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 10261 10616 EUR - میلیون
قیمت گازوئیل 2.3 2.67 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 102 103 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به درآمد 189 191 در صد
هزینه های شخصی 11.2 13.4 در صد
گذشته قبلی
میزان ساخت و ساز 5.8 8.7 در صد
شاخص مسکن 184 182 امتیاز
جواز ساختمان 7980 4217
نرخ مالکیت مسکن 69.1 68.9 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هلند - شاخص های اقتصادی.