بازارها گذشته مرجع
پول 1.1 2020-03
بازار سهام 475 2020-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.28 2020-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-12
نرخ بیکاری 2.9 2020-02
نرخ تورم 1.6 2020-02
نرخ بهره 0 2020-03
موازنه تجاری 4186 2020-01
حساب جاری 30568 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.4 2018-12
بودجه دولت 1.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 0.2 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -2 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-11
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.75 2020-12
موارد کروناویروس 11750 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 864 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 250 2020-03
تخت بیمارستان 3.32 2017-12
بیمارستان ها 31.81 2017-12
پزشکان پزشکی 3.31 2013-12
پرستاران 12.23 2013-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-12
تولید ناخالص داخلی 951 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 190553 2019-12
تولید ناخالص ملی 194891 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 40433 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 55041 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49804 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3086 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8238 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22346 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1590 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 12530 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35771 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8362 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1158 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.9 2020-02
افراد شاغل 9057 2020-02
افراد بیکار 274 2020-02
نرخ بیکاری بلند مدت 1 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 6.3 2020-02
هزینه های کار 108 2019-12
بهره وری 105 2019-12
پست های خالی شغلی 281 2019-12
حداقل دستمزد 1636 2019-12
رشد دستمزد 3 2020-02
دستمزد در تولید 120 2020-02
جمعیت 17.28 2019-12
سن بازنشستگی زنان 66 2019-12
سن بازنشستگی مردان 66 2019-12
تغییر اشتغال 0.4 2019-12
نرخ اشتغال 78.4 2019-09
استخدام تمام وقت 4345 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 71.4 2020-02
هزینه زندگی خانواده 1560 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1120 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 4382 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2920 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.6 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2020-02
اندازه اصل تورم 2.1 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 2019-12
قیمت تولید 107 2020-01
قیمت صادرات 102 2020-01
قیمت واردات 100 2020-01
CPI مسکن آب و برق 109 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2020-02
تورم مواد غذایی 1.9 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده 2.1 2020-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-03
نرخ بهره بین بانکی -0.42 2020-02
عرضه پول M0 68035 2020-02
عرضه پول M1 448321 2020-02
عرضه پول M2 898932 2020-02
عرضه پول M3 927252 2020-02
ترازنامه بانک 2551829 2020-02
ذخایر ارزی 41095 2020-02
وام به بخش خصوصی 302117 2020-02
ترازنامه بانک مرکزی 305797 2019-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 299 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4186 2020-01
حساب جاری 30568 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.2 2018-12
صادرات 43150 2020-01
واردات 38964 2020-01
بدهی خارجی 3827999 2019-09
رابطه مبادله 101 2020-01
گردش سرمایه 22880 2019-09
حواله 39.8 2019-09
ذخایر طلا 612 2019-12
تولید نفت خام 17 2019-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 56405 2019-09
شاخص تروریسم 2.35 2018-12
فروش اسلحه 369 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.4 2018-12
بودجه دولت 1.5 2018-12
هزینه های دولت 45780 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.2 2018-12
درآمدهای دولت 51.8 2019-09
بدهی های دولت 415619 2019-09
هزینه های مالی 46.8 2019-09
درخواست پناهندگی 2075 2019-11
ارزیابی اعتبار 98 2020-03
ارزش بودجه دولت 5 2019-09
مخارج نظامی 10535 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.75 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 47.45 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 0.2 2020-03
تولید صنعتی -1.5 2020-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3 2020-01
تولید صنعتی 0.3 2020-01
استفاده از ظرفیت 82.7 2020-03
تغییرات موجودی انبار -194 2019-12
ورشکستگی 370 2020-02
ثبت خودرو 29868 2020-02
سرعت اینترنت 17388 2017-03
آدرس های IP 9382252 2017-03
شاخص رقابتی 82.39 2019-12
رتبه رقابتی 4 2019-12
شاخص فساد مالی 82 2019-12
رتبه فساد مالی 8 2019-12
آسانی کسب و کار 42 2019-12
تولید الکتریسیته 10224 2019-12
شاخص PMI تولید 52.9 2020-02
استخراج معدن -25.1 2020-01
تولید فولاد 566 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -2 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.7 2020-01
هزینه های مصرف کننده 83907 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 359700 2019-12
پس انداز های شخصی 9.63 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 1051612 2019-12
نرخ وام بانکی 0.6 2020-01
تسهیلات اعتباری خریدار 15145 2019-09
قیمت گازوئیل 1.84 2020-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 101 2019-09
بدهی خانوار به درآمد 199 2018-12
هزینه های شخصی 1 2020-01

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -1.2 2019-12
شاخص مسکن 137 2020-02
جواز ساختمان 3560 2020-01
نرخ مالکیت مسکن 69 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 11750 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 864 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 250 2020-03
تخت بیمارستان 3.32 2017-12
بیمارستان ها 31.81 2017-12
پزشکان پزشکی 3.31 2013-12
پرستاران 12.23 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هلند - شاخص های اقتصادی.