بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2020-01
بازار سهام 611 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.17 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-09
نرخ بیکاری 3.2 2019-12
نرخ تورم 2.7 2019-12
نرخ بهره 0 2019-12
موازنه تجاری 5003 2019-11
حساب جاری 19285 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.4 2018-12
بودجه دولت 1.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 2.9 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -3 2020-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-11
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.75 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-09
تولید ناخالص داخلی 913 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 189772 2019-09
تولید ناخالص ملی 181014 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 39928 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 55041 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49804 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3336 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8006 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 20550 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1639 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 10731 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35085 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8294 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1060 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.2 2019-12
افراد شاغل 9028 2019-12
افراد بیکار 302 2019-12
نرخ بیکاری بلند مدت 1 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 6.7 2019-12
هزینه های کار 99.8 2019-09
بهره وری 105 2019-09
پست های خالی شغلی 284 2019-09
حداقل دستمزد 1636 2019-12
رشد دستمزد 2.94 2019-12
دستمزد در تولید 119 2019-12
جمعیت 17.12 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66 2019-12
سن بازنشستگی مردان 66 2019-12
تغییر اشتغال 0.2 2019-09
نرخ اشتغال 78.4 2019-09
استخدام تمام وقت 4345 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 71.4 2019-12
هزینه زندگی خانواده 1560 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1120 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 4382 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2920 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.7 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2019-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2019-12
اندازه اصل تورم 2.2 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2019-09
قیمت تولید 106 2019-11
قیمت صادرات 100 2019-10
قیمت واردات 99 2019-10
CPI مسکن آب و برق 110 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-12
تورم مواد غذایی 3.7 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 0.38 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-12
نرخ بهره بین بانکی -0.38 2019-12
عرضه پول M0 67211 2019-11
عرضه پول M1 444192 2019-11
عرضه پول M2 895062 2019-11
عرضه پول M3 920862 2019-11
ترازنامه بانک 2496881 2019-11
ذخایر ارزی 38651 2019-12
وام به بخش خصوصی 304701 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 305797 2019-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 299 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5003 2019-11
حساب جاری 19285 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.2 2018-12
صادرات 43948 2019-11
واردات 38945 2019-11
بدهی خارجی 3827999 2019-09
رابطه مبادله 101 2019-10
گردش سرمایه 22880 2019-09
حواله 37.1 2019-06
ذخایر طلا 612 2019-12
تولید نفت خام 13 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -29760 2019-06
شاخص تروریسم 2.35 2018-12
فروش اسلحه 369 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.4 2018-12
بودجه دولت 1.5 2018-12
هزینه های دولت 45457 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.2 2018-12
درآمدهای دولت 51.8 2019-09
بدهی های دولت 415619 2019-09
هزینه های مالی 46.8 2019-09
درخواست پناهندگی 2075 2019-11
ارزیابی اعتبار 98 2020-01
ارزش بودجه دولت 5 2019-09
مخارج نظامی 10535 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.75 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 47.45 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 2.9 2019-12
تولید صنعتی -2.1 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.1 2019-11
تولید صنعتی -1.3 2019-11
استفاده از ظرفیت 84 2019-12
تغییرات موجودی انبار 563 2019-09
ورشکستگی 349 2019-12
ثبت خودرو 42436 2019-12
سرعت اینترنت 17388 2017-03
آدرس های IP 9382252 2017-03
شاخص رقابتی 82.39 2019-12
رتبه رقابتی 4 2019-12
شاخص فساد مالی 82 2018-12
رتبه فساد مالی 8 2018-12
آسانی کسب و کار 42 2019-12
تولید الکتریسیته 11358 2019-10
شاخص PMI تولید 48.3 2019-12
استخراج معدن -13.1 2019-11
تولید فولاد 545 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -3 2020-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.6 2019-11
هزینه های مصرف کننده 83267 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 346950 2018-12
پس انداز های شخصی 9.63 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 1060045 2019-09
نرخ وام بانکی 0.61 2019-11
تسهیلات اعتباری خریدار 15145 2019-09
قیمت گازوئیل 1.95 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 102 2019-06
بدهی خانوار به درآمد 199 2018-12
هزینه های شخصی 1.3 2019-11
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 0.4 2019-11
شاخص مسکن 135 2019-11
جواز ساختمان 6432 2019-10
نرخ مالکیت مسکن 69 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هلند - شاخص های اقتصادی.