بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2019-11
بازار سهام 599 2019-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.2 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-09
نرخ بیکاری 3.5 2019-09
نرخ تورم 2.7 2019-10
نرخ بهره 0 2019-10
موازنه تجاری 5310 2019-09
حساب جاری 13616 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.4 2018-12
بودجه دولت 1.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 3.6 2019-10
ضریب اطمینان مصرف کننده -1 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-08
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.75 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-09
تولید ناخالص داخلی 913 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 189775 2019-09
تولید ناخالص ملی 181014 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 39989 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 55041 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49804 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3348 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7946 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 20705 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1641 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 12286 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35133 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8303 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1058 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.5 2019-09
افراد شاغل 8976 2019-09
افراد بیکار 323 2019-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 7.3 2019-10
هزینه های کار 119 2019-06
بهره وری 105 2019-09
پست های خالی شغلی 284 2019-09
حداقل دستمزد 1636 2019-12
رشد دستمزد 2.58 2019-10
دستمزد در تولید 118 2019-10
جمعیت 17.12 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66 2019-12
سن بازنشستگی مردان 66 2019-12
تغییر اشتغال 0.4 2019-06
نرخ اشتغال 78.1 2019-06
استخدام تمام وقت 4323 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 71.3 2019-09
هزینه زندگی خانواده 1560 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1120 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 4356 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2920 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.7 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2019-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2019-10
اندازه اصل تورم 2.4 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2019-09
قیمت تولید 106 2019-09
قیمت صادرات 101 2019-09
قیمت واردات 99.5 2019-09
CPI مسکن آب و برق 110 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 2019-10
تورم مواد غذایی 4.9 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده -0.56 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-10
نرخ بهره بین بانکی -0.4 2019-10
عرضه پول M0 66476 2019-09
عرضه پول M1 432137 2019-09
عرضه پول M2 886537 2019-09
عرضه پول M3 917821 2019-09
ترازنامه بانک 2540315 2019-09
ذخایر ارزی 39068 2019-10
وام به بخش خصوصی 303915 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 341448 2019-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 299 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5310 2019-09
حساب جاری 13616 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.2 2018-12
صادرات 43434 2019-09
واردات 38124 2019-09
بدهی خارجی 3724454 2019-06
رابطه مبادله 102 2019-09
گردش سرمایه 13346 2019-06
حواله 37.1 2019-06
ذخایر طلا 612 2019-12
تولید نفت خام 12 2019-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -29760 2019-06
شاخص تروریسم 1.96 2017-12
فروش اسلحه 369 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.4 2018-12
بودجه دولت 1.5 2018-12
هزینه های دولت 45432 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.2 2018-12
درآمدهای دولت 51.3 2019-06
بدهی های دولت 424538 2019-06
هزینه های مالی 70.1 2019-06
درخواست پناهندگی 1890 2019-08
ارزیابی اعتبار 99.65
ارزش بودجه دولت -18.7 2019-06
مخارج نظامی 10535 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.75 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 47.45 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 3.6 2019-10
تولید صنعتی -0.6 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.8 2019-08
تولید صنعتی 1.2 2019-09
استفاده از ظرفیت 84 2019-12
تغییرات موجودی انبار 676 2019-09
ورشکستگی 388 2019-10
ثبت خودرو 38122 2019-09
سرعت اینترنت 17388 2017-03
آدرس های IP 9382252 2017-03
شاخص رقابتی 82.39 2019-12
رتبه رقابتی 4 2019-12
شاخص فساد مالی 82 2018-12
رتبه فساد مالی 8 2018-12
آسانی کسب و کار 42 2019-12
تولید الکتریسیته 9080 2019-08
شاخص PMI تولید 50.3 2019-10
استخراج معدن -9.7 2019-08
تولید فولاد 396 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -1 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.6 2019-09
هزینه های مصرف کننده 83414 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 346950 2018-12
پس انداز های شخصی 25.44 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 1060045 2019-09
نرخ وام بانکی 0.75 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 15084 2019-06
قیمت گازوئیل 1.91 2019-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 102 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 199 2018-12
هزینه های شخصی 1.4 2019-08
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 2.2 2019-08
شاخص مسکن 133 2019-09
جواز ساختمان 2927 2019-08
نرخ مالکیت مسکن 69 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هلند - شاخص های اقتصادی.