بازارها گذشته مرجع
پول 1.17 2020-10
بازار سهام 534 2020-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.5 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.5 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.4 2020-06
نرخ بیکاری 4.4 2020-09
نرخ تورم 1.1 2020-09
نرخ بهره 0 2020-10
موازنه تجاری 3842 2020-08
حساب جاری 12624 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.6 2019-12
بودجه دولت 1.7 2019-12
اطمینان کسب و کار -5.6 2020-10
ضریب اطمینان مصرف کننده -30 2020-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.9 2020-07
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 49.5 2020-12
موارد کروناویروس 319991 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 7202 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 250 2020-10
تخت بیمارستان 3.32 2017-12
بیمارستان ها 31.81 2017-12
پزشکان پزشکی 3.31 2013-12
پرستاران 12.23 2013-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.5 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.4 2020-06
تولید ناخالص داخلی 909 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 171077 2020-06
تولید ناخالص ملی 168097 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 35592 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 55690 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57141 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2571 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8809 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 19539 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1516 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 12554 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 30063 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6008 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1120 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.4 2020-09
افراد شاغل 8680 2020-09
افراد بیکار 413 2020-09
نرخ بیکاری بلند مدت 0.7 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 10.7 2020-09
هزینه های کار 131 2020-06
بهره وری 96.65 2020-06
پست های خالی شغلی 200 2020-06
حداقل دستمزد 1680 2020-12
رشد دستمزد 3.04 2020-09
دستمزد در تولید 122 2020-09
جمعیت 17.28 2019-12
سن بازنشستگی زنان 66.67 2020-12
سن بازنشستگی مردان 66.67 2020-12
تغییر اشتغال -3.1 2020-06
نرخ اشتغال 77.3 2020-06
استخدام تمام وقت 4250 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 71.3 2020-08
قسمت مدت زمان اشتغال 4372 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.1 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2020-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2020-09
اندازه اصل تورم 1.7 2020-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2020-06
قیمت تولید 102 2020-08
قیمت صادرات 96.6 2020-08
قیمت واردات 93.5 2020-08
CPI مسکن آب و برق 111 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2020-09
تورم مواد غذایی 1.2 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده -3.7 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-10
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2020-09
عرضه پول M0 73955 2020-09
عرضه پول M1 501931 2020-09
عرضه پول M2 971952 2020-09
عرضه پول M3 998598 2020-09
ترازنامه بانک 2641721 2020-09
ذخایر ارزی 45715 2020-09
وام به بخش خصوصی 297954 2020-09
ترازنامه بانک مرکزی 482037 2020-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 299 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 3842 2020-08
حساب جاری 12624 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.2 2019-12
صادرات 36051 2020-08
واردات 32209 2020-08
بدهی خارجی 3894264 2020-06
رابطه مبادله 103 2020-08
گردش سرمایه 6568 2020-06
حواله 35.6 2020-03
ذخایر طلا 612 2020-06
تولید نفت خام 13 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -74753 2020-03
شاخص تروریسم 2.35 2018-12
فروش اسلحه 369 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.6 2019-12
بودجه دولت 1.7 2019-12
هزینه های دولت 43716 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2019-12
درآمدهای دولت 31.1 2020-06
بدهی های دولت 469772 2020-06
هزینه های مالی 55.3 2020-06
درخواست پناهندگی 1420 2020-08
ارزیابی اعتبار 98 2020-10
ارزش بودجه دولت -24.1 2020-06
مخارج نظامی 10535 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 49.5 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 50.84 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -5.6 2020-10
تولید صنعتی -8.2 2020-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 2020-06
تولید صنعتی -4 2020-08
استفاده از ظرفیت 79.2 2020-12
تغییرات موجودی انبار 2269 2020-06
ورشکستگی 283 2020-09
ثبت خودرو 29434 2020-09
سرعت اینترنت 17388 2017-03
آدرس های IP 9382252 2017-03
شاخص رقابتی 82.39 2019-12
رتبه رقابتی 4 2019-12
شاخص فساد مالی 82 2019-12
رتبه فساد مالی 8 2019-12
آسانی کسب و کار 42 2019-12
تولید الکتریسیته 10224 2019-12
شاخص PMI تولید 52.5 2020-09
استخراج معدن -22.3 2020-06
تولید فولاد 384 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -30 2020-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.9 2020-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.2 2020-08
هزینه های مصرف کننده 72427 2020-06
درآمد قابل تصرف شخص 360878 2019-12
پس انداز های شخصی 35.09 2020-06
اعتبار بخش خصوصی 1058125 2020-09
نرخ وام بانکی 0.4 2020-08
تسهیلات اعتباری خریدار 14990 2019-12
قیمت گازوئیل 1.92 2020-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 101 2020-03
بدهی خانوار به درآمد 199 2018-12
هزینه های شخصی -5.8 2020-08

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -6.4 2020-08
شاخص مسکن 145 2020-09
جواز ساختمان 3346 2020-08
نرخ مالکیت مسکن 69 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 319991 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 7202 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 250 2020-10
تخت بیمارستان 3.32 2017-12
بیمارستان ها 31.81 2017-12
پزشکان پزشکی 3.31 2013-12
پرستاران 12.23 2013-12
تختخوابهای ICU 332 2012-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هلند - شاخص های اقتصادی.