بازارها گذشته مرجع
پول 1.1 2019-09
بازار سهام 574 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.42 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2019-06
نرخ بیکاری 3.5 2019-08
نرخ تورم 2.8 2019-08
نرخ بهره 0 2019-09
موازنه تجاری 4127 2019-07
حساب جاری 18079 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.4 2018-12
بودجه دولت 1.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 3.9 2019-08
ضریب اطمینان مصرف کننده -2 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2019-07
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.75 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2019-06
تولید ناخالص داخلی 913 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 189298 2019-06
تولید ناخالص ملی 178073 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 40294 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 55041 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49804 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2544 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9489 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21513 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1809 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 10652 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 36125 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7862 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1121 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.5 2019-08
افراد شاغل 8958 2019-08
افراد بیکار 321 2019-08
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 6.9 2019-08
هزینه های کار 105 2019-03
بهره وری 105 2019-06
پست های خالی شغلی 294 2019-06
حداقل دستمزد 1636 2019-12
رشد دستمزد 2.68 2019-08
دستمزد در تولید 118 2019-08
جمعیت 17.12 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66 2019-12
سن بازنشستگی مردان 66 2019-12
تغییر اشتغال 0.4 2019-06
نرخ اشتغال 77.7 2019-03
استخدام تمام وقت 4283 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 71.2 2019-08
هزینه زندگی خانواده 1560 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1120 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 4334 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2920 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.8 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2019-08
اندازه اصل تورم 2.5 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2019-06
قیمت تولید 106 2019-07
قیمت صادرات 102 2019-07
قیمت واردات 99.7 2019-07
CPI مسکن آب و برق 110 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 2019-08
تورم مواد غذایی 4.8 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده 0.19 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-09
نرخ بهره بین بانکی -0.44 2019-07
عرضه پول M0 66207 2019-07
عرضه پول M1 423784 2019-07
عرضه پول M2 874900 2019-07
عرضه پول M3 904127 2019-07
ترازنامه بانک 2474928 2019-07
ذخایر ارزی 37560 2019-08
وام به بخش خصوصی 307849 2019-07
ترازنامه بانک مرکزی 309726 2019-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 299 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4127 2019-07
حساب جاری 18079 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.8 2018-12
صادرات 42258 2019-07
واردات 38131 2019-07
بدهی خارجی 3795904 2019-03
رابطه مبادله 102 2019-07
گردش سرمایه 19940 2019-03
حواله 37.9 2019-03
ذخایر طلا 612 2019-09
تولید نفت خام 13 2019-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -19677 2019-03
شاخص تروریسم 1.96 2017-12
فروش اسلحه 369 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.4 2018-12
بودجه دولت 1.5 2018-12
هزینه های دولت 45100 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.2 2018-12
درآمدهای دولت 61.5 2019-03
بدهی های دولت 406577 2019-03
هزینه های مالی 44.5 2019-03
درخواست پناهندگی 1965 2019-07
ارزیابی اعتبار 99.65
ارزش بودجه دولت 17 2019-03
مخارج نظامی 10535 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.75 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 47.45 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 3.9 2019-08
تولید صنعتی -1.9 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.6 2019-06
تولید صنعتی -0.2 2019-07
استفاده از ظرفیت 84.3 2019-09
تغییرات موجودی انبار -345 2019-06
ورشکستگی 324 2019-08
ثبت خودرو 34230 2019-08
سرعت اینترنت 17388 2017-03
آدرس های IP 9382252 2017-03
شاخص رقابتی 82.38 2018-12
رتبه رقابتی 6 2018-12
شاخص فساد مالی 82 2018-12
رتبه فساد مالی 8 2018-12
آسانی کسب و کار 36 2018-12
تولید الکتریسیته 9486 2019-07
شاخص PMI تولید 51.6 2019-08
استخراج معدن -13.1 2019-06
تولید فولاد 605 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -2 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.4 2019-07
هزینه های مصرف کننده 83270 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 346950 2018-12
پس انداز های شخصی 9.66 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 1046479 2019-06
نرخ وام بانکی 0.8 2019-07
تسهیلات اعتباری خریدار 15084 2019-06
قیمت گازوئیل 1.91 2019-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 102 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 199 2018-12
هزینه های شخصی 1.7 2019-07
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 3.4 2019-07
شاخص مسکن 132 2019-08
جواز ساختمان 3543 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 69 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هلند - شاخص های اقتصادی.