بازارها گذشته مرجع
پول 1.12 2019-07
بازار سهام 572 2019-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.16 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2019-03
نرخ بیکاری 3.3 2019-05
نرخ تورم 2.7 2019-06
نرخ بهره 0 2019-06
موازنه تجاری 5579 2019-05
حساب جاری 18079 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.4 2018-12
بودجه دولت 1.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 3.3 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 0 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-03
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.75 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2019-03
تولید ناخالص داخلی 913 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 188294 2019-03
تولید ناخالص ملی 178073 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 40779 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 55041 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49804 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3123 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8921 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 20172 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 2208 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 10652 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33713 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7862 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 993 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2019-05
افراد شاغل 8937 2019-05
افراد بیکار 302 2019-05
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 6.3 2019-05
هزینه های کار 105 2019-03
بهره وری 106 2019-03
پست های خالی شغلی 279 2019-03
حداقل دستمزد 1636 2019-12
رشد دستمزد 2.34 2019-06
دستمزد در تولید 117 2019-06
جمعیت 17.12 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66 2019-12
سن بازنشستگی مردان 66 2019-12
تغییر اشتغال 0.6 2019-03
نرخ اشتغال 77.7 2019-03
استخدام تمام وقت 4299 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 71 2019-04
هزینه زندگی خانواده 1560 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1120 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 4324 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2920 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.7 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-06
اندازه اصل تورم 1.9 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2019-03
قیمت تولید 108 2019-05
قیمت صادرات 103 2019-04
قیمت واردات 103 2019-04
CPI مسکن آب و برق 108 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-06
تورم مواد غذایی 4.5 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 2.09 2019-05
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-06
نرخ بهره بین بانکی -0.36 2019-05
عرضه پول M0 65245 2019-05
عرضه پول M1 426275 2019-05
عرضه پول M2 877560 2019-05
عرضه پول M3 905899 2019-05
ترازنامه بانک 2450006 2019-05
ذخایر ارزی 36125 2019-06
وام به بخش خصوصی 309186 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 348362 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 308 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5579 2019-05
حساب جاری 18079 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.8 2018-12
صادرات 45034 2019-05
واردات 39455 2019-05
بدهی خارجی 3795904 2019-03
رابطه مبادله 99.7 2019-04
گردش سرمایه 19940 2019-03
حواله 37.1 2018-12
ذخایر طلا 612 2019-06
تولید نفت خام 21 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -113677 2018-12
شاخص تروریسم 1.96 2017-12
فروش اسلحه 369 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.4 2018-12
بودجه دولت 1.5 2018-12
هزینه های دولت 45186 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.2 2018-12
درآمدهای دولت 61.5 2019-03
بدهی های دولت 406577 2019-03
هزینه های مالی 44.5 2019-03
درخواست پناهندگی 1875 2019-03
ارزیابی اعتبار 99.65
ارزش بودجه دولت 17 2019-03
مخارج نظامی 10535 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.75 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 47.45 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 3.3 2019-06
تولید صنعتی -0.9 2019-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.8 2019-05
تولید صنعتی -1.8 2019-05
استفاده از ظرفیت 84.3 2019-06
تغییرات موجودی انبار 849 2019-03
ورشکستگی 336 2019-06
ثبت خودرو 36830 2019-05
سرعت اینترنت 17388 2017-03
آدرس های IP 9382252 2017-03
شاخص رقابتی 82.38 2018-12
رتبه رقابتی 6 2018-12
شاخص فساد مالی 82 2018-12
رتبه فساد مالی 8 2018-12
آسانی کسب و کار 36 2018-12
تولید الکتریسیته 8931 2019-04
شاخص PMI تولید 50.7 2019-06
استخراج معدن 0.1 2019-05
تولید فولاد 610 2019-05
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 0 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.1 2019-05
هزینه های مصرف کننده 82459 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 346950 2018-12
پس انداز های شخصی 9.66 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 1047880 2019-03
نرخ وام بانکی 0.83 2019-05
تسهیلات اعتباری خریدار 16017 2018-12
قیمت گازوئیل 1.95 2019-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 102 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 209 2017-12
هزینه های شخصی 1.8 2019-04
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 2.4 2019-04
شاخص مسکن 130 2019-05
جواز ساختمان 5476 2019-04
نرخ مالکیت مسکن 69.4 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هلند - شاخص های اقتصادی.