بازارها گذشته مرجع
پول 1.18 2021-08
بازار سهام 767 2021-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.39 2021-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.8 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.4 2021-03
نرخ بیکاری 3.2 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 119 2021-08
نرخ تورم 1.4 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 20457864 2021-08
نرخ بهره 0 2021-07
موازنه تجاری 4812 2021-05
حساب جاری 22608 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.8 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.5 2020-12
بودجه دولت -4.3 2020-12
اطمینان کسب و کار 12.3 2021-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -4 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.2 2021-06
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 49.5 2021-12
موارد کروناویروس 1872093 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 17832 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 250 2021-08
تخت بیمارستان 3.32 2017-12
بیمارستان ها 31.81 2017-12
پزشکان پزشکی 3.31 2013-12
پرستاران 12.23 2013-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.8 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.4 2021-03
تولید ناخالص داخلی 912 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 183174 2021-03
تولید ناخالص ملی 177226 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 40858 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 53133 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 54210 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3189 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9253 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21124 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1385 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11327 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 31521 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6890 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1059 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.2 2021-06
افراد شاغل 9065 2021-06
افراد بیکار 297 2021-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 7.6 2021-06
هزینه های کار 112 2021-03
بهره وری 103 2021-03
پست های خالی شغلی 248 2021-03
حداقل دستمزد 1701 2021-07
رشد دستمزد 2.3 2021-06
دستمزد در تولید 124 2021-06
جمعیت 17.41 2020-12
سن بازنشستگی زنان 66.67 2020-12
سن بازنشستگی مردان 66.67 2020-12
تغییر اشتغال -0.2 2021-03
نرخ اشتغال 79.2 2021-03
استخدام تمام وقت 5010 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 71.4 2021-06
قسمت مدت زمان اشتغال 3755 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 119 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 20457864 2021-08
موارد کروناویروس 1872093 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 17832 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 250 2021-08
تخت بیمارستان 3.32 2017-12
بیمارستان ها 31.81 2017-12
پزشکان پزشکی 3.31 2013-12
پرستاران 12.23 2013-12
تختخوابهای ICU 332 2012-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.4 2021-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2021-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2021-07
اندازه اصل تورم 0.6 2021-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2021-03
قیمت تولید 113 2021-06
قیمت صادرات 106 2021-05
قیمت واردات 103 2021-05
CPI مسکن آب و برق 113 2021-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 2021-07
تورم مواد غذایی -0.9 2021-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-07
تغییر قیمت تولید کننده 12 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-07
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2021-02
عرضه پول M0 79366 2021-06
عرضه پول M1 542339 2021-06
عرضه پول M2 1016821 2021-06
عرضه پول M3 1027818 2021-06
ترازنامه بانک 2645268 2021-06
ذخایر ارزی خارجی 43438 2021-06
وام به بخش خصوصی 301949 2021-06
ترازنامه بانک مرکزی 496334 2021-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 284 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4812 2021-05
حساب جاری 22608 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.8 2020-12
صادرات 45521 2021-05
واردات 40710 2021-05
بدهی خارجی 3580144 2021-03
رابطه مبادله 104 2021-05
گردش سرمایه 21213 2021-03
حواله 33 2021-03
ذخایر طلا 612 2021-03
تولید نفت خام 34 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 19249 2021-03
شاخص تروریسم 2.69 2019-12
فروش اسلحه 488 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.5 2020-12
بودجه دولت -4.3 2020-12
هزینه های دولت 46725 2021-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.1 2020-12
درآمدهای دولت 66.1 2021-03
بدهی های دولت 469886 2021-03
هزینه های مالی 61.1 2021-03
درخواست پناهندگی 955 2021-05
ارزیابی اعتبار 98 2021-08
ارزش بودجه دولت 4.9 2021-03
مخارج نظامی 12211 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 49.5 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 51.24 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.59 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 12.3 2021-07
تولید صنعتی 8.4 2021-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.4 2021-04
تولید صنعتی 16.5 2021-05
میزان استفاده ازظرفیت تولید 84.1 2021-09
تغییرات موجودی انبار 1072 2021-03
ورشکستگی 184 2021-06
ثبت خودرو 33318 2021-06
سرعت اینترنت 17388 2017-03
آدرس های IP 9382252 2017-03
شاخص رقابتی 82.39 2019-12
رتبه رقابتی 4 2019-12
شاخص فساد مالی 82 2020-12
رتبه فساد مالی 8 2020-12
آسانی کسب و کار 42 2019-12
تولید الکتریسیته 8851 2021-05
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 67.4 2021-07
استخراج معدن -1.1 2021-04
تولید فولاد 540 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -4 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.2 2021-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6 2021-06
هزینه های مصرف کننده 74605 2021-03
درآمد قابل تصرف شخص 377777 2020-12
پس انداز های شخصی 23.9 2021-03
اعتبار بخش خصوصی 1073186 2021-06
نرخ وام بانکی 0.39 2021-05
تسهیلات اعتباری خریدار 10637 2021-03
قیمت گازوئیل 2.27 2021-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 105 2020-12
بدهی خانوار به درآمد 193 2019-12
هزینه های شخصی 8.8 2021-05

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 4.5 2021-05
شاخص مسکن 161 2021-06
جواز ساختمان 4589 2021-05
نرخ مالکیت مسکن 69.1 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هلند - شاخص های اقتصادی.