بازارها گذشته مرجع
پول 1.13 2020-07
بازار سهام 574 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.28 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.5 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.2 2020-03
نرخ بیکاری 3.6 2020-05
نرخ تورم 1.6 2020-06
نرخ بهره 0 2020-06
موازنه تجاری 3511 2020-04
حساب جاری 23106 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.6 2019-12
بودجه دولت 1.7 2019-12
اطمینان کسب و کار -15.1 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -27 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.5 2020-04
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.75 2020-12
موارد کروناویروس 50566 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 6118 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 250 2020-07
تخت بیمارستان 3.32 2017-12
بیمارستان ها 31.81 2017-12
پزشکان پزشکی 3.31 2013-12
پرستاران 12.23 2013-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.5 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.2 2020-03
تولید ناخالص داخلی 909 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 187055 2020-03
تولید ناخالص ملی 182171 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 40609 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 55690 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57141 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3221 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9433 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 20651 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1642 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 10922 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33078 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7359 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1108 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.6 2020-05
افراد شاغل 8856 2020-05
افراد بیکار 330 2020-05
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 9.5 2020-05
هزینه های کار 107 2020-03
بهره وری 104 2020-03
پست های خالی شغلی 222 2020-03
حداقل دستمزد 1654 2020-06
رشد دستمزد 2.8 2020-06
دستمزد در تولید 121 2020-06
جمعیت 17.28 2019-12
سن بازنشستگی زنان 66.67 2020-12
سن بازنشستگی مردان 66.67 2020-12
تغییر اشتغال 0.2 2020-03
نرخ اشتغال 78.4 2020-03
استخدام تمام وقت 4312 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 70.2 2020-05
قسمت مدت زمان اشتغال 4429 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.6 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2020-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2020-06
اندازه اصل تورم 2.3 2020-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2020-03
قیمت تولید 99.8 2020-05
قیمت صادرات 98.4 2020-03
قیمت واردات 96.3 2020-03
CPI مسکن آب و برق 108 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2020-06
تورم مواد غذایی 2.7 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده -7.3 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-06
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2020-04
عرضه پول M0 72208 2020-05
عرضه پول M1 496506 2020-05
عرضه پول M2 959888 2020-05
عرضه پول M3 996217 2020-05
ترازنامه بانک 2624711 2020-05
ذخایر ارزی 43031 2020-05
وام به بخش خصوصی 305735 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 314143 2020-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 299 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 3511 2020-04
حساب جاری 23106 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.2 2019-12
صادرات 34449 2020-04
واردات 30938 2020-04
بدهی خارجی 3919710 2020-03
رابطه مبادله 102 2020-03
گردش سرمایه 23381 2020-03
حواله 35.6 2020-03
ذخایر طلا 612 2020-03
تولید نفت خام 15 2020-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -74753 2020-03
شاخص تروریسم 2.35 2018-12
فروش اسلحه 369 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.6 2019-12
بودجه دولت 1.7 2019-12
هزینه های دولت 45098 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2019-12
درآمدهای دولت 68.3 2020-03
بدهی های دولت 421651 2020-03
هزینه های مالی 58.5 2020-03
درخواست پناهندگی 335 2020-05
ارزیابی اعتبار 98 2020-07
ارزش بودجه دولت 9.7 2020-03
مخارج نظامی 10535 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.75 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 50.84 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -15.1 2020-06
تولید صنعتی -8.5 2020-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6.9 2020-04
تولید صنعتی -11 2020-04
استفاده از ظرفیت 74.2 2020-06
تغییرات موجودی انبار -40 2020-03
ورشکستگی 360 2020-05
ثبت خودرو 14934 2020-05
سرعت اینترنت 17388 2017-03
آدرس های IP 9382252 2017-03
شاخص رقابتی 82.39 2019-12
رتبه رقابتی 4 2019-12
شاخص فساد مالی 82 2019-12
رتبه فساد مالی 8 2019-12
آسانی کسب و کار 42 2019-12
تولید الکتریسیته 10224 2019-12
شاخص PMI تولید 45.2 2020-06
استخراج معدن -16.1 2020-04
تولید فولاد 487 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -27 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.5 2020-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.2 2020-05
هزینه های مصرف کننده 81682 2020-03
درآمد قابل تصرف شخص 360878 2019-12
پس انداز های شخصی 14.21 2020-03
اعتبار بخش خصوصی 1069985 2020-03
نرخ وام بانکی 0.47 2020-05
تسهیلات اعتباری خریدار 14990 2019-12
قیمت گازوئیل 1.85 2020-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 99.8 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 199 2018-12
هزینه های شخصی -17.4 2020-04

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -1.7 2020-04
شاخص مسکن 140 2020-05
جواز ساختمان 5126 2020-04
نرخ مالکیت مسکن 69 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 50566 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 6118 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 250 2020-07
تخت بیمارستان 3.32 2017-12
بیمارستان ها 31.81 2017-12
پزشکان پزشکی 3.31 2013-12
پرستاران 12.23 2013-12
تختخوابهای ICU 332 2012-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هلند - شاخص های اقتصادی.