بازارها گذشته مرجع
پول 1.21 2021-03
بازار سهام 660 2021-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.24 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.9 2020-12
نرخ بیکاری 3.6 2021-01
نرخ تورم 1.6 2021-01
نرخ بهره 0 2021-02
موازنه تجاری 5319 2020-12
حساب جاری 16972 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.6 2019-12
بودجه دولت 1.7 2019-12
اطمینان کسب و کار 0.1 2021-02
ضریب اطمینان مصرف کننده -19 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.9 2021-01
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 49.5 2020-12
موارد کروناویروس 1092452 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 15584 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 250 2021-03
تخت بیمارستان 3.32 2017-12
بیمارستان ها 31.81 2017-12
پزشکان پزشکی 3.31 2013-12
پرستاران 12.23 2013-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.9 2020-12
تولید ناخالص داخلی 909 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 184107 2020-12
تولید ناخالص ملی 175169 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 39328 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 55690 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57141 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3188 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8004 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22428 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1303 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11034 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 32571 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6481 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1179 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.6 2021-01
افراد شاغل 9004 2021-01
افراد بیکار 337 2021-01
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 9.1 2021-01
هزینه های کار 107 2020-09
بهره وری 102 2020-12
پست های خالی شغلی 214 2020-12
حداقل دستمزد 1685 2021-01
رشد دستمزد 2.4 2021-01
دستمزد در تولید 123 2021-01
جمعیت 17.28 2019-12
سن بازنشستگی زنان 66.67 2020-12
سن بازنشستگی مردان 66.67 2020-12
تغییر اشتغال -0.1 2020-12
نرخ اشتغال 77.6 2020-09
استخدام تمام وقت 4277 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 71.2 2021-01
قسمت مدت زمان اشتغال 4384 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.6 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2021-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2021-01
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2021-01
اندازه اصل تورم 2 2021-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 2020-12
قیمت تولید 105 2021-01
قیمت صادرات 97.1 2020-12
قیمت واردات 95.4 2020-12
CPI مسکن آب و برق 111 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2021-01
تورم مواد غذایی 0.5 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2021-01
تغییر قیمت تولید کننده -1.8 2021-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-02
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2021-02
عرضه پول M0 76304 2021-01
عرضه پول M1 505540 2021-01
عرضه پول M2 973190 2021-01
عرضه پول M3 991466 2021-01
ترازنامه بانک 2582476 2021-01
ذخایر ارزی 43904 2021-01
وام به بخش خصوصی 292453 2021-01
ترازنامه بانک مرکزی 463547 2021-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 299 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5319 2020-12
حساب جاری 16972 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.2 2019-12
صادرات 42572 2020-12
واردات 37253 2020-12
بدهی خارجی 3883488 2020-09
رابطه مبادله 102 2020-12
گردش سرمایه 17153 2020-09
حواله 37 2020-09
ذخایر طلا 612 2020-12
تولید نفت خام 14 2020-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -5010 2020-09
شاخص تروریسم 2.69 2019-12
فروش اسلحه 369 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.6 2019-12
بودجه دولت 1.7 2019-12
هزینه های دولت 46813 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2019-12
درآمدهای دولت 57.3 2020-09
بدهی های دولت 469772 2020-06
هزینه های مالی 74.9 2020-09
درخواست پناهندگی 1495 2020-09
ارزیابی اعتبار 98 2021-03
ارزش بودجه دولت -17.6 2020-09
مخارج نظامی 10535 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 49.5 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 50.84 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 0.1 2021-02
تولید صنعتی -1.7 2020-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 2020-11
تولید صنعتی -0.2 2020-12
استفاده از ظرفیت 80 2021-03
تغییرات موجودی انبار 147 2020-12
ورشکستگی 194 2021-01
ثبت خودرو 35193 2021-01
سرعت اینترنت 17388 2017-03
آدرس های IP 9382252 2017-03
شاخص رقابتی 82.39 2019-12
رتبه رقابتی 4 2019-12
شاخص فساد مالی 82 2020-12
رتبه فساد مالی 8 2020-12
آسانی کسب و کار 42 2019-12
تولید الکتریسیته 10081 2020-11
شاخص PMI تولید 59.6 2021-02
استخراج معدن -10.4 2020-11
تولید فولاد 540 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -19 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.9 2021-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی -5.9 2021-01
هزینه های مصرف کننده 77733 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 360878 2019-12
پس انداز های شخصی 18.49 2020-09
اعتبار بخش خصوصی 1048951 2020-12
نرخ وام بانکی 0.42 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 14990 2019-12
قیمت گازوئیل 2.13 2021-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 103 2020-06
بدهی خانوار به درآمد 199 2018-12
هزینه های شخصی -11.9 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 0.7 2020-12
شاخص مسکن 150 2021-01
جواز ساختمان 7375 2020-12
نرخ مالکیت مسکن 69 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1092452 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 15584 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 250 2021-03
تخت بیمارستان 3.32 2017-12
بیمارستان ها 31.81 2017-12
پزشکان پزشکی 3.31 2013-12
پرستاران 12.23 2013-12
تختخوابهای ICU 332 2012-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هلند - شاخص های اقتصادی.