هلند - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-06
نرخ بیکاری 3.8 2018-07
نرخ تورم 2.1 2018-07
نرخ بهره 0 2018-07
موازنه تجاری 4813 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.7 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 1.14 2018-08
بازار سهام 553 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.43 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 826 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 185995 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 178247 EUR - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 39216 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 53598 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48473 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2460 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8799 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 20927 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 2115 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 10554 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35343 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7633 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1084 EUR - میلیون 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.8 % 2018-07
افراد شاغل 8776 هزار 2018-07
افراد بیکار 348 هزار 2018-07
نرخ بیکاری بلند مدت 1.6 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 7.2 % 2018-06
هزینه های کار 102 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 34.1 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 261 هزار 2018-06
حداقل دستمزد 1578 EUR / ماه 2018-06
رشد دستمزد 2.19 % 2018-07
دستمزد در تولید 114 نقاط شاخص 2018-07
جمعیت 17.12 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
تغییر اشتغال 0.8 % 2018-03
نرخ اشتغال 76.2 % 2018-03
استخدام تمام وقت 4208 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 63.9 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 1450 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1080 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 4226 هزار 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2940 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1670 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.1 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم 1.6 % 2018-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2018-06
قیمت صادرات 103 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 102 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 106 نقاط شاخص 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 0.1 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 % 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 4.64 % 2018-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-07
عرضه پول M0 61189 EUR - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 402264 EUR - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 852907 EUR - میلیون 2018-06
عرضه پول M3 887566 EUR - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک 2410710 EUR - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 30947 EUR - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 309543 EUR - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 374280 EUR - میلیون 2018-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 251 % 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4813 EUR - میلیون 2018-06
صادرات 41527 EUR - میلیون 2018-06
واردات 36714 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری 21821 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.2 % 2017-12
بدهی خارجی 4035538 EUR - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 101 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه 25810 EUR - میلیون 2018-03
حواله 39.1 EUR - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 612 تن 2018-06
تولید نفت خام 19 BBL/D/1K 2018-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 33266 EUR - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 2.41 2016-12
فروش اسلحه 1167 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.7 % 2017-12
بودجه دولت 1.1 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 44610 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.6 % 2017-12
درآمدهای دولت 47.4 USD - میلیارد 2018-06
بدهی های دولت 410892 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 51 EUR - میلیارد 2018-06
درخواست پناهندگی 1400 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 99.65
ارزش بودجه دولت -3.6 EUR - میلیارد 2018-06
مخارج نظامی 9780 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 6.3 نقاط شاخص 2018-07
تولید صنعتی -0.2 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.2 % 2018-06
تولید صنعتی 3.4 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 84.5 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار 278 EUR - میلیون 2018-06
ورشکستگی 367 بانک اطلاعات شرکتها 2018-07
ثبت خودرو 47117 2018-06
سرعت اینترنت 17388 KBps 2017-03
آدرس های IP 9382252 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.66 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 4 2018-12
شاخص فساد مالی 82 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 8 2017-12
آسانی کسب و کار 32 2017-12
تولید الکتریسیته 8971 گیگاوات ساعت 2018-05
شاخص PMI تولید 58 2018-07
استخراج معدن -48.9 % 2018-06
تولید فولاد 582 هزار تن 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 23 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 81799 EUR - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 317354 EUR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 7.51 % 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 1057592 EUR - میلیون 2018-03
نرخ وام بانکی 1.08 % 2018-04
تسهیلات اعتباری خریدار 16353 EUR - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 2.03 USD / لیتر 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 105 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 209 % 2017-12
هزینه های شخصی 1.9 % 2018-05
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 9.5 % 2018-05
شاخص مسکن 122 نقاط شاخص 2018-06
جواز ساختمان 6277 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 69 % 2016-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 52 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 46.34 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.69 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
درجه حرارت 18.32 celsius 2013-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هلند - شاخص های اقتصادی.