بازارها گذشته مرجع
پول 1.21 2021-05
بازار سهام 707 2021-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.13 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.8 2020-12
نرخ بیکاری 3.5 2021-03
نرخ تورم 1.9 2021-04
نرخ بهره 0 2021-04
موازنه تجاری 5433 2021-02
حساب جاری 13889 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.8 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.5 2020-12
بودجه دولت -4.3 2020-12
اطمینان کسب و کار 6.5 2021-04
ضریب اطمینان مصرف کننده -14 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.9 2021-01
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 49.5 2020-12
موارد کروناویروس 1589282 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 17423 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 250 2021-05
تخت بیمارستان 3.32 2017-12
بیمارستان ها 31.81 2017-12
پزشکان پزشکی 3.31 2013-12
پرستاران 12.23 2013-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.8 2020-12
تولید ناخالص داخلی 909 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 184222 2020-12
تولید ناخالص ملی 177335 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 39122 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 55690 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57141 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3207 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8000 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22575 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1307 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 12868 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 32662 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7039 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1193 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.5 2021-03
افراد شاغل 9003 2021-03
افراد بیکار 326 2021-03
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 8.9 2021-03
هزینه های کار 118 2020-12
بهره وری 102 2020-12
پست های خالی شغلی 214 2020-12
حداقل دستمزد 1685 2021-01
رشد دستمزد 2.39 2021-04
دستمزد در تولید 124 2021-04
جمعیت 17.41 2020-12
سن بازنشستگی زنان 66.67 2020-12
سن بازنشستگی مردان 66.67 2020-12
تغییر اشتغال 0 2020-12
نرخ اشتغال 77.9 2020-12
استخدام تمام وقت 4249 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 71.1 2021-03
قسمت مدت زمان اشتغال 4450 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.9 2021-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2021-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2021-04
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2021-04
اندازه اصل تورم 1.6 2021-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 2020-12
قیمت تولید 109 2021-03
قیمت صادرات 102 2021-02
قیمت واردات 99.7 2021-02
CPI مسکن آب و برق 112 2021-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 2021-04
تورم مواد غذایی -2.1 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-04
تغییر قیمت تولید کننده 6.5 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 40.12 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 6875100 2021-05
موارد کروناویروس 1589282 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 17423 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 250 2021-05
تخت بیمارستان 3.32 2017-12
بیمارستان ها 31.81 2017-12
پزشکان پزشکی 3.31 2013-12
پرستاران 12.23 2013-12
تختخوابهای ICU 332 2012-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-04
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2021-02
عرضه پول M0 77522 2021-03
عرضه پول M1 524624 2021-03
عرضه پول M2 996587 2021-03
عرضه پول M3 1007097 2021-03
ترازنامه بانک 2661114 2021-03
ذخایر ارزی 42492 2021-04
وام به بخش خصوصی 301686 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 463557 2021-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 284 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5433 2021-02
حساب جاری 13889 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.8 2020-12
صادرات 42224 2021-02
واردات 36792 2021-02
بدهی خارجی 3669957 2020-12
رابطه مبادله 102 2021-02
گردش سرمایه 10527 2020-12
حواله 34 2020-12
ذخایر طلا 612 2020-12
تولید نفت خام 35 2021-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -44315 2020-12
شاخص تروریسم 2.69 2019-12
فروش اسلحه 488 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.5 2020-12
بودجه دولت -4.3 2020-12
هزینه های دولت 46839 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2019-12
درآمدهای دولت 56.1 2020-12
بدهی های دولت 452332 2020-12
هزینه های مالی 66.5 2020-12
درخواست پناهندگی 1495 2020-09
ارزیابی اعتبار 98 2021-05
ارزش بودجه دولت -10.4 2020-12
مخارج نظامی 12404 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 49.5 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 50.84 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 6.5 2021-04
تولید صنعتی -2.7 2021-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.2 2021-02
تولید صنعتی 3 2021-03
استفاده از ظرفیت 81.7 2021-06
تغییرات موجودی انبار 364 2020-12
ورشکستگی 179 2021-04
ثبت خودرو 24186 2021-03
سرعت اینترنت 17388 2017-03
آدرس های IP 9382252 2017-03
شاخص رقابتی 82.39 2019-12
رتبه رقابتی 4 2019-12
شاخص فساد مالی 82 2020-12
رتبه فساد مالی 8 2020-12
آسانی کسب و کار 42 2019-12
تولید الکتریسیته 10501 2021-02
شاخص PMI تولید 67.2 2021-04
استخراج معدن -20.7 2021-02
تولید فولاد 540 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -14 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.9 2021-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.9 2021-03
هزینه های مصرف کننده 77974 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 375693 2020-12
پس انداز های شخصی 25.27 2020-12
اعتبار بخش خصوصی 1074424 2021-03
نرخ وام بانکی 0.47 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 14990 2019-12
قیمت گازوئیل 2.21 2021-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 104 2020-09
بدهی خانوار به درآمد 193 2019-12
هزینه های شخصی -10.7 2021-02

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -4.3 2021-02
شاخص مسکن 154 2021-03
جواز ساختمان 5399 2021-02
نرخ مالکیت مسکن 69.1 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هلند - شاخص های اقتصادی.