بازارها گذشته مرجع
پول 1.12 2019-05
بازار سهام 553 2019-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.11 2019-05
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2019-03
نرخ بیکاری 3.3 2019-04
نرخ تورم 2.9 2019-04
نرخ بهره 0 2019-04
موازنه تجاری 5330 2019-03
حساب جاری 27505 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.4 2018-12
بودجه دولت 1.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 6.7 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده -3 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-03
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 52 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2019-03
تولید ناخالص داخلی 826 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 188294 2019-03
تولید ناخالص ملی 189907 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 40779 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 53598 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48473 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3123 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8921 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 20172 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 2208 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 12358 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33713 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8286 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 993 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2019-04
افراد شاغل 8924 2019-04
افراد بیکار 300 2019-04
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 6.4 2019-03
هزینه های کار 108 2018-12
بهره وری 105 2018-12
پست های خالی شغلی 255 2018-12
حداقل دستمزد 1616 2019-06
رشد دستمزد 2.34 2019-04
دستمزد در تولید 116 2019-04
جمعیت 17.12 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66 2019-12
سن بازنشستگی مردان 66 2019-12
تغییر اشتغال 0.6 2019-03
نرخ اشتغال 77.9 2018-12
استخدام تمام وقت 4299 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 71 2019-04
هزینه زندگی خانواده 1560 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1120 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 4324 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2920 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.9 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2019-04
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-04
اندازه اصل تورم 2 2019-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2019-03
قیمت تولید 106 2019-03
قیمت صادرات 103 2019-03
قیمت واردات 103 2019-03
CPI مسکن آب و برق 108 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 2019-04
تورم مواد غذایی 3.6 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 2.51 2019-03
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-04
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2019-04
عرضه پول M0 64514 2019-03
عرضه پول M1 417887 2019-03
عرضه پول M2 858159 2019-03
عرضه پول M3 887113 2019-03
ترازنامه بانک 2411934 2019-03
ذخایر ارزی 34227 2019-04
وام به بخش خصوصی 310931 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 348362 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 308 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5330 2019-03
حساب جاری 27505 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.8 2018-12
صادرات 45269 2019-03
واردات 39939 2019-03
بدهی خارجی 3921875 2018-12
رابطه مبادله 100 2019-02
گردش سرمایه 25105 2018-12
حواله 38.1 2018-06
ذخایر طلا 612 2019-03
تولید نفت خام 19 2019-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -113677 2018-12
شاخص تروریسم 1.96 2017-12
فروش اسلحه 1167 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.4 2018-12
بودجه دولت 1.5 2018-12
هزینه های دولت 45186 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.2 2018-12
درآمدهای دولت 51.2 2018-12
بدهی های دولت 401858 2018-12
هزینه های مالی 49.6 2018-12
درخواست پناهندگی 1875 2019-03
ارزیابی اعتبار 99.65
ارزش بودجه دولت 1.5 2018-12
مخارج نظامی 10535 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 52 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 46.34 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.69 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 6.7 2019-04
تولید صنعتی -1.7 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.2 2019-03
تولید صنعتی -1 2019-03
استفاده از ظرفیت 84.3 2019-06
تغییرات موجودی انبار 849 2019-03
ورشکستگی 354 2019-03
ثبت خودرو 39126 2019-03
سرعت اینترنت 17388 2017-03
آدرس های IP 9382252 2017-03
شاخص رقابتی 82.38 2018-12
رتبه رقابتی 6 2018-12
شاخص فساد مالی 82 2018-12
رتبه فساد مالی 8 2018-12
آسانی کسب و کار 36 2018-12
تولید الکتریسیته 11317 2019-03
شاخص PMI تولید 52 2019-04
استخراج معدن -10.5 2019-03
تولید فولاد 612 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -3 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.4 2019-03
هزینه های مصرف کننده 82459 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 346950 2018-12
پس انداز های شخصی 15.73 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 1047880 2019-03
نرخ وام بانکی 0.86 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 16017 2018-12
قیمت گازوئیل 2.02 2019-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 103 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 209 2017-12
هزینه های شخصی 1.1 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 9.9 2019-03
شاخص مسکن 129 2019-03
جواز ساختمان 3946 2019-02
نرخ مالکیت مسکن 69.4 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هلند - شاخص های اقتصادی.