21/01/2021 واقعی قبلی
05:30 AM
NL
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN -19 -20.0
05:30 AM
NL
نرخ بیکاری DEC 3.9% 4%
05:30 AM
NL
مصرف خانگی (سالانه) NOV -6.5% -6.8% ®
28/01/2021 واقعی قبلی
05:30 AM
NL
اطمینان کسب و کار JAN -0.4
29/01/2021 واقعی قبلی
05:30 AM
NL
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 9.6%
01/02/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
NL
پی ام آی توليد NEVI JAN 58.2
10/02/2021 واقعی قبلی
05:30 AM
NL
تغییرات سالیانه تولید DEC -2.5%
11/02/2021 واقعی قبلی
05:30 AM
NL
نرخ تورم (سالانه) JAN 1%
16/02/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
NL
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q4 7.8%
08:30 AM
NL
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q4 -2.5%
08:30 AM
NL
مصرف خانگی (سالانه) DEC -6.5%
08:30 AM
NL
موازنه تجاری DEC €5.97B


هلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

هلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.