21/08/2019 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
Consumer Confidence AUG 0 2
04:30 AM
NL
Household Consumption YoY JUN 1.7% 2.6% ®
29/08/2019 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
Business Confidence AUG 3.9
02/09/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
NL
NEVI Manufacturing PMI AUG 50.7
05/09/2019 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
Inflation Rate YoY AUG 2.5%
09/09/2019 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
Manufacturing Production YoY JUL -2.2%
12/09/2019 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
Balance of Trade JUL €5.158B
13/09/2019 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
Retail Sales YoY JUL 2.8%


هلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

هلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.