22/10/2020 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT -30.0 -28.0
04:30 AM
NL
مصرف خانگی (سالانه) AUG -5.8% -6.4%
29/10/2020 واقعی قبلی
05:30 AM
NL
اطمینان کسب و کار OCT -4.8
02/11/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
NL
پی ام آی توليد NEVI OCT 52.5
05/11/2020 واقعی قبلی
05:30 AM
NL
نرخ تورم (سالانه) OCT 1.1%
09/11/2020 واقعی قبلی
05:30 AM
NL
تغییرات سالیانه تولید SEP -4%
12/11/2020 واقعی قبلی
05:30 AM
NL
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 10.2%
13/11/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
NL
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q3 -8.5%
08:30 AM
NL
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q3 -9.4%
08:30 AM
NL
موازنه تجاری SEP €3.84B


هلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

هلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.