22/01/2020 واقعی قبلی
05:30 AM
NL
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN -2
05:30 AM
NL
مصرف خانگی (سالانه) NOV 1.7%
30/01/2020 واقعی قبلی
05:30 AM
NL
اطمینان کسب و کار JAN 2.9
03/02/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
NL
پی ام آی توليد NEVI JAN 48.3
07/02/2020 واقعی قبلی
05:30 AM
NL
تغییرات سالیانه تولید DEC -1.3%
13/02/2020 واقعی قبلی
05:30 AM
NL
نرخ تورم (سالانه) JAN 2.7%
05:30 AM
NL
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 2.6%
08:30 AM
NL
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q4 0.4%
08:30 AM
NL
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q4 1.9%
08:30 AM
NL
موازنه تجاری DEC €5.003B


هلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

هلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.