ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - هلند - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
S&PAAA Stable Nov 20 2015
S&PAA+ Positive May 22 2015
FitchAAA Stable Jul 11 2014
Moody'sAaa Stable Mar 07 2014
S&PAA+ Stable Nov 29 2013
FitchAAA Negative Feb 05 2013
Moody'sAaa Negative Jul 23 2012
S&PAAA Negative Jan 13 2012
S&PAAA Negative Watch Dec 05 2011
DBRSAAA Stable May 12 2011
FitchAAA Stable Sep 21 2000
S&PAAA N/A Oct 01 1998
FitchAAA N/A Aug 10 1994
S&PAAA Stable Jan 25 1990
Moody'sAaa Stable Jan 10 1986