26/04/2019 واقعی قبلی
02:00 PM
NG
شاخص PMI تولید APR 57.4
02:00 PM
NG
پی ام آی غیر توليدی APR 58.5
30/04/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
NG
ذخایر ارزی APR $44.14B
06/05/2019 واقعی قبلی
08:45 AM
NG
Stanbic IBTC بانک نیجریه PMI APR 53.6
10/05/2019 واقعی قبلی
09:15 AM
NG
نرخ بیکاری Q4 23.1%


نیجریه - تقویم - شاخص های اقتصادی

نیجریه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.