03/07/2020 واقعی قبلی
08:45 AM
NG
Stanbic IBTC بانک نیجریه PMI JUN 46.4 40.7
15/07/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
NG
نرخ تورم (سالانه) JUN 12.4%
11:00 AM
NG
تغییرات سالیانه تورم مواد غذایی JUN 15.04%
20/07/2020 واقعی قبلی
01:30 PM
NG
تصمیم نرخ بهره 12.5%
31/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
NG
ذخایر ارزی JUL $36.2B
10:00 AM
NG
شاخص PMI تولید JUL 41.1
10:00 AM
NG
پی ام آی غیر توليدی JUL 35.7


نیجریه - تقویم - شاخص های اقتصادی

نیجریه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.