17/06/2019 واقعی قبلی
11:05 AM
NG
تغییرات سالیانه تورم مواد غذایی MAY 13.79% 13.70%
11:05 AM
NG
نرخ تورم (سالانه) MAY 11.40% 11.37%
25/06/2019 واقعی قبلی
09:15 AM
NG
نرخ بیکاری Q4 23.1%
09:15 AM
NG
نرخ بیکاری Q1
28/06/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
NG
ذخایر ارزی JUN $45.09B
03/07/2019 واقعی قبلی
08:45 AM
NG
Stanbic IBTC بانک نیجریه PMI JUN 52.9
09:50 AM
NG
شاخص PMI تولید JUN 57.8
09:50 AM
NG
پی ام آی غیر توليدی JUN 58.9


نیجریه - تقویم - شاخص های اقتصادی

نیجریه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.