30/06/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
NG
ذخایر ارزی JUN $34.25B
05/07/2021 واقعی قبلی
08:45 AM
NG
Stanbic IBTC بانک نیجریه PMI JUN 54.4


نیجریه - تقویم - شاخص های اقتصادی

نیجریه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.