15/10/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
NG
نرخ تورم (سالانه) SEP 11.24% 11.02%
10:00 AM
NG
تغییرات سالیانه تورم مواد غذایی SEP 13.51% 13.17%
31/10/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
NG
ذخایر ارزی OCT $42.12B
01/11/2019 واقعی قبلی
12:50 PM
NG
شاخص PMI تولید OCT 57.7
12:50 PM
NG
پی ام آی غیر توليدی OCT
05/11/2019 واقعی قبلی
08:45 AM
NG
Stanbic IBTC بانک نیجریه PMI OCT 57.1


نیجریه - تقویم - شاخص های اقتصادی

نیجریه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.