بازارها گذشته مرجع
پول 381 2021-05
بازار سهام 39199 2021-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 13.31 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 9.68 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.11 2020-12
نرخ بیکاری 33.3 2020-12
نرخ تورم 18.17 2021-03
نرخ بهره 11.5 2021-03
نسبت ذخیره نقدی 27.5 2021-05
موازنه تجاری -588677 2020-12
حساب جاری -3338 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.98 2020-12
بودجه دولت -3.8 2020-12
اطمینان کسب و کار -15.2 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.8 2020-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2020-12
موارد کروناویروس 165382 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 2065 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 155413 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 9.68 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.11 2020-12
تولید ناخالص داخلی 448 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 19550148 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2944319 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2387 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5136 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5268290 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 679255 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1681421 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1147138 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 435518 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7707177 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 258748 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 118495 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 33.3 2020-12
جمعیت 206 2020-12
افراد شاغل 58527 2020-06
نرخ اشتغال 66.7 2020-12
حداقل دستمزد 30000 2021-01
افراد بیکار 23187 2020-12
نرخ بیکاری جوانان 53.4 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 18.17 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 372 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 324 2021-03
اندازه اصل تورم 12.67 2021-03
تورم مواد غذایی 22.95 2021-03
CPI مسکن آب و برق 330 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 328 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 224 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 1.56 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 0.63 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1289773 2021-05
موارد کروناویروس 165382 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 2065 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 155413 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 11.5 2021-03
نسبت ذخیره نقدی 27.5 2021-05
عرضه پول M0 2808734 2021-03
عرضه پول M1 16186616 2021-03
عرضه پول M2 38026971 2021-03
ذخایر ارزی 34940 2021-04
نرخ بهره سپرده 3.05 2021-03
نرخ وام 11.13 2021-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -588677 2020-12
حساب جاری -3338 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2019-12
صادرات 1171043 2020-12
واردات 1759720 2020-12
رابطه مبادله 100 2020-12
گردش سرمایه 2664 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 439 2020-12
ذخایر طلا 21.46 2020-12
تولید نفت خام 1429 2021-03
بدهی خارجی 33348 2020-12
صادرات غیرنفتی 291221 2020-12
صادرات نفت 879822 2020-12
حواله 3871 2020-09
شاخص تروریسم 8.31 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.98 2020-12
بودجه دولت -3.8 2020-12
درآمدهای دولت 904 2020-12
ارزیابی اعتبار 28 2021-05
هزینه های مالی 2387 2020-12
ارزش بودجه دولت -1484 2020-12
بدهی های دولت 86393 2020-12
هزینه های دولت 1409721 2020-12
مخارج نظامی 1876 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 7.5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -15.2 2020-12
تولید صنعتی 1.6 2020-12
تولید صنعتی -1.3 2020-12
سرعت اینترنت 3854 2017-03
آدرس های IP 209207 2017-03
استفاده از ظرفیت 45.4 2020-12
تغییرات موجودی انبار 133483 2020-12
شاخص رقابتی 48.33 2019-12
رتبه رقابتی 116 2019-12
پی ام آی مرکب 52.9 2021-04
شاخص فساد مالی 25 2020-12
رتبه فساد مالی 149 2020-12
خطوط نفت خام 6 2021-03
آسانی کسب و کار 131 2019-12
شاخص PMI تولید 49.6 2020-12
استخراج معدن 9.2 2020-12
شاخص PMI خدمات 45.7 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.8 2020-12
هزینه های مصرف کننده 14347659 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 20329673 2020-12
اعتبار بخش خصوصی 31245161 2021-03
قیمت گازوئیل 0.46 2021-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیجریه - شاخص های اقتصادی.