بازارها گذشته مرجع
پول 381 2020-10
بازار سهام 28564 2020-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.16 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.1 2020-06
نرخ بیکاری 27.1 2020-06
نرخ تورم 13.71 2020-09
نرخ بهره 11.5 2020-09
نسبت ذخیره نقدی 27.5 2020-10
موازنه تجاری -807170 2020-06
حساب جاری -3232 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.5 2018-12
بودجه دولت -3.4 2019-12
اطمینان کسب و کار -17 2020-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -29.2 2020-06
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2020-12
موارد کروناویروس 61667 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 1125 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 56880 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.1 2020-06
تولید ناخالص داخلی 448 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16044514 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2976480 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2387 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5136 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3918668 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 513692 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1402571 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1419038 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 374512 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6350209 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 118655 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 117017 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 27.1 2020-06
جمعیت 200 2019-12
افراد شاغل 69543 2018-09
نرخ اشتغال 76.9 2018-09
حداقل دستمزد 30000 2020-01
افراد بیکار 20928 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 36.5 2018-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 13.71 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 340 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 303 2020-09
اندازه اصل تورم 10.6 2020-09
تورم مواد غذایی 16.66 2020-09
CPI مسکن آب و برق 313 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 304 2020-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 214 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 1.48 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 11.5 2020-09
نسبت ذخیره نقدی 27.5 2020-10
عرضه پول M0 2395917 2020-08
عرضه پول M1 12582151 2020-08
عرضه پول M2 33346630 2020-08
ذخایر ارزی 35660 2020-08
نرخ بهره سپرده 4.05 2020-08
نرخ وام 11.76 2020-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -807170 2020-06
حساب جاری -3232 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2019-12
صادرات 782851 2020-06
واردات 1590022 2020-06
رابطه مبادله 103 2020-03
گردش سرمایه 4146 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 428 2020-03
ذخایر طلا 21.5 2020-06
تولید نفت خام 1310 2020-09
بدهی خارجی 31477 2020-06
صادرات غیرنفتی 159580 2020-06
صادرات نفت 623271 2020-06
حواله 3373 2020-06
شاخص تروریسم 8.6 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.5 2018-12
بودجه دولت -3.4 2019-12
درآمدهای دولت 939 2019-12
ارزیابی اعتبار 28 2020-10
هزینه های مالی 2074 2019-12
ارزش بودجه دولت -1136 2019-12
بدهی های دولت 85897 2020-06
هزینه های دولت 1082949 2019-12
مخارج نظامی 1907 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 7.5 2020-02

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -17 2020-09
تولید صنعتی 25.1 2019-12
تولید صنعتی -1.9 2019-12
سرعت اینترنت 3854 2017-03
آدرس های IP 209207 2017-03
استفاده از ظرفیت 55 2018-12
تغییرات موجودی انبار 146696 2019-12
شاخص رقابتی 48.33 2019-12
رتبه رقابتی 116 2019-12
پی ام آی مرکب 52.5 2020-09
شاخص فساد مالی 26 2019-12
رتبه فساد مالی 146 2019-12
خطوط نفت خام 10 2020-09
آسانی کسب و کار 131 2019-12
شاخص PMI تولید 46.9 2020-09
استخراج معدن 0.1 2019-12
شاخص PMI خدمات 41.9 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -29.2 2020-06
هزینه های مصرف کننده 12193024 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 19718834 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 30189265 2020-08
قیمت گازوئیل 0.4 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 61667 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 1125 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 56880 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیجریه - شاخص های اقتصادی.