بازارها گذشته مرجع
پول 360 2020-03
بازار سهام 21331 2020-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 13.02 2020-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.59 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.55 2019-12
نرخ بیکاری 23.1 2018-09
نرخ تورم 12.2 2020-02
نرخ بهره 13.5 2020-03
نسبت ذخیره نقدی 27.5 2020-03
موازنه تجاری 362685 2019-12
حساب جاری -2796 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.5 2018-12
بودجه دولت -2.8 2018-12
اطمینان کسب و کار 6.6 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.3 2020-03
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2018-12
موارد کروناویروس 111 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 1 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 3 2020-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.59 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.55 2019-12
تولید ناخالص داخلی 410 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 19750935 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2798506 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 2396 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5316 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5093983 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 671111 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1707263 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1429668 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 427802 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7472196 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 275119 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 120432 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 23.1 2018-09
جمعیت 200 2019-12
افراد شاغل 69543 2018-09
نرخ اشتغال 76.9 2018-09
هزینه زندگی خانواده 137600 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 43200 2018-12
حداقل دستمزد 30000 2020-01
افراد بیکار 20928 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57200 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 25500 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 36.5 2018-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 12.2 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 313 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 285 2020-02
اندازه اصل تورم 9.4 2020-02
تورم مواد غذایی 14.9 2020-02
CPI مسکن آب و برق 298 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 283 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 203 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.79 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 13.5 2020-03
نسبت ذخیره نقدی 27.5 2020-03
عرضه پول M0 2186983 2020-02
عرضه پول M1 10427024 2020-02
عرضه پول M2 29730798 2020-02
ذخایر ارزی 36380 2020-02
نرخ بهره سپرده 6.17 2020-02
نرخ وام 15.04 2020-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 362685 2019-12
حساب جاری -2796 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
صادرات 1759033 2019-12
واردات 1396348 2019-12
رابطه مبادله 101 2019-09
گردش سرمایه 11354 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 910 2019-06
ذخایر طلا 21.46 2019-12
تولید نفت خام 1570 2019-12
بدهی خارجی 26942 2019-09
حواله 5783 2019-09
شاخص تروریسم 8.6 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.5 2018-12
بودجه دولت -2.8 2018-12
درآمدهای دولت 939 2019-12
ارزیابی اعتبار 31 2020-03
هزینه های مالی 2074 2019-12
ارزش بودجه دولت -1136 2019-12
بدهی های دولت 85391 2019-09
هزینه های دولت 929917 2019-03
مخارج نظامی 1907 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7.5 2020-02

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 6.6 2020-03
تولید صنعتی -2.9 2019-09
تولید صنعتی 2 2019-09
سرعت اینترنت 3854 2017-03
آدرس های IP 209207 2017-03
استفاده از ظرفیت 55 2018-12
تغییرات موجودی انبار 156043 2019-03
شاخص رقابتی 48.33 2019-12
رتبه رقابتی 116 2019-12
پی ام آی مرکب 55 2020-02
شاخص فساد مالی 26 2019-12
رتبه فساد مالی 146 2019-12
خطوط نفت خام 23 2020-02
آسانی کسب و کار 131 2019-12
شاخص PMI تولید 51.1 2020-03
استخراج معدن 5.7 2019-09
شاخص PMI خدمات 49.2 2020-03

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.3 2020-03
هزینه های مصرف کننده 10042168 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 17580757 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 26695427 2020-02
قیمت گازوئیل 0.41 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 111 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 1 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 3 2020-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیجریه - شاخص های اقتصادی.