بازارها گذشته مرجع
پول 380 2020-07
بازار سهام 24306 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.05 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -14.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.87 2020-03
نرخ بیکاری 23.1 2018-09
نرخ تورم 12.4 2020-05
نرخ بهره 12.5 2020-06
نسبت ذخیره نقدی 27.5 2020-07
موازنه تجاری -162246 2020-03
حساب جاری -4882 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.5 2018-12
بودجه دولت -2.8 2018-12
اطمینان کسب و کار -24.3 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.3 2020-03
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2020-12
موارد کروناویروس 30249 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 684 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 12546 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -14.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.87 2020-03
تولید ناخالص داخلی 448 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16893270 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2976480 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2387 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5136 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3677153 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 682792 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1615391 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1591248 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 280721 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6477203 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 296779 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 63971 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 23.1 2018-09
جمعیت 200 2019-12
افراد شاغل 69543 2018-09
نرخ اشتغال 76.9 2018-09
حداقل دستمزد 30000 2020-01
افراد بیکار 20928 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 36.5 2018-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 12.4 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 322 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 292 2020-05
اندازه اصل تورم 10.12 2020-05
تورم مواد غذایی 15.04 2020-05
CPI مسکن آب و برق 304 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 291 2020-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 203 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 1.17 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 12.5 2020-06
نسبت ذخیره نقدی 27.5 2020-07
عرضه پول M0 2353337 2020-05
عرضه پول M1 12386831 2020-05
عرضه پول M2 32490532 2020-05
ذخایر ارزی 36220 2020-06
نرخ بهره سپرده 5.99 2020-04
نرخ وام 14.92 2020-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -162246 2020-03
حساب جاری -4882 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
صادرات 965634 2020-03
واردات 1127880 2020-03
رابطه مبادله 104 2019-12
گردش سرمایه -6300 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 495 2019-12
ذخایر طلا 21.5 2020-03
تولید نفت خام 1552 2020-05
بدهی خارجی 27676 2019-12
صادرات غیرنفتی 302856 2020-03
صادرات نفت 662778 2020-03
حواله 5629 2020-03
شاخص تروریسم 8.6 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.5 2018-12
بودجه دولت -2.8 2018-12
درآمدهای دولت 939 2019-12
ارزیابی اعتبار 30 2020-07
هزینه های مالی 2074 2019-12
ارزش بودجه دولت -1136 2019-12
بدهی های دولت 84053 2019-12
هزینه های دولت 1082949 2019-12
مخارج نظامی 1907 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 7.5 2020-02

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -24.3 2020-06
تولید صنعتی 25.1 2019-12
تولید صنعتی -1.9 2019-12
سرعت اینترنت 3854 2017-03
آدرس های IP 209207 2017-03
استفاده از ظرفیت 55 2018-12
تغییرات موجودی انبار 146696 2019-12
شاخص رقابتی 48.33 2019-12
رتبه رقابتی 116 2019-12
پی ام آی مرکب 46.4 2020-06
شاخص فساد مالی 26 2019-12
رتبه فساد مالی 146 2019-12
خطوط نفت خام 8 2020-05
آسانی کسب و کار 131 2019-12
شاخص PMI تولید 41.1 2020-06
استخراج معدن 0.1 2019-12
شاخص PMI خدمات 35.7 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.3 2020-03
هزینه های مصرف کننده 12193024 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 19718834 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 29228545 2020-05
قیمت گازوئیل 0.34 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 30249 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 684 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 12546 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیجریه - شاخص های اقتصادی.