گذشته قبلی
پول 415 415
بازار سهام 51830 51818 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -14.66 9.63 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.11 3.98 در صد
نرخ بیکاری 33.3 27.1 در صد
نرخ تورم 17.71 16.82 در صد
نرخ بهره 13 11.5 در صد
نسبت ذخیره نقدی 27.5 27.5 در صد
موازنه تجاری 971382 42987 NGN - میلیون
حساب جاری 3680 -424 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 -4.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37 34.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -4.7 -4 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 30 30 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 24 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -14.66 9.63 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.11 3.98 در صد
تولید ناخالص داخلی 432 448 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17349381 20329062 NGN - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2853508 2427910 NGN - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 2396 2503 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4917 5136 USD
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 3.4 -1.92 در صد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3879732 5456896 NGN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 725999 702726 NGN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1768820 1719789 NGN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 1150852 1054721 NGN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 283591 440437 NGN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8147459 6545197 NGN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 191448 335660 NGN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 71775 128311 NGN - میلیون
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 33.3 27.1 در صد
جمعیت 206 200 میلیون
افراد شاغل 46488 58527 هزار
نرخ اشتغال 66.7 72.9 در صد
حداقل دستمزد 30000 30000 NGN / ماه
افراد بیکار 23187 21765 هزار
نرخ بیکاری جوانان 53.4 40.8 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 17.71 16.82 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 447 439 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 380 373 امتیاز
اندازه اصل تورم 14.9 14.18 در صد
تورم مواد غذایی 19.5 18.37 در صد
CPI مسکن آب و برق 381 376 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 390 384 امتیاز
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 242 243 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 1.78 1.76 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 23.94 21.94 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 50619238 46391592 دوزها
موارد کروناویروس 256958 256711 افراد
مرگ و میر کروناویروس 3144 3143 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 13 11.5 در صد
نسبت ذخیره نقدی 27.5 27.5 در صد
نرخ بهره بین بانکی 9.78 9.78 در صد
عرضه پول M0 3331796 3308553 NGN - میلیون
عرضه پول M1 20608107 19850944 NGN - میلیون
عرضه پول M2 48555975 47213250 NGN - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 39090 38540 USD - میلیون
نرخ بهره سپرده 4.44 4.41 در صد
نرخ وام 11.83 11.84 در صد
عرضه پول M3 46542025 45654456 NGN - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری 971382 42987 NGN - میلیون
حساب جاری 3680 -424 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 -4.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 2805450 2095513 NGN - میلیون
واردات 1834067 2052526 NGN - میلیون
رابطه مبادله 101 102 امتیاز
گردش سرمایه 2574 2106 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1564 2138 USD - میلیون
ذخایر طلا 21.37 21.37 تن
تولید نفت خام 1024 1219 BBL/D/1K
بدهی خارجی 39969 38391 USD - میلیون
صادرات غیرنفتی 453527 553554 NGN - میلیون
صادرات نفت 1270800 1511559 NGN - میلیون
حواله 4972 4922 USD - میلیون
شاخص تروریسم 8.31 8.6
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37 34.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -4.7 -4 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 1114 1330 NGN - میلیارد
ارزیابی اعتبار 28
هزینه های مالی 3154 3165 NGN - میلیارد
ارزش بودجه دولت -2039 -1835 NGN - میلیارد
بدهی های دولت 100070 95780 USD - میلیون
هزینه های دولت 1173404 1142918 NGN - میلیون
مخارج نظامی 2403 1860 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 30 30 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 24 در صد
نرخ مالیات بر فروش 7.5 7.5 در صد
گذشته قبلی
تولید صنعتی -2.6 -2.2 در صد
تولید صنعتی 4.3 3.5 در صد
سرعت اینترنت 3854 4129 KBps
آدرس های IP 209207 194830 IP
میزان استفاده ازظرفیت تولید 55.8 54.7 در صد
تغییرات موجودی انبار 91697 121579 NGN - میلیون
شاخص رقابتی 48.33 47.53 امتیاز
رتبه رقابتی 116 115
پی ام آی مرکب 50.9 53.9 امتیاز
شاخص فساد مالی 24 25 امتیاز
رتبه فساد مالی 154 149
خطوط نفت خام 8 6
آسانی کسب و کار 131 146
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 50.1 51.4 امتیاز
استخراج معدن -10.6 -12.3 در صد
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 49 49.01 امتیاز
گذشته قبلی
هزینه های مصرف کننده 14926584 13626034 NGN - میلیون
درآمد قابل تصرف شخص 20014611 18655213 NGN - میلیون
اعتبار بخش خصوصی 38195688 37680749 NGN - میلیون
قیمت گازوئیل 0.4 0.4 USD / لیتر


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیجریه - شاخص های اقتصادی.