بازارها گذشته مرجع
پول 411 2021-08
بازار سهام 38933 2021-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.42 2021-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.9 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.51 2021-03
نرخ بیکاری 33.3 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 1.91 2021-08
نرخ تورم 17.75 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 3938945 2021-08
نرخ بهره 11.5 2021-07
نسبت ذخیره نقدی 27.5 2021-07
موازنه تجاری -1123290 2021-03
حساب جاری -1751 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.98 2020-12
بودجه دولت -3.8 2020-12
اطمینان کسب و کار -15.2 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.8 2020-12
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2021-12
موارد کروناویروس 175264 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 2163 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 163984 2021-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.9 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.51 2021-03
تولید ناخالص داخلی 432 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16826890 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2944319 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2273 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4917 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3760881 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 692521 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1670394 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1556074 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 278241 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6836847 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 231805 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 394016 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 33.3 2020-12
جمعیت 206 2020-12
افراد شاغل 58527 2020-06
نرخ اشتغال 66.7 2020-12
حداقل دستمزد 30000 2021-01
افراد بیکار 23187 2020-12
نرخ بیکاری جوانان 53.4 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 1.91 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 3938945 2021-08
موارد کروناویروس 175264 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 2163 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 163984 2021-08

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 17.75 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 384 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 334 2021-06
اندازه اصل تورم 13.09 2021-06
تورم مواد غذایی 21.83 2021-06
CPI مسکن آب و برق 337 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 338 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 224 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 1.06 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 11.5 2021-07
نسبت ذخیره نقدی 27.5 2021-07
عرضه پول M0 2741263 2021-06
عرضه پول M1 16016754 2021-06
عرضه پول M2 38759139 2021-06
ذخایر ارزی خارجی 33330 2021-07
نرخ بهره سپرده 3.05 2021-03
نرخ وام 11.13 2021-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1123290 2021-03
حساب جاری -1751 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 2020-12
صادرات 1070267 2021-03
واردات 2193557 2021-03
رابطه مبادله 100 2020-12
گردش سرمایه 7887 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2138 2021-03
ذخایر طلا 21.46 2021-03
تولید نفت خام 1313 2021-06
بدهی خارجی 32860 2021-03
صادرات غیرنفتی 405370 2021-03
صادرات نفت 664897 2021-03
حواله 4072 2020-12
شاخص تروریسم 8.31 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.98 2020-12
بودجه دولت -3.8 2020-12
درآمدهای دولت 904 2020-12
ارزیابی اعتبار 28 2021-08
هزینه های مالی 2387 2020-12
ارزش بودجه دولت -1484 2020-12
بدهی های دولت 87239 2021-03
هزینه های دولت 1409721 2020-12
مخارج نظامی 2403 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 7.5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -15.2 2020-12
تولید صنعتی 1.6 2020-12
تولید صنعتی -1.3 2020-12
سرعت اینترنت 3854 2017-03
آدرس های IP 209207 2017-03
میزان استفاده ازظرفیت تولید 45.4 2020-12
تغییرات موجودی انبار 133483 2020-12
شاخص رقابتی 48.33 2019-12
رتبه رقابتی 116 2019-12
پی ام آی مرکب 55.4 2021-07
شاخص فساد مالی 25 2020-12
رتبه فساد مالی 149 2020-12
خطوط نفت خام 5 2021-06
آسانی کسب و کار 131 2019-12
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 49 2021-04
استخراج معدن 9.2 2020-12
PMI شاخص خدمات 47.3 2021-04

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.8 2020-12
هزینه های مصرف کننده 14347659 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 20329673 2020-12
اعتبار بخش خصوصی 32638185 2021-06
قیمت گازوئیل 0.43 2021-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیجریه - شاخص های اقتصادی.