گذشته قبلی
پول 410 410
بازار سهام 42009 42168 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 11.1 -0.8 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 5 در صد
نرخ بیکاری 33.3 27.1 در صد
نرخ تورم 15.99 16.63 در صد
نرخ بهره 11.5 11.5 در صد
نسبت ذخیره نقدی 27.5 27.5 در صد
موازنه تجاری -679470 -605290 NGN - میلیون
حساب جاری -424 -2097 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 -3.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.98 29.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -3.8 -4.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار -15.2 -1.5 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.8 -21.2 امتیاز
نرخ مالیات شرکت 30 30 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 24 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 11.1 -0.8 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 5 در صد
تولید ناخالص داخلی 432 448 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18543055 16694666 NGN - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2509821 3026269 NGN - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 2396 2503 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4917 5136 USD
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5550941 3969697 NGN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 596446 532694 NGN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1660564 1451511 NGN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 1388798 1239461 NGN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 380337 368210 NGN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6545197 6694697 NGN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 180043 209788 NGN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 107693 183592 NGN - میلیون
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 33.3 27.1 در صد
جمعیت 206 200 میلیون
افراد شاغل 46488 58527 هزار
نرخ اشتغال 66.7 72.9 در صد
حداقل دستمزد 30000 30000 NGN / ماه
افراد بیکار 23187 21765 هزار
نرخ بیکاری جوانان 53.4 40.8 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 15.99 16.63 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 400 396 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 348 345 امتیاز
اندازه اصل تورم 13.24 13.74 در صد
تورم مواد غذایی 18.34 19.57 در صد
CPI مسکن آب و برق 349 345 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 354 350 امتیاز
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 243 234 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 0.98 1.15 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 4.79 4.79 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 10119982 10119982 دوزها
موارد کروناویروس 214317 214270 افراد
مرگ و میر کروناویروس 2978 2977 افراد
Coronavirus بهبود یافت 163984 163933 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 11.5 11.5 در صد
نسبت ذخیره نقدی 27.5 27.5 در صد
نرخ بهره بین بانکی 11.82 11.82 در صد
عرضه پول M0 2965985 2837064 NGN - میلیون
عرضه پول M1 16553042 15948091 NGN - میلیون
عرضه پول M2 41369902 40414585 NGN - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 41280 41750 USD - میلیون
نرخ بهره سپرده 5.02 4.8 در صد
نرخ وام 11.61 11.73 در صد
عرضه پول M3 41370835 40450136 NGN - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -679470 -605290 NGN - میلیون
حساب جاری -424 -2097 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 -3.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 1802708 1616095 NGN - میلیون
واردات 2482178 2221385 NGN - میلیون
رابطه مبادله 101 102 امتیاز
گردش سرمایه 2106 1792 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1564 2138 USD - میلیون
ذخایر طلا 21.37 21.46 تن
تولید نفت خام 1228 1247 BBL/D/1K
بدهی خارجی 32860 33348 USD - میلیون
صادرات غیرنفتی 375014 307276 NGN - میلیون
صادرات نفت 1427694 1308819 NGN - میلیون
حواله 4278 4072 USD - میلیون
شاخص تروریسم 8.31 8.6
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.98 29.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -3.8 -4.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 904 997 NGN - میلیارد
ارزیابی اعتبار 28
هزینه های مالی 2387 2542 NGN - میلیارد
ارزش بودجه دولت -1484 -1544 NGN - میلیارد
بدهی های دولت 87239 86393 USD - میلیون
هزینه های دولت 1070299 1004813 NGN - میلیون
مخارج نظامی 2403 1860 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 30 30 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 24 در صد
نرخ مالیات بر فروش 7.5 7.5 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار -15.2 -1.5 امتیاز
تولید صنعتی 1.6 -10.3 در صد
تولید صنعتی -1.3 -10.3 در صد
سرعت اینترنت 3854 4129 KBps
آدرس های IP 209207 194830 IP
میزان استفاده ازظرفیت تولید 45.4 43.8 در صد
تغییرات موجودی انبار 136518 145466 NGN - میلیون
شاخص رقابتی 48.33 47.53 امتیاز
رتبه رقابتی 116 115
پی ام آی مرکب 55 54.1 امتیاز
شاخص فساد مالی 25 26 امتیاز
رتبه فساد مالی 149 146
خطوط نفت خام 9 11
آسانی کسب و کار 131 146
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 46.9 46.6 امتیاز
استخراج معدن 9.2 -17.3 در صد
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 46.9 44.8 امتیاز
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.8 -21.2 امتیاز
هزینه های مصرف کننده 12319481 13032211 NGN - میلیون
درآمد قابل تصرف شخص 20329673 19714316 NGN - میلیون
اعتبار بخش خصوصی 34509397 33840225 NGN - میلیون
قیمت گازوئیل 0.4 0.4 USD / لیتر


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیجریه - شاخص های اقتصادی.