نیجریه - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.9 2018-06
نرخ بیکاری 18.8 2017-09
نرخ تورم 11.23 2018-08
نرخ بهره 14 2018-09
موازنه تجاری 887641 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.3 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 304 2018-10
بازار سهام 32413 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 15.15 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.9 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 376 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16580508 NGN - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2494431 NGN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2412 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5338 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3789720 NGN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 747860 NGN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1539567 NGN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1418073 NGN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 380007 NGN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6067615 NGN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 216352 NGN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 111806 NGN - میلیون 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 18.8 % 2017-09
جمعیت 191 میلیون 2017-12
افراد شاغل 69090 هزار 2017-09
تغییر اشتغال 187226 شغل 2016-09
نرخ اشتغال 81.2 % 2017-09
هزینه زندگی خانواده 131700 NGN / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 40100 NGN / ماه 2017-12
افراد بیکار 15998 هزار 2017-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57200 NGN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 25500 NGN / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 33.1 % 2017-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 11.23 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 266 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 250 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 11.2 % 2018-08
تورم مواد غذایی 13.16 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 268 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 248 نقاط شاخص 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 185 نقاط شاخص 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 % 2018-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 14 % 2018-09
نسبت ذخیره نقدی 22.5 % 2018-10
عرضه پول M0 1928744 NGN - میلیون 2018-08
عرضه پول M1 10448157 NGN - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 24859346 NGN - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 45909 USD - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده 8.77 % 2018-08
نرخ وام 16.65 % 2018-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 887641 NGN - میلیون 2018-06
صادرات 1482223 NGN - میلیون 2018-06
واردات 594582 NGN - میلیون 2018-06
حساب جاری 5736 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 % 2017-12
رابطه مبادله 110 نقاط شاخص 2017-09
گردش سرمایه 1793 USD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 436 USD - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 21.4 تن 2018-09
تولید نفت خام 1717 BBL/D/1K 2018-09
بدهی خارجی 22083 USD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 9.01 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.3 % 2017-12
بودجه دولت -5.1 % of GDP 2017-12
درآمدهای دولت 680 NGN - میلیارد 2018-06
ارزیابی اعتبار 27.58
هزینه های مالی 1077 NGN - میلیارد 2018-06
ارزش بودجه دولت -397 NGN - میلیارد 2018-06
هزینه های دولت 795880 NGN - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 1651 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 24.8 نقاط شاخص 2018-09
تولید صنعتی -3.3 % 2017-12
تولید صنعتی 3.4 % 2018-03
سرعت اینترنت 3854 KBps 2017-03
آدرس های IP 209207 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 54.5 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 159351 NGN - میلیون 2017-12
شاخص رقابتی 3.3 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 125 2018-12
پی ام آی مرکب 56.3 2018-09
شاخص فساد مالی 27 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 148 2017-12
آسانی کسب و کار 145 2017-12
شاخص PMI تولید 56.2 2018-09
تمایلات کسب و کار MNI 54.7 2017-01
شاخص PMI خدمات 56.5 2018-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.3 نقاط شاخص 2018-06
هزینه های مصرف کننده 11018143 NGN - میلیون 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 19838427 NGN - میلیون 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 22470242 NGN - میلیون 2018-08
قیمت گازوئیل 0.47 USD / لیتر 2018-09
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
درجه حرارت 25.14 celsius 2013-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیجریه - شاخص های اقتصادی.