14/10/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
PA
نرخ تورم (سالانه) SEP -0.6%
16/10/2019 واقعی قبلی
02:00 PM
PA
موازنه تجاری AUG PAB-1036.9M
17/10/2019 واقعی قبلی
03:40 PM
PA
فعالیت اقتصادی IMAE (سالانه) AUG 3.63%


پاناما - تقویم - شاخص های اقتصادی

پاناما - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.