15/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 PM
PA
موازنه تجاری MAY PAB-922.684M PAB-918M
19/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:00 PM
PA
فعالیت اقتصادی IMAE (سالانه) MAY 6.2% 18%

پاناما - تقویم - شاخص های اقتصادی

پاناما - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.