21/08/2019 واقعی قبلی
09:35 PM
PA
IMAE Economic Activity YoY JUN 2.95% 2.38%
13/09/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
PA
Inflation Rate YoY AUG -0.3%
17/09/2019 واقعی قبلی
11:00 PM
PA
Current Account Q2 PAB-1292M
11:00 PM
PA
GDP Growth Rate YoY Q2 3.1%
11:00 PM
PA
IMAE Economic Activity YoY JUL 2.95%
11:30 PM
PA
Balance of Trade JUL PAB-1006.6M


پاناما - تقویم - شاخص های اقتصادی

پاناما - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.