بازارها گذشته مرجع
پول 1 2021-09
بازار سهام 382 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 40.4 2021-06
نرخ بیکاری 18.5 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 117 2021-09
نرخ تورم 2.39 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 5122694 2021-09
موازنه تجاری -892720 2021-07
حساب جاری -225 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2021-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.82 2020-12
بودجه دولت -9.23 2020-12
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
موارد کروناویروس 465147 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 7208 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 383656 2021-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 40.4 2021-06
تولید ناخالص داخلی 52.94 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 9611 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25382 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9125 2021-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 243 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 920 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 379 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 682 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1615 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 447 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 18.5 2020-12
جمعیت 4.3 2020-12
دستمزد 1249 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 117 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 5122694 2021-09
موارد کروناویروس 465147 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 7208 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 383656 2021-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.39 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2021-08
CPI مسکن آب و برق 94.32 2021-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2021-08
تورم مواد غذایی 0.41 2021-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2021-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 2.05 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -892720 2021-07
حساب جاری -225 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2021-03
صادرات 70868 2021-07
واردات 963588 2021-07
گردش سرمایه -1485 2021-03
حواله 106528 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 454 2021-03
شاخص تروریسم 0.02 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.82 2020-12
بودجه دولت -9.23 2020-12
ارزیابی اعتبار 58 2021-09
مخارج نظامی 0 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 23.5 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.5 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.75 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -44 2020-06
شاخص اقتصادی مقدم 24.91 2021-06
سرعت اینترنت 5900 2017-03
آدرس های IP 463691 2017-03
ثبت خودرو 788 2021-07
شاخص رقابتی 61.64 2019-12
رتبه رقابتی 66 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2020-12
رتبه فساد مالی 111 2020-12
آسانی کسب و کار 86 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
قیمت گازوئیل 0.94 2021-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاناما - شاخص های اقتصادی.