Ok
width
height
Panama Food Inflation
پاناما قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم -0.10 -0.30 10.04 -0.70 در صد [+]
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.00 0.90 -0.90 در صد [+]
تورم مواد غذایی -0.40 -0.10 15.60 -1.70 در صد [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.60 104.77 105.57 101.42 امتیاز [+]
CPI مسکن آب و برق 102.11 102.07 107.31 98.20 امتیاز [+]
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.08 103.57 108.30 96.00 امتیاز [+]
[+]