14/04/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
PY
موازنه تجاری MAR $237M $-294M ®
22/04/2021 واقعی قبلی
09:00 PM
PY
تصمیم نرخ بهره 0.75%
04/05/2021 واقعی قبلی
05:00 PM
PY
نرخ تورم (سالانه) APR 2.4%


پاراگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی

پاراگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.