22/05/2019 واقعی قبلی
08:00 PM
PY
تصمیم نرخ بهره 4.75%
03/06/2019 واقعی قبلی
04:55 PM
PY
نرخ تورم (سالانه) MAY 3.1%
11/06/2019 واقعی قبلی
10:30 PM
PY
موازنه تجاری MAY $-249.96M


پاراگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی

پاراگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.