03/02/2020 واقعی قبلی
05:30 PM
PY
نرخ تورم (سالانه) JAN 2.8%
11/02/2020 واقعی قبلی
05:05 PM
PY
موازنه تجاری JAN $-592.8M


پاراگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی

پاراگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.