بازارها گذشته مرجع
پول 6898 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.9 2021-06
نرخ بیکاری 8.6 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 67 2021-10
نرخ تورم 6.4 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 4836914 2021-10
نرخ بهره 1.5 2021-09
موازنه تجاری -268826 2021-09
حساب جاری 162 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.9 2020-12
بودجه دولت -7.3 2020-12
نرخ مالیات شرکت 10 2021-12
موارد کروناویروس 460277 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 16208 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 368004 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.9 2021-06
تولید ناخالص داخلی 35.3 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14990081 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 5163 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12335 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 53453743716 2021-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4325446270 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4141193638 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10457313806 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25956125184 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2916356987 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.6 2021-06
حداقل دستمزد 2289 2021-08
جمعیت 7.25 2020-12
افراد شاغل 3410927 2021-06
افراد بیکار 318984 2021-06
دستمزد در تولید 293 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 67 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 4836914 2021-10
موارد کروناویروس 460277 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 16208 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 368004 2021-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.4 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 113 2021-08
اندازه اصل تورم 5 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2021-09
CPI مسکن آب و برق 110 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124 2021-09
تورم مواد غذایی 13.6 2021-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 53453744 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 1 2021-09
قیمت تولید 140 2021-08
تغییر قیمت تولید کننده 9.3 2021-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2021-09
نرخ بهره سپرده 3.94 2017-12
ذخایر ارزی خارجی 9027 2021-08
عرضه پول M0 15903424 2021-08
عرضه پول M1 39651010 2021-08
عرضه پول M2 64435392 2021-08
عرضه پول M3 118338699 2021-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -268826 2021-09
حساب جاری 162 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2020-12
صادرات 843469 2021-09
واردات 1112295 2021-09
ذخایر طلا 8.19 2021-06
گردش سرمایه 214 2021-03
بدهی خارجی 10995890 2021-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 376 2021-03
شاخص تروریسم 2.41 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.9 2020-12
بودجه دولت -7.3 2020-12
ارزیابی اعتبار 46 2021-10
بدهی های دولت 13110 2021-06
هزینه های دولت 7453306 2021-06
مخارج نظامی 391 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 2021-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1375 2017-03
آدرس های IP 206156 2017-03
تغییرات موجودی انبار -3111761 2021-06
شاخص رقابتی 53.63 2019-12
رتبه رقابتی 97 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2020-12
رتبه فساد مالی 137 2020-12
آسانی کسب و کار 125 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 5.7 2021-07
تولید فولاد 3 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 40294895 2021-06
قیمت گازوئیل 0.8 2021-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاراگوئه - شاخص های اقتصادی.