بازارها گذشته مرجع
پول 6146 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.9 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2 2019-03
نرخ بیکاری 6.9 2019-03
نرخ تورم 3.1 2019-07
نرخ بهره 4.25 2019-08
موازنه تجاری -414199 2019-07
حساب جاری 349 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.2 2018-12
بودجه دولت -1.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.9 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2 2019-03
تولید ناخالص داخلی 40.84 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11246633 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 5394 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12063 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 53628640 2019-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5725767921 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3021935442 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10258616819 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25044257756 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4149820643 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.9 2019-03
حداقل دستمزد 2193 2019-07
جمعیت 7.05 2018-12
افراد شاغل 3407247 2019-03
هزینه زندگی خانواده 2556300 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1529700 2018-12
افراد بیکار 252735 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4899500 2018-12
دستمزد در تولید 282 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2700600 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.1 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2019-07
اندازه اصل تورم 2.7 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-07
CPI مسکن آب و برق 105 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 2019-07
تورم مواد غذایی 1.9 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-07
قیمت تولید 123 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 1.5 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.25 2019-08
نرخ بهره سپرده 3.94 2017-12
ذخایر ارزی 6798 2019-07
عرضه پول M0 11855442 2019-06
عرضه پول M1 28177884 2019-06
عرضه پول M2 48583730 2019-06
عرضه پول M3 87340661 2019-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -414199 2019-07
حساب جاری 349 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-12
صادرات 706988 2019-07
واردات 1163475 2019-07
ذخایر طلا 8.2 2019-06
گردش سرمایه 228 2019-03
بدهی خارجی 6930696 2019-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 191 2019-03
شاخص تروریسم 3.44 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.2 2018-12
بودجه دولت -1.3 2018-12
ارزیابی اعتبار 41.25
بدهی های دولت 8503 2019-04
هزینه های دولت 6352316 2019-03
مخارج نظامی 379 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1375 2017-03
آدرس های IP 206156 2017-03
تغییرات موجودی انبار 2790773 2019-03
شاخص رقابتی 53.38 2018-12
رتبه رقابتی 95 2018-12
شاخص فساد مالی 29 2018-12
رتبه فساد مالی 132 2018-12
آسانی کسب و کار 113 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم -2.8 2019-05
تولید فولاد 1 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 37516199 2019-03
قیمت گازوئیل 0.82 2019-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاراگوئه - شاخص های اقتصادی.