بازارها گذشته مرجع
پول 6902 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 2021-03
نرخ بیکاری 7.2 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 12.65 2021-07
نرخ تورم 4.5 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 902509 2021-07
نرخ بهره 0.75 2021-06
موازنه تجاری 47475 2021-06
حساب جاری 162 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.9 2020-12
بودجه دولت -7.3 2020-12
نرخ مالیات شرکت 10 2021-12
موارد کروناویروس 447146 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 14653 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 368004 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 2021-03
تولید ناخالص داخلی 35.3 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14492871 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 5163 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12335 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 55630197794 2021-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5949155790 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3932040494 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10545541935 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25466131782 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4030397515 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.2 2020-12
حداقل دستمزد 2193 2021-06
جمعیت 7.25 2020-12
افراد شاغل 3454040 2020-12
افراد بیکار 266902 2020-12
دستمزد در تولید 293 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 12.65 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 902509 2021-07
موارد کروناویروس 447146 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 14653 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 368004 2021-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.5 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 111 2021-06
اندازه اصل تورم 4.1 2021-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2021-06
CPI مسکن آب و برق 108 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120 2021-06
تورم مواد غذایی 8.6 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 117 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2021-06
قیمت تولید 132 2021-05
تغییر قیمت تولید کننده 4.7 2021-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.75 2021-06
نرخ بهره سپرده 3.94 2017-12
ذخایر ارزی خارجی 9353 2021-06
عرضه پول M0 15921365 2021-05
عرضه پول M1 39252691 2021-05
عرضه پول M2 63500980 2021-05
عرضه پول M3 116270042 2021-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 47475 2021-06
حساب جاری 162 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2020-12
صادرات 1058202 2021-06
واردات 1010727 2021-06
ذخایر طلا 8.19 2021-03
گردش سرمایه 214 2021-03
بدهی خارجی 10903282 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 376 2021-03
شاخص تروریسم 2.41 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.9 2020-12
بودجه دولت -7.3 2020-12
ارزیابی اعتبار 46 2021-07
بدهی های دولت 13046 2021-03
هزینه های دولت 6830866 2021-03
مخارج نظامی 391 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1375 2017-03
آدرس های IP 206156 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1643375 2021-03
شاخص رقابتی 53.63 2019-12
رتبه رقابتی 97 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2020-12
رتبه فساد مالی 137 2020-12
آسانی کسب و کار 125 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 8 2021-03
تولید فولاد 3 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 39639426 2021-03
قیمت گازوئیل 0.75 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاراگوئه - شاخص های اقتصادی.