بازارها گذشته مرجع
پول 6718 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 11.7 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2020-12
نرخ بیکاری 7.2 2020-12
نرخ تورم 2.5 2021-04
نرخ بهره 0.75 2021-04
موازنه تجاری 237392 2021-03
حساب جاری 210 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.2 2020-12
بودجه دولت -2.8 2019-12
نرخ مالیات شرکت 10 2020-12
موارد کروناویروس 297789 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 7209 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 248587 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 11.7 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2020-12
تولید ناخالص داخلی 38.15 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14343829 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5311 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12685 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 55373332313 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3853710426 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4142925014 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10912285283 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 26974977723 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3707894096 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.2 2020-12
حداقل دستمزد 2193 2021-03
جمعیت 7.15 2019-12
افراد شاغل 3454040 2020-12
افراد بیکار 266902 2020-12
دستمزد در تولید 291 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.5 2021-04
قیمت مصرف کننده اصلی 110 2021-03
اندازه اصل تورم 3.2 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2021-04
CPI مسکن آب و برق 108 2021-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116 2021-04
تورم مواد غذایی 4 2021-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 121 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2021-04
قیمت تولید 131 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 4 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 2.01 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 143441 2021-05
موارد کروناویروس 297789 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 7209 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 248587 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.75 2021-04
نرخ بهره سپرده 3.94 2017-12
ذخایر ارزی 9008 2021-03
عرضه پول M0 15920073 2021-03
عرضه پول M1 39541130 2021-03
عرضه پول M2 63530070 2021-03
عرضه پول M3 111760440 2021-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 237392 2021-03
حساب جاری 210 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2019-12
صادرات 1197025 2021-03
واردات 959633 2021-03
ذخایر طلا 8.19 2020-12
گردش سرمایه 445 2020-12
بدهی خارجی 9961471 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 111 2020-12
شاخص تروریسم 2.41 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.2 2020-12
بودجه دولت -2.8 2019-12
ارزیابی اعتبار 46 2021-05
بدهی های دولت 11016 2020-09
هزینه های دولت 9412207 2020-12
مخارج نظامی 416 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1375 2017-03
آدرس های IP 206156 2017-03
تغییرات موجودی انبار -490527 2020-12
شاخص رقابتی 53.63 2019-12
رتبه رقابتی 97 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2020-12
رتبه فساد مالی 137 2020-12
آسانی کسب و کار 125 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 0.9 2020-12
تولید فولاد 3 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 41918870 2020-12
قیمت گازوئیل 0.73 2021-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاراگوئه - شاخص های اقتصادی.