بازارها گذشته مرجع
پول 6515 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2019-09
نرخ بیکاری 6.2 2019-09
نرخ تورم 2.8 2019-12
نرخ بهره 4 2019-12
موازنه تجاری -592799 2019-12
حساب جاری -392 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.2 2018-12
بودجه دولت -1.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2019-09
تولید ناخالص داخلی 40.84 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11123477 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 5394 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12063 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50854979 2019-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2932795861 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3351278846 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9843681009 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25255436502 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3516102726 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.2 2019-09
حداقل دستمزد 2193 2019-12
جمعیت 7.05 2018-12
افراد شاغل 3378074 2019-09
هزینه زندگی خانواده 2556300 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1529700 2018-12
افراد بیکار 224266 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4899500 2018-12
دستمزد در تولید 288 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2700600 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.8 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2019-12
اندازه اصل تورم 2.3 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-12
CPI مسکن آب و برق 106 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 2019-12
تورم مواد غذایی 3.6 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-12
قیمت تولید 125 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده 1 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2019-12
نرخ بهره سپرده 3.94 2017-12
ذخایر ارزی 6597 2019-12
عرضه پول M0 12379775 2019-11
عرضه پول M1 29066545 2019-11
عرضه پول M2 49611946 2019-11
عرضه پول M3 90211717 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -592799 2019-12
حساب جاری -392 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-12
صادرات 489945 2019-12
واردات 1082743 2019-12
ذخایر طلا 8.19 2019-12
گردش سرمایه 416 2019-09
بدهی خارجی 7079312 2019-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 56.7 2019-09
شاخص تروریسم 3.12 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.2 2018-12
بودجه دولت -1.3 2018-12
ارزیابی اعتبار 46 2020-01
بدهی های دولت 8550 2019-09
هزینه های دولت 6611521 2019-09
مخارج نظامی 379 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1375 2017-03
آدرس های IP 206156 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1874018 2019-09
شاخص رقابتی 53.63 2019-12
رتبه رقابتی 97 2019-12
شاخص فساد مالی 29 2018-12
رتبه فساد مالی 132 2018-12
آسانی کسب و کار 125 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 6.2 2019-09
تولید فولاد 3 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 38693183 2019-09
قیمت گازوئیل 0.77 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاراگوئه - شاخص های اقتصادی.