نرخ ارز

0.002

تغییر روزانه:

-4.98%

سالیانه:

-71.74%