نرخ ارز

0.36

تغییر روزانه:

4.56%

سالیانه:

-73.80%