نرخ ارز

0.23

تغییر روزانه:

2.21%

سالیانه:

-83.39%