نرخ ارز

0.002

تغییر روزانه:

0.54%

سالیانه:

-62.20%