نرخ ارز
2,335.35
تغییر روزانه
11.17%
سالیانه
64,748,057.41%