نرخ ارز

0.25

تغییر روزانه:

3.76%

سالیانه:

-70.17%