نرخ ارز

0.001

تغییر روزانه:

2.14%

سالیانه:

-74.87%