نرخ ارز

0.001

تغییر روزانه:

2.21%

سالیانه:

-72.87%