گذشته قبلی
پول 576 575
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 1.4 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 10.4 10.7 در صد
نرخ بیکاری 22.6 16.7 در صد
نرخ تورم 3.8 3 در صد
نرخ بهره 4 4 در صد
موازنه تجاری -263 -275 CFA - فرانک - میلیارد
حساب جاری -1739 -1112 XOF - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.3 -7.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.7 47.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -6 -3.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 30 30 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 40 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 22.6 16.7 در صد
جمعیت 16.7 16.2 میلیون
دستمزد 93955 97145 CFA/ماه
گذشته قبلی
نرخ تورم 3.8 3 در صد
تورم مواد غذایی 5.4 3.9 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 112 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 106 امتیاز
قیمت صادرات 110 111 امتیاز
قیمت واردات 96.2 96.5 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 -0.8 در صد
قیمت تولید 126 126 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 18.4 20.4 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 11.19 13.35 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1923773 2295914 دوزها
موارد کروناویروس 84295 84118 افراد
مرگ و میر کروناویروس 1925 1923 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 4 4 در صد
عرضه پول M0 2652500 2645300 XOF - میلیون
نرخ وام 8.23 8.23 در صد
عرضه پول M2 7050090 7136100 XOF - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -263 -275 CFA - فرانک - میلیارد
حساب جاری -1739 -1112 XOF - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.3 -7.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 271 230 CFA - فرانک - میلیارد
واردات 534 505 CFA - فرانک - میلیارد
گردش سرمایه -802 -1263 XOF - میلیارد
رابطه مبادله 114 115 امتیاز
شاخص تروریسم 0.39 1.19
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.7 47.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -6 -3.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 37
مخارج نظامی 378 357 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 30 30 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 40 در صد
نرخ مالیات بر فروش 18 18 در صد
گذشته قبلی
تولید صنعتی 7.1 8.6 در صد
سرعت اینترنت 2017 2006 KBps
آدرس های IP 104017 99430 IP
میزان استفاده ازظرفیت تولید 87 75.7 در صد
شاخص رقابتی 49.69 49.03 امتیاز
رتبه رقابتی 114 113
شاخص فساد مالی 45 45 امتیاز
رتبه فساد مالی 67 66
آسانی کسب و کار 123 141
تولیدات صنعتی (ماهانه) 9.91 -1.7 در صد
استخراج معدن 51.8 30.3 در صد
گذشته قبلی
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -8.2 -1.1 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سنگال - شاخص های اقتصادی.