13/02/2020 واقعی قبلی
SN
نرخ تورم (سالانه) JAN 0.6%
14/02/2020 واقعی قبلی
SN
موازنه تجاری DEC CFA-217M
SN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC 2.8%


سنگال - تقویم - شاخص های اقتصادی

سنگال - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.