بازارها گذشته مرجع
پول 1.1 2019-09
بازار سهام 336 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.24 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2019-06
نرخ بیکاری 5 2019-07
نرخ تورم 2.8 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-08
نرخ بهره 0 2019-09
موازنه تجاری -111 2019-07
حساب جاری -364 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -8 2019-08
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.6 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-07
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 106 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 21.79 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4.78 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 20670 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31326 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 0.66 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1415 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5524 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2.55 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3736 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5 2019-07
افراد شاغل 2570 2019-06
افراد بیکار 136973 2019-07
نرخ مشارکت نیروی کار 94.3 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 3.5 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 12.1 2019-07
هزینه های کار 120 2019-06
بهره وری 120 2019-06
دستمزد 1158 2019-07
حداقل دستمزد 520 2019-06
دستمزد در تولید 1136 2019-07
جمعیت 5.45 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62.42 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62.42 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2019-03
نرخ اشتغال 68.6 2019-03
استخدام تمام وقت 2442 2019-03
هزینه زندگی خانواده 640 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 450 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 108 2019-03
رشد دستمزد 7 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1250 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 678 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.8 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 174 2019-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 125 2019-08
اندازه اصل تورم 2.4 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2019-06
قیمت تولید 110 2019-07
قیمت صادرات 99.1 2019-06
قیمت واردات 99.1 2019-06
CPI مسکن آب و برق 249 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131 2019-08
تورم مواد غذایی 5.2 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده 2.1 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-09
عرضه پول M0 12.59 2019-07
عرضه پول M1 53.6 2019-07
عرضه پول M2 66.4 2019-07
عرضه پول M3 66.4 2019-07
ترازنامه بانک 84510 2019-07
ذخایر ارزی 6314 2019-08
وام به بخش خصوصی 19997 2019-07
ترازنامه بانک مرکزی 44536 2019-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 137 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -111 2019-07
حساب جاری -364 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2018-12
صادرات 5860 2019-07
واردات 5971 2019-07
بدهی خارجی 100 2019-03
رابطه مبادله 99.97 2019-06
گردش سرمایه 852 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 330 2019-06
ذخایر طلا 31.69 2019-09
تولید نفت خام 0.2 2019-05
شاخص تروریسم 0.12 2017-12
فروش اسلحه 12 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -1639 2019-08
هزینه های دولت 3.81 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 2018-12
درآمدهای دولت 9260 2019-08
بدهی های دولت 42946 2019-06
هزینه های مالی 10899 2019-08
درخواست پناهندگی 20 2019-05
ارزیابی اعتبار 79.63
مخارج نظامی 1186 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 48.6 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.2 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.4 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -8 2019-08
تولید صنعتی 2.8 2019-07
تولید صنعتی 2.7 2019-07
استفاده از ظرفیت 89.4 2019-09
ثبت خودرو 9396 2019-06
سرعت اینترنت 13037 2017-03
آدرس های IP 898295 2017-03
تغییرات موجودی انبار 0.99 2019-06
شاخص رقابتی 66.84 2018-12
رتبه رقابتی 41 2018-12
شاخص فساد مالی 50 2018-12
رتبه فساد مالی 57 2018-12
آسانی کسب و کار 42 2018-12
تولید الکتریسیته 2135 2019-06
سفارشات کارخانه -6.1 2019-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.7 2019-07
استخراج معدن 14 2019-07
میزان سفارشات جدید 3469 2019-07
تولید فولاد 430 2019-04
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.6 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.9 2019-07
هزینه های مصرف کننده 10.82 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 13409 2019-06
پس انداز های شخصی 1218 2019-06
نرخ وام بانکی 2.63 2019-07
تسهیلات اعتباری خریدار 6646 2019-07
شاخص خوشبینی اقتصادی 96.6 2019-08
قیمت گازوئیل 1.51 2019-07
بدهی خانوار به درآمد 67.89 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -7 2019-07
شاخص مسکن 126 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 90.1 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسلواکی - شاخص های اقتصادی.