بازارها گذشته مرجع
پول 1.13 2020-07
بازار سهام 339 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.01 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.7 2020-03
نرخ بیکاری 7.2 2020-05
نرخ تورم 2 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-05
نرخ بهره 0 2020-06
موازنه تجاری -492 2020-04
حساب جاری -789 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48 2019-12
بودجه دولت -1.3 2019-12
اطمینان کسب و کار -10 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -35.5 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.8 2020-05
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
موارد کروناویروس 1765 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 28 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 1473 2020-07
تخت بیمارستان 5.82 2017-12
بیمارستان ها 24.08 2017-12
پزشکان پزشکی 3.42 2017-12
پرستاران 5.65 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.7 2020-03
تولید ناخالص داخلی 105 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 19.83 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3.68 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 21039 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32793 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 0.48 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 583 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4414 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2.85 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3324 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.2 2020-05
افراد شاغل 2552 2020-03
افراد بیکار 198256 2020-05
نرخ مشارکت نیروی کار 94 2020-03
نرخ بیکاری بلند مدت 3.5 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 17.8 2020-05
هزینه های کار 135 2020-03
بهره وری 106 2020-03
دستمزد 1083 2020-04
حداقل دستمزد 520 2019-12
دستمزد در تولید 1060 2020-04
جمعیت 5.46 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62.42 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62.42 2018-12
تغییر اشتغال -0.5 2020-03
نرخ اشتغال 68 2020-03
استخدام تمام وقت 2342 2020-03
قسمت مدت زمان اشتغال 112 2020-03
رشد دستمزد 3.3 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 177 2020-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 128 2020-05
اندازه اصل تورم 2 2020-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 2020-03
قیمت تولید 110 2020-05
قیمت صادرات 99 2020-03
قیمت واردات 97.5 2020-03
CPI مسکن آب و برق 255 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120 2020-05
تورم مواد غذایی 4.8 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده 2.1 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-06
عرضه پول M0 13.6 2020-05
عرضه پول M1 59.8 2020-05
عرضه پول M2 71.4 2020-05
عرضه پول M3 71.3 2020-05
ترازنامه بانک 86160 2020-03
ذخایر ارزی 7603 2020-05
وام به بخش خصوصی 20756 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 53697 2020-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 136 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -492 2020-04
حساب جاری -789 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2019-12
صادرات 3749 2020-04
واردات 4241 2020-04
بدهی خارجی 106 2020-03
رابطه مبادله 102 2020-03
گردش سرمایه -494 2020-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 282 2020-04
ذخایر طلا 31.7 2020-03
تولید نفت خام 0.2 2020-02
شاخص تروریسم 0.06 2018-12
فروش اسلحه 12 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48 2019-12
بودجه دولت -1.3 2019-12
ارزش بودجه دولت -774 2020-06
هزینه های دولت 3.6 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.8 2019-12
درآمدهای دولت 5894 2020-06
بدهی های دولت 44316 2020-03
هزینه های مالی 9804 2020-06
درخواست پناهندگی 10 2020-04
ارزیابی اعتبار 78 2020-07
مخارج نظامی 1186 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 48.6 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.2 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.4 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -10 2020-06
تولید صنعتی -42 2020-04
تولید صنعتی -47.4 2020-04
استفاده از ظرفیت 77.1 2020-06
ثبت خودرو 4123 2020-05
سرعت اینترنت 13037 2017-03
آدرس های IP 898295 2017-03
تغییرات موجودی انبار 0.41 2020-03
شاخص رقابتی 66.77 2019-12
رتبه رقابتی 42 2019-12
شاخص فساد مالی 50 2019-12
رتبه فساد مالی 59 2019-12
آسانی کسب و کار 45 2019-12
تولید الکتریسیته 2069 2020-04
سفارشات کارخانه -7.2 2020-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -26.7 2020-04
استخراج معدن -0.3 2020-04
میزان سفارشات جدید 1989 2020-04

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -35.5 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.8 2020-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -8.9 2020-05
هزینه های مصرف کننده 11.9 2020-03
درآمد قابل تصرف شخص 13456 2020-03
پس انداز های شخصی 758 2020-03
نرخ وام بانکی 2.29 2020-05
تسهیلات اعتباری خریدار 6325 2020-05
شاخص خوشبینی اقتصادی 64.8 2020-06
قیمت گازوئیل 1.22 2020-05
بدهی خانوار به درآمد 68.69 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -13.7 2020-04
شاخص مسکن 138 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 91.3 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1765 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 28 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 1473 2020-07
تخت بیمارستان 5.82 2017-12
بیمارستان ها 24.08 2017-12
پزشکان پزشکی 3.42 2017-12
پرستاران 5.65 2017-12
تختخوابهای ICU 491 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسلواکی - شاخص های اقتصادی.