بازارها گذشته مرجع
پول 1.2 2021-04
بازار سهام 370 2021-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.04 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.7 2020-12
نرخ بیکاری 7.9 2021-02
نرخ تورم 1.4 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-03
نرخ بهره 0 2021-03
موازنه تجاری 399 2021-02
حساب جاری -255 2021-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48 2019-12
بودجه دولت -1.3 2019-12
اطمینان کسب و کار -3.7 2021-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -36.5 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.6 2021-02
نرخ مالیات شرکت 21 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
موارد کروناویروس 373107 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 10798 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 255972 2021-04
تخت بیمارستان 5.82 2017-12
بیمارستان ها 24.08 2017-12
پزشکان پزشکی 3.42 2017-12
پرستاران 5.65 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.7 2020-12
تولید ناخالص داخلی 105 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22.36 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4.94 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 21039 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32793 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 0.43 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1535 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4303 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3.15 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2946 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.9 2021-02
افراد شاغل 2539 2020-12
افراد بیکار 216495 2021-02
نرخ مشارکت نیروی کار 93 2020-12
نرخ بیکاری بلند مدت 2.9 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 20.6 2021-02
هزینه های کار 135 2020-12
بهره وری 115 2020-12
دستمزد 1177 2021-01
حداقل دستمزد 623 2021-03
دستمزد در تولید 1159 2021-01
جمعیت 5.46 2020-12
سن بازنشستگی زنان 62.67 2020-12
سن بازنشستگی مردان 62.67 2020-12
تغییر اشتغال 0.2 2020-12
نرخ اشتغال 67.5 2020-09
استخدام تمام وقت 2390 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 109 2020-12
رشد دستمزد 5.8 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.4 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 179 2021-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2021-02
قیمت مصرف کننده اصلی 129 2021-03
اندازه اصل تورم 1.6 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 2020-12
قیمت تولید 108 2021-02
قیمت صادرات 99.9 2020-12
قیمت واردات 101 2020-12
CPI مسکن آب و برق 252 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 133 2021-03
تورم مواد غذایی -0.9 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده -1.4 2021-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-03
عرضه پول M0 14.55 2021-02
عرضه پول M1 65.8 2021-02
عرضه پول M2 76.3 2021-02
عرضه پول M3 76.1 2021-02
ترازنامه بانک 95290 2021-02
ذخایر ارزی 7765 2021-03
وام به بخش خصوصی 20834 2021-02
ترازنامه بانک مرکزی 57500 2021-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 136 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 399 2021-02
حساب جاری -255 2021-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2019-12
صادرات 7154 2021-02
واردات 6756 2021-02
بدهی خارجی 111 2020-12
رابطه مبادله 99.1 2020-12
گردش سرمایه 888 2021-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 216 2021-01
ذخایر طلا 31.69 2020-12
تولید نفت خام 0.2 2020-12
شاخص تروریسم 0.03 2019-12
فروش اسلحه 1 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48 2019-12
بودجه دولت -1.3 2019-12
ارزش بودجه دولت -812 2021-03
هزینه های دولت 4.73 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.8 2019-12
درآمدهای دولت 3224 2021-03
بدهی های دولت 52923 2020-12
هزینه های مالی 5214 2021-03
درخواست پناهندگی 30 2020-08
ارزیابی اعتبار 76 2021-04
مخارج نظامی 1917 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 48.6 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.2 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.4 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -3.7 2021-03
تولید صنعتی 1 2021-02
تولید صنعتی 0 2021-02
استفاده از ظرفیت 81.4 2021-03
ثبت خودرو 5535 2021-02
سرعت اینترنت 13037 2017-03
آدرس های IP 898295 2017-03
تغییرات موجودی انبار -0.82 2020-12
شاخص رقابتی 66.77 2019-12
رتبه رقابتی 42 2019-12
شاخص فساد مالی 49 2020-12
رتبه فساد مالی 60 2020-12
آسانی کسب و کار 45 2019-12
تولید الکتریسیته 2713 2021-01
سفارشات کارخانه 11.1 2020-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 2021-02
استخراج معدن -0.8 2021-02
میزان سفارشات جدید 4544 2021-01

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -36.5 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.6 2021-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی -14.7 2021-02
هزینه های مصرف کننده 12.37 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 16098 2020-12
پس انداز های شخصی 3028 2020-12
نرخ وام بانکی 2.44 2021-02
تسهیلات اعتباری خریدار 5875 2021-02
شاخص خوشبینی اقتصادی 85.6 2021-03
قیمت گازوئیل 1.59 2021-02
بدهی خانوار به درآمد 69.64 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -23.8 2021-02
شاخص مسکن 148 2020-12
نرخ مالکیت مسکن 90.9 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 373107 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 10798 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 255972 2021-04
تخت بیمارستان 5.82 2017-12
بیمارستان ها 24.08 2017-12
پزشکان پزشکی 3.42 2017-12
پرستاران 5.65 2017-12
تختخوابهای ICU 491 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسلواکی - شاخص های اقتصادی.