بازارها گذشته مرجع
پول 1.19 2021-08
بازار سهام 368 2021-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.3 2021-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.2 2021-03
نرخ بیکاری 7.8 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 78.12 2021-08
نرخ تورم 2.9 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 4264872 2021-08
نرخ بهره 0 2021-07
موازنه تجاری 143 2021-05
حساب جاری -113 2021-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.6 2020-12
بودجه دولت -6.2 2020-12
اطمینان کسب و کار 4.7 2021-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -20.6 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.4 2021-05
نرخ مالیات شرکت 21 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
موارد کروناویروس 392710 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 12540 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 255972 2021-08
تخت بیمارستان 5.82 2017-12
بیمارستان ها 24.08 2017-12
پزشکان پزشکی 3.42 2017-12
پرستاران 5.65 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.2 2021-03
تولید ناخالص داخلی 105 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 19.87 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3.28 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 20008 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30330 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 0.36 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 549 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4313 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2.83 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3786 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.8 2021-06
افراد شاغل 2502 2021-03
افراد بیکار 212635 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 92.9 2021-03
نرخ بیکاری بلند مدت 3.3 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 23.1 2021-06
هزینه های کار 136 2021-03
بهره وری 116 2021-03
دستمزد 1385 2021-05
حداقل دستمزد 623 2021-09
دستمزد در تولید 1350 2021-05
جمعیت 5.46 2020-12
سن بازنشستگی زنان 62.67 2020-12
سن بازنشستگی مردان 62.67 2020-12
تغییر اشتغال 0.2 2020-12
نرخ اشتغال 67.8 2020-12
استخدام تمام وقت 2383 2021-03
قسمت مدت زمان اشتغال 80.9 2021-03
رشد دستمزد 2.5 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 78.12 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 4264872 2021-08
موارد کروناویروس 392710 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 12540 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 255972 2021-08
تخت بیمارستان 5.82 2017-12
بیمارستان ها 24.08 2017-12
پزشکان پزشکی 3.42 2017-12
پرستاران 5.65 2017-12
تختخوابهای ICU 491 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.9 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 182 2021-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 132 2021-06
اندازه اصل تورم 3.5 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2021-03
قیمت تولید 112 2021-06
قیمت صادرات 101 2021-04
قیمت واردات 101 2021-04
CPI مسکن آب و برق 258 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 134 2021-06
تورم مواد غذایی 1.4 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 0.9 2021-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-07
عرضه پول M0 15.03 2021-06
عرضه پول M1 68.3 2021-06
عرضه پول M2 77.5 2021-06
عرضه پول M3 77.4 2021-06
ترازنامه بانک 95290 2021-02
ذخایر ارزی خارجی 7682 2021-06
وام به بخش خصوصی 20951 2021-06
ترازنامه بانک مرکزی 66267 2021-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 142 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 143 2021-05
حساب جاری -113 2021-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2019-12
صادرات 6917 2021-05
واردات 6774 2021-05
بدهی خارجی 109 2021-03
رابطه مبادله 99.97 2021-04
گردش سرمایه -417 2021-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 253 2021-05
ذخایر طلا 31.69 2021-03
تولید نفت خام 0.08 2021-03
شاخص تروریسم 0.03 2019-12
فروش اسلحه 1 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.6 2020-12
بودجه دولت -6.2 2020-12
ارزش بودجه دولت 65.2 2021-06
هزینه های دولت 3.57 2021-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48 2020-12
درآمدهای دولت 7584 2021-06
بدهی های دولت 53212 2021-03
هزینه های مالی 11002 2021-06
درخواست پناهندگی 15 2021-02
ارزیابی اعتبار 76 2021-08
مخارج نظامی 1778 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 48.6 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.2 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.4 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 4.7 2021-07
تولید صنعتی 36.7 2021-05
تولید صنعتی 43.2 2021-05
میزان استفاده ازظرفیت تولید 82.7 2021-09
ثبت خودرو 8223 2021-06
سرعت اینترنت 13037 2017-03
آدرس های IP 898295 2017-03
تغییرات موجودی انبار 0.69 2021-03
شاخص رقابتی 66.77 2019-12
رتبه رقابتی 42 2019-12
شاخص فساد مالی 49 2020-12
رتبه فساد مالی 60 2020-12
آسانی کسب و کار 45 2019-12
تولید الکتریسیته 2364 2021-05
سفارشات کارخانه 4.6 2021-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1 2021-04
استخراج معدن -2.6 2021-05
میزان سفارشات جدید 4316 2021-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -20.6 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.4 2021-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.5 2021-05
هزینه های مصرف کننده 11.31 2021-03
درآمد قابل تصرف شخص 13837 2021-03
پس انداز های شخصی 1603 2021-03
نرخ وام بانکی 2.47 2021-05
تسهیلات اعتباری خریدار 5763 2021-06
شاخص خوشبینی اقتصادی 101 2021-07
قیمت گازوئیل 1.63 2021-06
بدهی خانوار به درآمد 69.64 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 4.4 2021-05
شاخص مسکن 146 2021-03
نرخ مالکیت مسکن 90.9 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسلواکی - شاخص های اقتصادی.