بازارها گذشته مرجع
پول 1.16 2020-09
بازار سهام 357 2020-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.33 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.3 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.1 2020-06
نرخ بیکاری 7.6 2020-08
نرخ تورم 1.4 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-08
نرخ بهره 0 2020-09
موازنه تجاری 333 2020-07
حساب جاری 39.8 2020-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48 2019-12
بودجه دولت -1.3 2019-12
اطمینان کسب و کار -0.3 2020-08
ضریب اطمینان مصرف کننده -30.8 2020-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.8 2020-07
نرخ مالیات شرکت 21 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
موارد کروناویروس 8048 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 44 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 4036 2020-09
تخت بیمارستان 5.82 2017-12
بیمارستان ها 24.08 2017-12
پزشکان پزشکی 3.42 2017-12
پرستاران 5.65 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.3 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.1 2020-06
تولید ناخالص داخلی 105 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 19.73 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3.9 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 21039 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32793 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 0.55 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1064 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3538 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2.76 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3259 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.6 2020-08
افراد شاغل 2504 2020-06
افراد بیکار 208362 2020-08
نرخ مشارکت نیروی کار 93.4 2020-06
نرخ بیکاری بلند مدت 3.5 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 19.8 2020-07
هزینه های کار 131 2020-06
بهره وری 114 2020-06
دستمزد 1157 2020-07
حداقل دستمزد 580 2020-09
دستمزد در تولید 1132 2020-07
جمعیت 5.46 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62.42 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62.42 2018-12
تغییر اشتغال -1.1 2020-06
نرخ اشتغال 66.8 2020-06
استخدام تمام وقت 2292 2020-06
قسمت مدت زمان اشتغال 118 2020-06
رشد دستمزد 3 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.4 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 177 2020-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 127 2020-08
اندازه اصل تورم 1.5 2020-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2020-06
قیمت تولید 110 2020-07
قیمت صادرات 100 2020-06
قیمت واردات 101 2020-06
CPI مسکن آب و برق 256 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125 2020-08
تورم مواد غذایی 1 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده 0.4 2020-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-09
عرضه پول M0 13.93 2020-07
عرضه پول M1 60.9 2020-07
عرضه پول M2 72.1 2020-07
عرضه پول M3 72 2020-07
ترازنامه بانک 87990 2020-05
ذخایر ارزی 7889 2020-08
وام به بخش خصوصی 20991 2020-07
ترازنامه بانک مرکزی 54346 2020-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 136 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 333 2020-07
حساب جاری 39.8 2020-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2019-12
صادرات 5883 2020-07
واردات 5551 2020-07
بدهی خارجی 106 2020-03
رابطه مبادله 99.4 2020-06
گردش سرمایه -988 2020-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 57.8 2020-07
ذخایر طلا 31.7 2020-06
تولید نفت خام 0.2 2020-05
شاخص تروریسم 0.06 2018-12
فروش اسلحه 12 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48 2019-12
بودجه دولت -1.3 2019-12
ارزش بودجه دولت -154 2020-08
هزینه های دولت 3.5 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.8 2019-12
درآمدهای دولت 8720 2020-08
بدهی های دولت 52698 2020-06
هزینه های مالی 12707 2020-08
درخواست پناهندگی 10 2020-05
ارزیابی اعتبار 76 2020-09
مخارج نظامی 1186 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 48.6 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.2 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.4 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -0.3 2020-08
تولید صنعتی -3.6 2020-07
تولید صنعتی -6.4 2020-07
استفاده از ظرفیت 78.3 2020-09
ثبت خودرو 6980 2020-08
سرعت اینترنت 13037 2017-03
آدرس های IP 898295 2017-03
تغییرات موجودی انبار -0.25 2020-06
شاخص رقابتی 66.77 2019-12
رتبه رقابتی 42 2019-12
شاخص فساد مالی 50 2019-12
رتبه فساد مالی 59 2019-12
آسانی کسب و کار 45 2019-12
تولید الکتریسیته 2187 2020-06
سفارشات کارخانه -41.9 2020-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 7 2020-07
استخراج معدن 3.2 2020-07
میزان سفارشات جدید 3756 2020-07

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -30.8 2020-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.8 2020-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.5 2020-07
هزینه های مصرف کننده 11.69 2020-06
درآمد قابل تصرف شخص 13838 2020-06
پس انداز های شخصی 1441 2020-06
نرخ وام بانکی 2.46 2020-07
تسهیلات اعتباری خریدار 6272 2020-07
شاخص خوشبینی اقتصادی 83.5 2020-08
قیمت گازوئیل 1.38 2020-08
بدهی خانوار به درآمد 68.69 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -13.3 2020-07
شاخص مسکن 143 2020-03
نرخ مالکیت مسکن 91.3 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 8048 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 44 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 4036 2020-09
تخت بیمارستان 5.82 2017-12
بیمارستان ها 24.08 2017-12
پزشکان پزشکی 3.42 2017-12
پرستاران 5.65 2017-12
تختخوابهای ICU 491 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسلواکی - شاخص های اقتصادی.