بازارها گذشته مرجع
پول 1.12 2019-07
بازار سهام 342 2019-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.05 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2019-03
نرخ بیکاری 5 2019-06
نرخ تورم 2.6 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-06
نرخ بهره 0 2019-06
موازنه تجاری 133 2019-05
حساب جاری -127 2019-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 2.7 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.7 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.9 2019-05
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2019-03
تولید ناخالص داخلی 106 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20.07 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3.91 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 20670 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31326 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 0.54 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 887 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5264 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2.42 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3382 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5 2019-06
افراد شاغل 2588 2019-03
افراد بیکار 136626 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 94.2 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 3.5 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 12.7 2019-05
هزینه های کار 120 2019-03
بهره وری 112 2019-03
دستمزد 1264 2019-05
حداقل دستمزد 520 2019-06
دستمزد در تولید 1254 2019-05
جمعیت 5.44 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62.42 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62.42 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2019-03
نرخ اشتغال 68.6 2019-03
استخدام تمام وقت 2442 2019-03
هزینه زندگی خانواده 640 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 450 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 108 2019-03
رشد دستمزد 4.6 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1250 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 678 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.6 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 174 2019-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 125 2019-06
اندازه اصل تورم 2.2 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2019-03
قیمت تولید 110 2019-05
قیمت صادرات 100 2019-04
قیمت واردات 100 2019-04
CPI مسکن آب و برق 249 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 128 2019-06
تورم مواد غذایی 3.9 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 4.2 2019-05
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-06
عرضه پول M0 12.38 2019-05
عرضه پول M1 53.2 2019-05
عرضه پول M2 66 2019-05
عرضه پول M3 65.9 2019-05
ترازنامه بانک 81881 2019-01
ذخایر ارزی 5702 2019-06
وام به بخش خصوصی 19929 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 43062 2019-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 137 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 133 2019-05
حساب جاری -127 2019-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2018-12
صادرات 6858 2019-05
واردات 6725 2019-05
بدهی خارجی 100 2019-03
رابطه مبادله 99.84 2019-04
گردش سرمایه -442 2019-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -83.8 2019-05
ذخایر طلا 31.7 2019-06
تولید نفت خام 0.2 2019-03
شاخص تروریسم 0.12 2017-12
فروش اسلحه 12 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -1492 2019-06
هزینه های دولت 3.47 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 2018-12
درآمدهای دولت 6751 2019-06
بدهی های دولت 43067 2019-03
هزینه های مالی 8243 2019-06
درخواست پناهندگی 15 2019-02
ارزیابی اعتبار 79.63
مخارج نظامی 1186 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 48.6 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.2 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.4 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 2.7 2019-06
تولید صنعتی 4.7 2019-05
تولید صنعتی 2.7 2019-05
استفاده از ظرفیت 89.1 2019-06
ثبت خودرو 9396 2019-06
سرعت اینترنت 13037 2017-03
آدرس های IP 898295 2017-03
تغییرات موجودی انبار 0.3 2019-03
شاخص رقابتی 66.84 2018-12
رتبه رقابتی 41 2018-12
شاخص فساد مالی 50 2018-12
رتبه فساد مالی 57 2018-12
آسانی کسب و کار 42 2018-12
تولید الکتریسیته 2118 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 2019-05
استخراج معدن 8.6 2019-05
میزان سفارشات جدید 4723 2019-05
تولید فولاد 430 2019-04
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.7 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.9 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.7 2019-05
هزینه های مصرف کننده 10.51 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 12349 2019-03
پس انداز های شخصی 533 2019-03
نرخ وام بانکی 2.87 2019-05
تسهیلات اعتباری خریدار 6641 2019-05
شاخص خوشبینی اقتصادی 97.7 2019-06
قیمت گازوئیل 1.51 2019-06
بدهی خانوار به درآمد 67.89 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 1.6 2019-05
شاخص مسکن 126 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 90.1 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسلواکی - شاخص های اقتصادی.