بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2019-11
بازار سهام 343 2019-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.02 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-09
نرخ بیکاری 5 2019-09
نرخ تورم 2.7 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-10
نرخ بهره 0 2019-10
موازنه تجاری 162 2019-09
حساب جاری -490 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -12.3 2019-10
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.7 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 2019-09
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-09
تولید ناخالص داخلی 106 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 21.79 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4.78 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 20670 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31326 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 0.66 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1415 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5524 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2.55 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3736 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5 2019-09
افراد شاغل 2570 2019-06
افراد بیکار 138893 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 94.3 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 3.3 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 15.8 2019-09
هزینه های کار 120 2019-06
بهره وری 120 2019-06
دستمزد 1127 2019-09
حداقل دستمزد 520 2019-06
دستمزد در تولید 1111 2019-09
جمعیت 5.45 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62.42 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62.42 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2019-06
نرخ اشتغال 68.1 2019-06
استخدام تمام وقت 2420 2019-06
هزینه زندگی خانواده 640 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 450 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 111 2019-06
رشد دستمزد 7 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1250 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 678 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.7 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 174 2019-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 126 2019-10
اندازه اصل تورم 2.4 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2019-06
قیمت تولید 109 2019-09
قیمت صادرات 100 2019-07
قیمت واردات 99.5 2019-07
CPI مسکن آب و برق 250 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130 2019-10
تورم مواد غذایی 4.8 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده 1.3 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-10
عرضه پول M0 12.69 2019-09
عرضه پول M1 54.6 2019-09
عرضه پول M2 67.4 2019-09
عرضه پول M3 67.4 2019-09
ترازنامه بانک 85700 2019-09
ذخایر ارزی 6602 2019-10
وام به بخش خصوصی 20622 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 46208 2019-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 137 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 162 2019-09
حساب جاری -490 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2018-12
صادرات 6974 2019-09
واردات 6811 2019-09
بدهی خارجی 103 2019-06
رابطه مبادله 101 2019-07
گردش سرمایه -508 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 198 2019-08
ذخایر طلا 31.69 2019-12
تولید نفت خام 0.2 2019-07
شاخص تروریسم 0.12 2017-12
فروش اسلحه 12 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -1599 2019-10
هزینه های دولت 3.81 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 2018-12
درآمدهای دولت 12126 2019-10
بدهی های دولت 42946 2019-06
هزینه های مالی 13724 2019-10
درخواست پناهندگی 30 2019-07
ارزیابی اعتبار 79.63
مخارج نظامی 1186 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 48.6 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.2 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.4 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -12.3 2019-10
تولید صنعتی -2.5 2019-09
تولید صنعتی -3.1 2019-09
استفاده از ظرفیت 84.1 2019-12
ثبت خودرو 4849 2019-09
سرعت اینترنت 13037 2017-03
آدرس های IP 898295 2017-03
تغییرات موجودی انبار 0.99 2019-06
شاخص رقابتی 66.77 2019-12
رتبه رقابتی 42 2019-12
شاخص فساد مالی 50 2018-12
رتبه فساد مالی 57 2018-12
آسانی کسب و کار 45 2019-12
تولید الکتریسیته 2219 2019-08
سفارشات کارخانه -9.6 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.3 2019-09
استخراج معدن 2 2019-09
میزان سفارشات جدید 4644 2019-09
تولید فولاد 430 2019-04
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.7 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.7 2019-09
هزینه های مصرف کننده 10.82 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 13409 2019-06
پس انداز های شخصی 1218 2019-06
نرخ وام بانکی 2.75 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 6640 2019-09
شاخص خوشبینی اقتصادی 98.3 2019-10
قیمت گازوئیل 1.47 2019-10
بدهی خانوار به درآمد 69.26 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 2.5 2019-09
شاخص مسکن 131 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 90.1 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسلواکی - شاخص های اقتصادی.