Slovakia GDP Annual Growth Rate
width
height
Forecast Data Chart

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2019-03-07 08:00 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q4 3.6% 4.6% 3.6%
2019-05-15 07:00 AM تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q1 3.7% 3.6% 3.6%
2019-06-06 07:00 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 3.7% 3.6% 3.7%
2019-08-14 07:00 AM تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q2 1.9% 3.7% 3.3%
2019-09-06 07:00 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q2 3.7%
2019-11-14 08:00 AM تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q3
2019-12-06 08:00 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q3
[+]


اسلواکی تولید ناخالص داخلی گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.70 7.40 -9.10 در صد [+]
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 3.70 13.50 -6.00 در صد [+]
تولید ناخالص داخلی 106.47 95.62 106.47 5.80 USD - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20.07 21.96 22.33 8.56 EUR - میلیون [+]
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3.91 5.43 5.88 2.24 EUR - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی سرانه 20669.90 19882.50 20669.90 7675.59 USD [+]
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31326.30 30132.92 31326.30 11632.75 USD [+]
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 0.54 0.52 1.20 0.20 EUR - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 887.00 2113.00 2113.00 600.00 EUR - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5264.00 5156.00 5587.00 1019.00 EUR - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2.42 2.63 2.67 1.35 EUR - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3382.00 3272.00 3903.00 1820.00 EUR - میلیون [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - اسلواکی - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه.