21/08/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
PPI YoY JUL 0.2% 0.5%
22/08/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
Consumer Confidence AUG -7 -5
23/08/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
SI
Unemployment Rate JUN 7.4%
26/08/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
Business Confidence AUG 0
30/08/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
GDP Growth Rate QoQ Q2 0.8%
08:30 AM
SI
GDP Growth Rate YoY Q2 3.2%
08:30 AM
SI
Harmonised Inflation Rate YoY AUG 2.0%
08:30 AM
SI
Inflation Rate YoY AUG 2.0%
08:30 AM
SI
Retail Sales MoM JUL -0.5%
08:30 AM
SI
Retail Sales YoY JUL 3.7%
08:30 AM
SI
Tourist Arrivals YoY JUL 13.2%
09/09/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
Balance of Trade JUL €124.9M
10/09/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
Industrial Production YoY JUL 1.1%


اسلوونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسلوونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.