21/10/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
PPI (سالانه) SEP -0.4% -0.3%
02:00 PM
SI
نرخ بیکاری AUG 9.1% 9.2%
22/10/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT -31 -26
23/10/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
اطمینان کسب و کار OCT 1 1
09:30 AM
SI
تغییرات سالیانه ورود توریست SEP -20.7% -24.6%
27/10/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
SI
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP -1.6%
08:30 AM
SI
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP -6.6%
30/10/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
SI
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ OCT -0.7%
09:30 AM
SI
نرخ تورم (سالانه) OCT -0.34%
09/11/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
SI
موازنه تجاری SEP €-84M
10/11/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
SI
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP -1.8%


اسلوونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسلوونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.