بازارها گذشته مرجع
پول 1.13 2020-07
بازار سهام 861 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.1 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.5 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.3 2020-03
نرخ بیکاری 9.1 2020-04
نرخ تورم -0.3 2020-06
نرخ بهره 0 2020-06
موازنه تجاری 172 2020-05
حساب جاری 230 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.1 2019-12
بودجه دولت 0.5 2019-12
اطمینان کسب و کار -21 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -34 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 12.8 2020-05
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
موارد کروناویروس 1776 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 111 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 305 2020-07
تخت بیمارستان 4.5 2017-12
بیمارستان ها 14.03 2018-12
پزشکان پزشکی 3.16 2017-12
پرستاران 10.08 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.5 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.3 2020-03
تولید ناخالص داخلی 53.74 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10309 2020-03
تولید ناخالص ملی 48007 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1976 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 27152 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38689 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 182 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 426 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1960 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1548 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1835 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.1 2020-04
افراد شاغل 885535 2020-04
افراد بیکار 90415 2020-05
نرخ بیکاری بلند مدت 2 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 10.3 2020-03
هزینه های کار 119 2020-03
پست های خالی شغلی 7282 2020-05
دستمزد 1937 2020-04
حداقل دستمزد 887 2019-12
رشد دستمزد 11.93 2020-04
دستمزد در تولید 1771 2020-04
جمعیت 2.08 2019-12
سن بازنشستگی زنان 59.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
تغییر اشتغال 0 2020-03
نرخ اشتغال 71.5 2020-03
استخدام تمام وقت 888 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 57.8 2020-03
قسمت مدت زمان اشتغال 81.7 2020-03
بهره وری 106 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.3 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2020-06
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2020-06
اندازه اصل تورم 1 2020-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2019-12
قیمت تولید 103 2020-05
CPI مسکن آب و برق 110 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 92.5 2020-06
تورم مواد غذایی 3.1 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 1.3 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده -0.7 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-06
نرخ بهره بین بانکی -0.38 2020-06
عرضه پول M0 5675 2020-05
عرضه پول M1 23971 2020-05
عرضه پول M2 29872 2020-05
عرضه پول M3 29930 2020-05
ترازنامه بانک 44397 2020-05
ذخایر ارزی 459 2020-06
ترازنامه بانک مرکزی 24212 2020-05
وام به بخش خصوصی 9517 2020-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 120 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 172 2020-05
حساب جاری 230 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.6 2019-12
صادرات 2378 2020-05
واردات 2206 2020-05
بدهی خارجی 47816 2020-04
گردش سرمایه -316 2020-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -110 2020-03
ورود توریست 17317 2020-05
ذخایر طلا 3.2 2020-03
تولید نفت خام 0.01 2020-02
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.1 2019-12
بودجه دولت 0.5 2019-12
ارزش بودجه دولت -576 2020-05
هزینه های دولت 2083 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.7 2019-12
درآمدهای دولت 1160 2020-05
بدهی های دولت 30737 2020-03
هزینه های مالی 1755 2020-05
درخواست پناهندگی 445 2020-05
ارزیابی اعتبار 75 2020-07
مخارج نظامی 493 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 38.2 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.1 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.1 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -21 2020-06
تولید صنعتی -16.9 2020-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 9 2020-05
تولید صنعتی -17.2 2020-05
استفاده از ظرفیت 71.9 2020-06
ثبت خودرو 1830 2020-04
سرعت اینترنت 13656 2017-03
آدرس های IP 869230 2017-03
تغییرات موجودی انبار 0.3 2020-03
شاخص رقابتی 70.2 2019-12
رتبه رقابتی 35 2019-12
شاخص فساد مالی 60 2019-12
رتبه فساد مالی 35 2019-12
آسانی کسب و کار 37 2019-12
تولید الکتریسیته 1516 2019-12
استخراج معدن -7.4 2020-05
تولید فولاد 31.59 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -34 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 12.8 2020-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -10.6 2020-05
هزینه های مصرف کننده 5140 2020-03
پس انداز های شخصی 24.97 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 2823 2020-05
نرخ وام بانکی 2.4 2020-05
قیمت گازوئیل 1.13 2020-06
بدهی خانوار به درآمد 45.13 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -6.5 2020-04
شاخص مسکن 135 2020-03
جواز ساختمان 250 2020-05
نرخ مالکیت مسکن 75.1 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1776 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 111 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 305 2020-07
تخت بیمارستان 4.5 2017-12
بیمارستان ها 14.03 2018-12
پزشکان پزشکی 3.16 2017-12
پرستاران 10.08 2017-12
تختخوابهای ICU 423 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسلوونی - شاخص های اقتصادی.