بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2020-03
بازار سهام 727 2020-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.48 2020-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2019-12
نرخ بیکاری 8.2 2020-01
نرخ تورم 2 2020-02
نرخ بهره 0 2020-03
موازنه تجاری 207 2020-01
حساب جاری 266 2020-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.4 2018-12
بودجه دولت 0.8 2018-12
اطمینان کسب و کار 1 2020-02
ضریب اطمینان مصرف کننده -15 2020-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.6 2020-01
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
موارد کروناویروس 730 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 11 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 10 2020-03
تخت بیمارستان 4.5 2017-12
بیمارستان ها 14.03 2018-12
پزشکان پزشکی 3.16 2017-12
پرستاران 10.08 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2019-12
تولید ناخالص داخلی 59 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10960 2019-12
تولید ناخالص ملی 48007 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2054 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 26759 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32743 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 197 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 506 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2110 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1568 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2123 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.2 2020-01
افراد شاغل 895365 2020-01
افراد بیکار 77484 2020-02
نرخ بیکاری بلند مدت 2.1 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 7.9 2019-12
هزینه های کار 116 2019-12
پست های خالی شغلی 11324 2020-02
دستمزد 1807 2020-01
حداقل دستمزد 887 2019-12
رشد دستمزد 4.47 2020-01
دستمزد در تولید 1780 2020-01
جمعیت 2.08 2019-12
سن بازنشستگی زنان 59.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 2019-09
نرخ اشتغال 72.1 2019-09
استخدام تمام وقت 892 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 58.1 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال 78.5 2019-09
بهره وری 115 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2020-02
اندازه اصل تورم 2.09 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2019-12
قیمت تولید 104 2020-01
CPI مسکن آب و برق 112 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.89 2020-02
تورم مواد غذایی 4 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده 0.3 2020-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-03
نرخ بهره بین بانکی -0.41 2020-02
عرضه پول M0 5408 2020-02
عرضه پول M1 22239 2020-02
عرضه پول M2 28527 2020-02
عرضه پول M3 28579 2020-02
ترازنامه بانک 43166 2020-01
ذخایر ارزی 430 2020-02
ترازنامه بانک مرکزی 19489 2020-01
وام به بخش خصوصی 9495 2020-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 120 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 207 2020-01
حساب جاری 266 2020-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
صادرات 2984 2020-01
واردات 2776 2020-01
بدهی خارجی 44987 2020-01
گردش سرمایه 151 2020-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 52.4 2019-12
ورود توریست 301853 2020-02
ذخایر طلا 3.17 2019-12
تولید نفت خام 0.01 2019-11
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.4 2018-12
بودجه دولت 0.8 2018-12
ارزش بودجه دولت 11 2020-01
هزینه های دولت 1948 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.4 2018-12
درآمدهای دولت 1678 2020-01
بدهی های دولت 28560 2019-12
هزینه های مالی 1724 2020-01
درخواست پناهندگی 265 2019-11
ارزیابی اعتبار 75 2020-03
مخارج نظامی 493 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 38.2 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.1 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.1 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 1 2020-02
تولید صنعتی 0.3 2020-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.7 2020-01
تولید صنعتی 2.5 2020-01
استفاده از ظرفیت 83 2020-03
ثبت خودرو 6196 2020-01
سرعت اینترنت 13656 2017-03
آدرس های IP 869230 2017-03
تغییرات موجودی انبار 0.3 2019-12
شاخص رقابتی 70.2 2019-12
رتبه رقابتی 35 2019-12
شاخص فساد مالی 60 2019-12
رتبه فساد مالی 35 2019-12
آسانی کسب و کار 37 2019-12
تولید الکتریسیته 1516 2019-12
استخراج معدن -25.5 2020-01
تولید فولاد 55 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -15 2020-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.6 2020-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.5 2020-01
هزینه های مصرف کننده 5839 2019-12
پس انداز های شخصی 8.85 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 2911 2020-01
نرخ وام بانکی 2.28 2020-01
قیمت گازوئیل 1.17 2020-03
بدهی خانوار به درآمد 45.13 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 2.9 2019-12
شاخص مسکن 133 2019-09
جواز ساختمان 236 2020-02
نرخ مالکیت مسکن 75.1 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 730 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 11 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 10 2020-03
تخت بیمارستان 4.5 2017-12
بیمارستان ها 14.03 2018-12
پزشکان پزشکی 3.16 2017-12
پرستاران 10.08 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسلوونی - شاخص های اقتصادی.