بازارها گذشته مرجع
پول 1.19 2020-11
بازار سهام 880 2020-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.13 2020-11

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.6 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13 2020-06
نرخ بیکاری 8.6 2020-09
نرخ تورم -0.1 2020-10
نرخ بهره 0 2020-10
موازنه تجاری 316 2020-09
حساب جاری 417 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.1 2019-12
بودجه دولت 0.5 2019-12
اطمینان کسب و کار -1 2020-11
ضریب اطمینان مصرف کننده -37 2020-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2020-09
نرخ مالیات شرکت 19 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2020-12
موارد کروناویروس 67080 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 725 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 4944 2020-11
تخت بیمارستان 4.5 2017-12
بیمارستان ها 14.03 2018-12
پزشکان پزشکی 3.16 2017-12
پرستاران 10.08 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.6 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13 2020-06
تولید ناخالص داخلی 53.74 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9291 2020-06
تولید ناخالص ملی 48007 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1720 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 27152 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38689 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 199 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 439 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1849 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1524 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1628 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.6 2020-09
افراد شاغل 887205 2020-09
افراد بیکار 83654 2020-10
نرخ بیکاری بلند مدت 2 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 13.7 2020-09
هزینه های کار 122 2020-06
پست های خالی شغلی 9962 2020-10
دستمزد 1799 2020-09
حداقل دستمزد 941 2020-09
رشد دستمزد 5.08 2020-09
دستمزد در تولید 1720 2020-09
جمعیت 2.08 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2020-12
سن بازنشستگی مردان 60 2020-12
تغییر اشتغال -2.4 2020-06
نرخ اشتغال 70 2020-06
استخدام تمام وقت 881 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 57.8 2020-03
قسمت مدت زمان اشتغال 73.8 2020-06
بهره وری 109 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.1 2020-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2020-10
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2020-10
اندازه اصل تورم 1.3 2020-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2019-12
قیمت تولید 105 2020-10
CPI مسکن آب و برق 111 2020-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 91.7 2020-10
تورم مواد غذایی 4.1 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده 0 2020-10

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-10
نرخ بهره بین بانکی -0.51 2020-10
عرضه پول M0 5812 2020-09
عرضه پول M1 24968 2020-09
عرضه پول M2 30840 2020-09
عرضه پول M3 30846 2020-09
ترازنامه بانک 44999 2020-09
ذخایر ارزی 485 2020-10
ترازنامه بانک مرکزی 25793 2020-09
وام به بخش خصوصی 9294 2020-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 120 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 316 2020-09
حساب جاری 417 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.6 2019-12
صادرات 2958 2020-09
واردات 2642 2020-09
بدهی خارجی 47805 2020-09
گردش سرمایه 273 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -232 2020-07
ورود توریست 173458 2020-10
ذخایر طلا 3.2 2020-06
تولید نفت خام 0.01 2020-07
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.1 2019-12
بودجه دولت 0.5 2019-12
ارزش بودجه دولت -126 2020-09
هزینه های دولت 1965 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.7 2019-12
درآمدهای دولت 1630 2020-09
بدهی های دولت 33487 2020-09
هزینه های مالی 1727 2020-09
درخواست پناهندگی 325 2020-09
ارزیابی اعتبار 75 2020-11
مخارج نظامی 493 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 38.2 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.1 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.1 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -1 2020-11
تولید صنعتی -3.6 2020-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 2020-09
تولید صنعتی -3.6 2020-09
استفاده از ظرفیت 81.6 2020-12
ثبت خودرو 4418 2020-09
سرعت اینترنت 13656 2017-03
آدرس های IP 869230 2017-03
تغییرات موجودی انبار 0.3 2020-06
شاخص رقابتی 70.2 2019-12
رتبه رقابتی 35 2019-12
شاخص فساد مالی 60 2019-12
رتبه فساد مالی 35 2019-12
آسانی کسب و کار 37 2019-12
تولید الکتریسیته 1516 2019-12
استخراج معدن 14.1 2020-09
تولید فولاد 45 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -37 2020-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2020-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی -6.9 2020-09
هزینه های مصرف کننده 4627 2020-06
پس انداز های شخصی 28.97 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 2777 2020-09
نرخ وام بانکی 2.21 2020-09
قیمت گازوئیل 1.15 2020-10
بدهی خانوار به درآمد 44.43 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 7.9 2020-09
شاخص مسکن 136 2020-06
جواز ساختمان 414 2020-10
نرخ مالکیت مسکن 75.1 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 67080 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 725 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 4944 2020-11
تخت بیمارستان 4.5 2017-12
بیمارستان ها 14.03 2018-12
پزشکان پزشکی 3.16 2017-12
پرستاران 10.08 2017-12
تختخوابهای ICU 423 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسلوونی - شاخص های اقتصادی.