بازارها گذشته مرجع
پول 1.19 2021-03
بازار سهام 991 2021-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.06 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.5 2020-12
نرخ بیکاری 8.9 2020-12
نرخ تورم -1 2021-02
نرخ بهره 0 2021-02
موازنه تجاری -265 2020-12
حساب جاری 227 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.1 2019-12
بودجه دولت 0.5 2019-12
اطمینان کسب و کار 5 2021-02
ضریب اطمینان مصرف کننده -21 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.4 2021-01
نرخ مالیات شرکت 19 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2020-12
موارد کروناویروس 193281 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 4147 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 12380 2021-03
تخت بیمارستان 4.5 2017-12
بیمارستان ها 14.03 2018-12
پزشکان پزشکی 3.16 2017-12
پرستاران 10.08 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.5 2020-12
تولید ناخالص داخلی 53.74 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10400 2020-12
تولید ناخالص ملی 46297 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2082 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 27152 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38689 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 209 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 536 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2221 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1571 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1855 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.9 2020-12
افراد شاغل 891227 2020-12
افراد بیکار 91499 2021-01
نرخ بیکاری بلند مدت 1.7 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 14.6 2020-12
هزینه های کار 114 2020-09
پست های خالی شغلی 10280 2021-01
دستمزد 2021 2020-12
حداقل دستمزد 1024 2021-03
رشد دستمزد 8.95 2020-12
دستمزد در تولید 1904 2020-12
جمعیت 2.08 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2020-12
سن بازنشستگی مردان 60 2020-12
تغییر اشتغال 0.2 2020-09
نرخ اشتغال 70.8 2020-09
استخدام تمام وقت 879 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 57.8 2020-09
قسمت مدت زمان اشتغال 85.9 2020-09
بهره وری 121 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1 2021-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2021-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2021-02
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2021-02
اندازه اصل تورم 0.1 2020-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 2020-12
قیمت تولید 106 2021-01
CPI مسکن آب و برق 110 2021-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 94.36 2021-02
تورم مواد غذایی -0.2 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2021-01
تغییر قیمت تولید کننده 0.5 2021-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-02
نرخ بهره بین بانکی -0.54 2021-02
عرضه پول M0 6041 2021-01
عرضه پول M1 26742 2021-01
عرضه پول M2 32320 2021-01
عرضه پول M3 32344 2021-01
ترازنامه بانک 46596 2021-01
ذخایر ارزی 520 2021-02
ترازنامه بانک مرکزی 29327 2021-01
وام به بخش خصوصی 9235 2021-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 120 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -265 2020-12
حساب جاری 227 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.6 2019-12
صادرات 2518 2020-12
واردات 2783 2020-12
بدهی خارجی 49133 2020-12
گردش سرمایه -69.2 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -182 2020-12
ورود توریست 12075 2021-01
ذخایر طلا 3.17 2020-12
تولید نفت خام 0.01 2020-10
شاخص تروریسم 0 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.1 2019-12
بودجه دولت 0.5 2019-12
ارزش بودجه دولت -432 2021-01
هزینه های دولت 1996 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.7 2019-12
درآمدهای دولت 1672 2021-01
بدهی های دولت 34319 2020-12
هزینه های مالی 2067 2021-01
درخواست پناهندگی 325 2020-09
ارزیابی اعتبار 75 2021-03
مخارج نظامی 493 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 38.2 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.1 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.1 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 5 2021-02
تولید صنعتی -0.9 2020-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.7 2020-12
تولید صنعتی -0.7 2020-12
استفاده از ظرفیت 80.9 2021-03
ثبت خودرو 2342 2020-12
سرعت اینترنت 13656 2017-03
آدرس های IP 869230 2017-03
تغییرات موجودی انبار 0.3 2020-12
شاخص رقابتی 70.2 2019-12
رتبه رقابتی 35 2019-12
شاخص فساد مالی 60 2020-12
رتبه فساد مالی 35 2020-12
آسانی کسب و کار 37 2019-12
تولید الکتریسیته 1465 2020-12
استخراج معدن 11 2020-12
تولید فولاد 50 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -21 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.4 2021-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی -13 2021-01
هزینه های مصرف کننده 4850 2020-12
پس انداز های شخصی 14.18 2020-09
تسهیلات اعتباری خریدار 2679 2021-01
نرخ وام بانکی 2.28 2021-01
قیمت گازوئیل 1.38 2021-02
بدهی خانوار به درآمد 44.43 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -0.3 2020-12
شاخص مسکن 136 2020-09
جواز ساختمان 332 2021-01
نرخ مالکیت مسکن 75.1 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 193281 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 4147 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 12380 2021-03
تخت بیمارستان 4.5 2017-12
بیمارستان ها 14.03 2018-12
پزشکان پزشکی 3.16 2017-12
پرستاران 10.08 2017-12
تختخوابهای ICU 423 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسلوونی - شاخص های اقتصادی.