بازارها گذشته مرجع
پول 1.21 2021-05
بازار سهام 1075 2021-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.27 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.5 2020-12
نرخ بیکاری 9 2021-02
نرخ تورم 2.1 2021-04
نرخ بهره 0 2021-04
موازنه تجاری 119 2021-03
حساب جاری 377 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.8 2020-12
بودجه دولت -8.4 2020-12
اطمینان کسب و کار 9 2021-04
ضریب اطمینان مصرف کننده -25 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.4 2021-03
نرخ مالیات شرکت 19 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2020-12
موارد کروناویروس 249014 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 4643 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 15542 2021-05
تخت بیمارستان 4.5 2017-12
بیمارستان ها 14.03 2018-12
پزشکان پزشکی 3.16 2017-12
پرستاران 10.08 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.5 2020-12
تولید ناخالص داخلی 53.74 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10400 2020-12
تولید ناخالص ملی 46297 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2082 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 27152 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38689 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 209 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 536 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2221 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1571 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1855 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9 2021-02
افراد شاغل 885832 2021-02
افراد بیکار 82638 2021-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1.7 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 13.7 2021-03
هزینه های کار 120 2020-12
پست های خالی شغلی 11762 2021-03
دستمزد 1946 2021-02
حداقل دستمزد 1024 2021-03
رشد دستمزد 8.14 2021-02
دستمزد در تولید 1870 2021-02
جمعیت 2.1 2020-12
سن بازنشستگی زنان 60 2020-12
سن بازنشستگی مردان 60 2020-12
تغییر اشتغال 0.4 2020-12
نرخ اشتغال 71.1 2020-12
استخدام تمام وقت 891 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 58.1 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 79.8 2020-12
بهره وری 121 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.1 2021-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2021-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2021-04
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2021-04
اندازه اصل تورم -0.8 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 2020-12
قیمت تولید 106 2021-03
CPI مسکن آب و برق 112 2021-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 95.97 2021-04
تورم مواد غذایی -0.4 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) 1 2021-04
تغییر قیمت تولید کننده 2 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 40.4 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 839856 2021-05
موارد کروناویروس 249014 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 4643 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 15542 2021-05
تخت بیمارستان 4.5 2017-12
بیمارستان ها 14.03 2018-12
پزشکان پزشکی 3.16 2017-12
پرستاران 10.08 2017-12
تختخوابهای ICU 423 2014-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-04
نرخ بهره بین بانکی -0.54 2021-04
عرضه پول M0 6049 2021-03
عرضه پول M1 27878 2021-03
عرضه پول M2 33364 2021-03
عرضه پول M3 33379 2021-03
ترازنامه بانک 47479 2021-03
ذخایر ارزی 548 2021-04
ترازنامه بانک مرکزی 30960 2021-02
وام به بخش خصوصی 9237 2021-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 116 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 119 2021-03
حساب جاری 377 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.6 2019-12
صادرات 3491 2021-03
واردات 3373 2021-03
بدهی خارجی 50197 2021-03
گردش سرمایه 168 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 231 2021-02
ورود توریست 24461 2021-03
ذخایر طلا 3.17 2020-12
تولید نفت خام 0.01 2021-01
شاخص تروریسم 0 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.8 2020-12
بودجه دولت -8.4 2020-12
ارزش بودجه دولت -608 2021-03
هزینه های دولت 1996 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.7 2019-12
درآمدهای دولت 1645 2021-03
بدهی های دولت 34319 2020-12
هزینه های مالی 2311 2021-03
درخواست پناهندگی 325 2020-09
ارزیابی اعتبار 75 2021-05
مخارج نظامی 589 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 38.2 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.1 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.1 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 9 2021-04
تولید صنعتی 8.5 2021-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1 2021-03
تولید صنعتی 9.2 2021-03
استفاده از ظرفیت 85.8 2021-06
ثبت خودرو 7029 2021-03
سرعت اینترنت 13656 2017-03
آدرس های IP 869230 2017-03
تغییرات موجودی انبار 0.3 2020-12
شاخص رقابتی 70.2 2019-12
رتبه رقابتی 35 2019-12
شاخص فساد مالی 60 2020-12
رتبه فساد مالی 35 2020-12
آسانی کسب و کار 37 2019-12
تولید الکتریسیته 1276 2021-02
استخراج معدن -2.2 2021-03
تولید فولاد 50 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -25 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.4 2021-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 24 2021-03
هزینه های مصرف کننده 4850 2020-12
پس انداز های شخصی 30.2 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 2669 2021-03
نرخ وام بانکی 2.24 2021-03
قیمت گازوئیل 1.42 2021-04
بدهی خانوار به درآمد 44.43 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -9.3 2021-02
شاخص مسکن 138 2020-12
جواز ساختمان 314 2021-03
نرخ مالکیت مسکن 74.8 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسلوونی - شاخص های اقتصادی.