گذشته قبلی
پول 1.11 1.11
بازار سهام 1318 1308 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 16.3 در صد
نرخ بیکاری 6.7 6.8 در صد
نرخ تورم 4.9 4.6 در صد
نرخ بهره 0 0 در صد
موازنه تجاری -461 -433 EUR - میلیون
حساب جاری -37 217 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.1 5.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.8 65.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -8.4 0.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 10 10 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -24 -24 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 2 -0.4 در صد
نرخ مالیات شرکت 19 19 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 50 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 6.7 6.8 در صد
افراد شاغل 913420 911820
افراد بیکار 65969 65379
نرخ بیکاری بلند مدت 1.9 1.8 در صد
نرخ بیکاری جوانان 13.3 13.3 در صد
هزینه های کار 125 126 امتیاز
پست های خالی شغلی 12034 13871
دستمزد 1886 1886 EUR / ماه
حداقل دستمزد 1074 1024 EUR / ماه
رشد دستمزد -6.94 3.57 در صد
دستمزد در تولید 1819 1819 EUR / ماه
جمعیت 2.1 2.08 میلیون
سن بازنشستگی زنان 60 60
سن بازنشستگی مردان 60 60
تغییر اشتغال 0.4 0.4 در صد
نرخ اشتغال 73.4 71.9 در صد
استخدام تمام وقت 885 879 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 60 58.6 در صد
قسمت مدت زمان اشتغال 94.3 82 هزار
بهره وری 114 116 امتیاز
گذشته قبلی
نرخ تورم 4.9 4.6 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 109 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 110 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 109 108 امتیاز
اندازه اصل تورم 2.5 1.3 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 102 امتیاز
قیمت تولید 116 116 امتیاز
نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه) 0.1 0.7 در صد
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه 5.1 4.9 در صد
CPI مسکن آب و برق 109 120 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 104 امتیاز
تورم مواد غذایی 3.9 1.1 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0 0.7 در صد
تغییر قیمت تولید کننده 10.6 9.9 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 140 140 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 2906797 2906797 دوزها
موارد کروناویروس 656569 642363 افراد
مرگ و میر کروناویروس 6285 6282 افراد
تخت بیمارستان 4.43 4.43 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 13.84 13.89 به ازای هر - یک - میلیون نفر
پزشکان پزشکی 3.32 3.24 به ازای هر 1000 نفر
پرستاران 10.44 10.3 به ازای هر 1000 نفر
تختخوابهای ICU 4.13 4.13 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 0 0 در صد
نرخ بهره بین بانکی -0.58 -0.57 در صد
عرضه پول M0 6490 6382 EUR - میلیون
عرضه پول M1 30397 29680 EUR - میلیون
عرضه پول M2 34740 34083 EUR - میلیون
عرضه پول M3 34778 34122 EUR - میلیون
ترازنامه بانک 48938 48820 EUR
ذخایر ارزی خارجی 646 635 EUR - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 33963 33616 EUR - میلیون
وام به بخش خصوصی 9642 9701 EUR - میلیون
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 116 121 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -461 -433 EUR - میلیون
حساب جاری -37 217 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.1 5.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 3704 3615 EUR - میلیون
واردات 4165 4048 EUR - میلیون
بدهی خارجی 51613 51200 EUR - میلیون
گردش سرمایه 46.7 571 EUR - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 63.2 -123 EUR - میلیون
ورود توریست 294914 256591
ذخایر طلا 3.17 3.17 تن
تولید نفت خام 0 0 BBL/D/1K
شاخص تروریسم 0 0
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.8 65.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -8.4 0.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -199 113 EUR - میلیون
هزینه های دولت 2086 2082 EUR - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52 43.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 1893 1868 EUR - میلیون
بدهی های دولت 37127 34319 EUR - میلیون
هزینه های مالی 2141 1736 EUR - میلیون
درخواست پناهندگی 740 595 افراد
ارزیابی اعتبار 75
مخارج نظامی 562 573 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 19 19 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 50 در صد
نرخ مالیات بر فروش 22 22 در صد
نرخ تامین اجتماعی 38.2 38.2 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.1 16.1 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.1 22.1 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 10 10 امتیاز
تولید صنعتی 10.1 5.9 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.8 0.7 در صد
تولید صنعتی 11.4 6.4 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 85.8 84.6 در صد
ثبت خودرو 4007 4168
سرعت اینترنت 13656 13976 KBps
آدرس های IP 869230 745992 IP
تغییرات موجودی انبار 0.3 0.4 EUR - میلیون
شاخص رقابتی 70.2 69.62 امتیاز
رتبه رقابتی 35 35
شاخص فساد مالی 60 60 امتیاز
رتبه فساد مالی 35 35
آسانی کسب و کار 37 40
تولید الکتریسیته 1253 1156 گیگاوات ساعت
استخراج معدن 0.2 -6.2 در صد
تولید فولاد 50 50 هزار تن
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -24 -24 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 2 -0.4 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 44.2 41 در صد
هزینه های مصرف کننده 6362 5651 EUR - میلیون
پس انداز های شخصی 6.61 22 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 2600 2610 EUR - میلیون
نرخ وام بانکی 2.13 1.92 در صد
قیمت گازوئیل 1.49 1.52 USD / لیتر
بدهی خانوار به درآمد 42.87 44.43 در صد
گذشته قبلی
میزان ساخت و ساز -17.3 -10.7 در صد
شاخص مسکن 153 149 امتیاز
جواز ساختمان 421 337
نرخ مالکیت مسکن 74.8 75.1 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسلوونی - شاخص های اقتصادی.