بازارها گذشته مرجع
پول 1.12 2019-07
بازار سهام 873 2019-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.15 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2019-03
نرخ بیکاری 7.4 2019-05
نرخ تورم 1.79 2019-06
نرخ بهره 0 2019-06
موازنه تجاری 128 2019-05
حساب جاری 103 2019-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.1 2018-12
بودجه دولت 0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -4 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -4 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.8 2019-05
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2019-03
تولید ناخالص داخلی 54.24 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10706 2019-03
تولید ناخالص ملی 45948 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2144 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 26759 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32743 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 180 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 477 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1992 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1503 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1791 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.4 2019-05
افراد شاغل 896129 2019-05
افراد بیکار 70747 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 2.1 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 7.8 2019-03
هزینه های کار 114 2019-03
پست های خالی شغلی 13298 2019-05
دستمزد 1731 2019-04
حداقل دستمزد 887 2019-12
رشد دستمزد 4 2019-04
دستمزد در تولید 1683 2019-04
جمعیت 2.07 2018-12
سن بازنشستگی زنان 59.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 2019-03
نرخ اشتغال 71.3 2019-03
استخدام تمام وقت 879 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 58.6 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 83.9 2019-03
بهره وری 106 2019-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.79 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2019-06
اندازه اصل تورم 1.12 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
قیمت تولید 104 2019-06
CPI مسکن آب و برق 110 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.18 2019-06
تورم مواد غذایی 2.2 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 0.5 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-06
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2019-06
عرضه پول M0 5194 2019-05
عرضه پول M1 20935 2019-05
عرضه پول M2 27468 2019-05
عرضه پول M3 27519 2019-05
ترازنامه بانک 41713 2019-05
ذخایر ارزی 318 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 16641 2019-05
وام به بخش خصوصی 9246 2019-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 124 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 128 2019-05
حساب جاری 103 2019-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
صادرات 2946 2019-05
واردات 2818 2019-05
بدهی خارجی 43154 2019-04
گردش سرمایه 363 2019-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 81.7 2018-12
ورود توریست 501603 2019-05
ذخایر طلا 3.2 2019-06
تولید نفت خام 0.01 2019-03
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.1 2018-12
بودجه دولت 0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت 153 2019-05
هزینه های دولت 1902 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.4 2018-12
درآمدهای دولت 1611 2019-05
بدهی های دولت 28587 2019-03
هزینه های مالی 1454 2019-05
درخواست پناهندگی 340 2019-03
ارزیابی اعتبار 61.14
مخارج نظامی 493 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 38.2 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.1 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.1 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -4 2019-06
تولید صنعتی 3.1 2019-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.9 2019-05
تولید صنعتی 3.3 2019-05
استفاده از ظرفیت 84.8 2019-06
ثبت خودرو 6350 2019-04
سرعت اینترنت 13656 2017-03
آدرس های IP 869230 2017-03
تغییرات موجودی انبار 0.5 2019-03
شاخص رقابتی 69.62 2018-12
رتبه رقابتی 35 2018-12
شاخص فساد مالی 60 2018-12
رتبه فساد مالی 36 2018-12
آسانی کسب و کار 40 2018-12
تولید الکتریسیته 1267 2019-04
استخراج معدن -7.4 2019-05
تولید فولاد 55.88 2019-05
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -4 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.8 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.6 2019-05
هزینه های مصرف کننده 5400 2019-03
پس انداز های شخصی 19.49 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 2827 2019-05
نرخ وام بانکی 2.29 2019-05
قیمت گازوئیل 1.46 2019-06
بدهی خانوار به درآمد 45.04 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 11.1 2019-05
شاخص مسکن 128 2019-03
جواز ساختمان 292 2019-05
نرخ مالکیت مسکن 75.1 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسلوونی - شاخص های اقتصادی.