گذشته قبلی
پول 1.05 1.05
بازار سهام 1137 1133 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 5.3 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.8 10.4 در صد
نرخ بیکاری 5.9 6.2 در صد
نرخ تورم 8.1 6.9 در صد
نرخ بهره 0 0 در صد
موازنه تجاری -567 -639 EUR - میلیون
حساب جاری -36.9 -95.8 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.1 5.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.7 79.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.2 -7.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 0 2 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -33 -31 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.4 -7.8 در صد
نرخ مالیات شرکت 19 19 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 50 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 5.9 6.2 در صد
افراد شاغل 918302 915372
افراد بیکار 55854 58081
نرخ بیکاری بلند مدت 2.3 1.9 در صد
نرخ بیکاری جوانان 8 8 در صد
هزینه های کار 131 126 امتیاز
پست های خالی شغلی 16564 13133
دستمزد 2002 2008 EUR / ماه
حداقل دستمزد 1074 1024 EUR / ماه
رشد دستمزد 0.36 -0.08 در صد
دستمزد در تولید 1931 1988 EUR / ماه
جمعیت 2.1 2.08 میلیون
سن بازنشستگی زنان 60 60
سن بازنشستگی مردان 60 60
تغییر اشتغال 0.9 0.7 در صد
نرخ اشتغال 72.4 73.4 در صد
استخدام تمام وقت 871 885 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 59 60 در صد
قسمت مدت زمان اشتغال 92.6 94.3 هزار
بهره وری 116 117 امتیاز
گذشته قبلی
نرخ تورم 8.1 6.9 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115 113 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 116 114 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 114 112 امتیاز
اندازه اصل تورم 6.1 4.9 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 101 امتیاز
قیمت تولید 136 132 امتیاز
نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه) 2 2.1 در صد
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه 8.7 7.4 در صد
CPI مسکن آب و برق 125 119 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 110 امتیاز
تورم مواد غذایی 10.85 9.21 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 2 2.6 در صد
تغییر قیمت تولید کننده 22.5 20.4 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 144 144 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 2995819 2995819 دوزها
موارد کروناویروس 1035420 1035205 افراد
مرگ و میر کروناویروس 7822 7818 افراد
تخت بیمارستان 4.43 4.43 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 13.84 13.89 به ازای هر - یک - میلیون نفر
پزشکان پزشکی 3.32 3.24 به ازای هر 1000 نفر
پرستاران 10.44 10.3 به ازای هر 1000 نفر
تختخوابهای ICU 4.13 4.13 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 0 0 در صد
نرخ بهره بین بانکی -0.39 -0.45 در صد
عرضه پول M0 6669 6607 EUR - میلیون
عرضه پول M1 31064 30815 EUR - میلیون
عرضه پول M2 34967 34886 EUR - میلیون
عرضه پول M3 35034 34950 EUR - میلیون
ترازنامه بانک 49245 49334 EUR
ذخایر ارزی خارجی 744 725 EUR - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 34323 34491 EUR - میلیون
وام به بخش خصوصی 10257 10072 EUR - میلیون
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 118 116 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -567 -639 EUR - میلیون
حساب جاری -36.9 -95.8 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.1 5.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 4172 4354 EUR - میلیون
واردات 4740 4993 EUR - میلیون
بدهی خارجی 51705 51956 EUR - میلیون
گردش سرمایه 359 -28.9 EUR - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 321 313 EUR - میلیون
ورود توریست 461030 377409
ذخایر طلا 3.17 3.17 تن
واردات گاز طبیعی 3999 5024 تراژول
تولید نفت خام 0 0 BBL/D/1K
شاخص تروریسم 0 0
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.7 79.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.2 -7.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت 148 -355 EUR - میلیون
هزینه های دولت 2145 2176 EUR - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52 43.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 2043 1795 EUR - میلیون
بدهی های دولت 37127 34319 EUR - میلیون
هزینه های مالی 1874 2230 EUR - میلیون
درخواست پناهندگی 380 515 افراد
ارزیابی اعتبار 75
مخارج نظامی 562 573 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 19 19 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 50 در صد
نرخ مالیات بر فروش 22 22 در صد
نرخ تامین اجتماعی 38.2 38.2 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.1 16.1 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.1 22.1 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 0 2 امتیاز
تولید صنعتی 2.1 3.8 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.4 4.3 در صد
تولید صنعتی 5.4 5.8 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 85.5 85.8 در صد
ثبت خودرو 3869 4484
سرعت اینترنت 13656 13976 KBps
آدرس های IP 869230 745992 IP
تغییرات موجودی انبار 0.2 0.3 EUR - میلیون
شاخص رقابتی 70.2 69.62 امتیاز
رتبه رقابتی 35 35
شاخص فساد مالی 57 60 امتیاز
رتبه فساد مالی 41 35
آسانی کسب و کار 37 40
تولید الکتریسیته 1224 1050 گیگاوات ساعت
استخراج معدن 19.3 28.4 در صد
تولید فولاد 50 50 هزار تن
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -33 -31 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.4 -7.8 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 25.1 29.5 در صد
هزینه های مصرف کننده 6476 6380 EUR - میلیون
پس انداز های شخصی 8.83 6.61 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 2584 2587 EUR - میلیون
نرخ وام بانکی 2 1.86 در صد
قیمت گازوئیل 1.67 1.58 USD / لیتر
بدهی خانوار به درآمد 42.87 44.43 در صد
گذشته قبلی
میزان ساخت و ساز 7.7 12.3 در صد
شاخص مسکن 160 153 امتیاز
جواز ساختمان 232 267
نرخ مالکیت مسکن 74.6 74.8 در صد
نسبت قیمت به اجاره 124 126


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسلوونی - شاخص های اقتصادی.