بازارها گذشته مرجع
پول 1.18 2020-09
بازار سهام 838 2020-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.09 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.6 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13 2020-06
نرخ بیکاری 9.2 2020-06
نرخ تورم -0.1 2020-08
نرخ بهره 0 2020-09
موازنه تجاری 201 2020-07
حساب جاری 415 2020-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.1 2019-12
بودجه دولت 0.5 2019-12
اطمینان کسب و کار -1 2020-08
ضریب اطمینان مصرف کننده -25 2020-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 2020-07
نرخ مالیات شرکت 19 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2020-12
موارد کروناویروس 4309 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 133 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 2337 2020-09
تخت بیمارستان 4.5 2017-12
بیمارستان ها 14.03 2018-12
پزشکان پزشکی 3.16 2017-12
پرستاران 10.08 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.6 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13 2020-06
تولید ناخالص داخلی 53.74 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9291 2020-06
تولید ناخالص ملی 48007 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1720 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 27152 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38689 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 199 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 439 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1849 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1524 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1628 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.2 2020-06
افراد شاغل 882837 2020-07
افراد بیکار 89397 2020-07
نرخ بیکاری بلند مدت 2 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 11.2 2020-06
هزینه های کار 122 2020-06
پست های خالی شغلی 11083 2020-07
دستمزد 1811 2020-07
حداقل دستمزد 941 2020-09
رشد دستمزد 4.25 2020-07
دستمزد در تولید 1709 2020-07
جمعیت 2.08 2019-12
سن بازنشستگی زنان 59.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
تغییر اشتغال 0 2020-03
نرخ اشتغال 70 2020-06
استخدام تمام وقت 881 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 57.8 2020-03
قسمت مدت زمان اشتغال 73.8 2020-06
بهره وری 109 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.1 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2020-08
اندازه اصل تورم 1 2020-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2019-12
قیمت تولید 103 2020-07
CPI مسکن آب و برق 112 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 91.67 2020-08
تورم مواد غذایی 3.1 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده -0.3 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-09
نرخ بهره بین بانکی -0.48 2020-08
عرضه پول M0 5763 2020-07
عرضه پول M1 24728 2020-07
عرضه پول M2 30605 2020-07
عرضه پول M3 30635 2020-07
ترازنامه بانک 45301 2020-07
ذخایر ارزی 461 2020-08
ترازنامه بانک مرکزی 25599 2020-07
وام به بخش خصوصی 9372 2020-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 120 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 201 2020-07
حساب جاری 415 2020-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.6 2019-12
صادرات 2937 2020-07
واردات 2737 2020-07
بدهی خارجی 48341 2020-07
گردش سرمایه 102 2020-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -36 2020-06
ورود توریست 653008 2020-07
ذخایر طلا 3.2 2020-06
تولید نفت خام 0.01 2020-05
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.1 2019-12
بودجه دولت 0.5 2019-12
ارزش بودجه دولت -283 2020-07
هزینه های دولت 1965 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.7 2019-12
درآمدهای دولت 1658 2020-07
بدهی های دولت 33584 2020-06
هزینه های مالی 1881 2020-07
درخواست پناهندگی 470 2020-06
ارزیابی اعتبار 75 2020-09
مخارج نظامی 493 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 38.2 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.1 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.1 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -1 2020-08
تولید صنعتی -4.6 2020-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 8 2020-07
تولید صنعتی -11.9 2020-06
استفاده از ظرفیت 76.1 2020-09
ثبت خودرو 6360 2020-07
سرعت اینترنت 13656 2017-03
آدرس های IP 869230 2017-03
تغییرات موجودی انبار 0.3 2020-06
شاخص رقابتی 70.2 2019-12
رتبه رقابتی 35 2019-12
شاخص فساد مالی 60 2019-12
رتبه فساد مالی 35 2019-12
آسانی کسب و کار 37 2019-12
تولید الکتریسیته 1516 2019-12
استخراج معدن -12.4 2020-06
تولید فولاد 35 2020-07

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -25 2020-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 2020-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.7 2020-07
هزینه های مصرف کننده 4627 2020-06
پس انداز های شخصی 24.97 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 2792 2020-07
نرخ وام بانکی 2.26 2020-07
قیمت گازوئیل 1.2 2020-08
بدهی خانوار به درآمد 45.13 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -15.3 2020-06
شاخص مسکن 135 2020-03
جواز ساختمان 304 2020-08
نرخ مالکیت مسکن 75.1 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 4309 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 133 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 2337 2020-09
تخت بیمارستان 4.5 2017-12
بیمارستان ها 14.03 2018-12
پزشکان پزشکی 3.16 2017-12
پرستاران 10.08 2017-12
تختخوابهای ICU 423 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسلوونی - شاخص های اقتصادی.