بازارها گذشته مرجع
پول 1.17 2021-09
بازار سهام 1152 2021-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.09 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 16.3 2021-06
نرخ بیکاری 7.3 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 98.95 2021-09
نرخ تورم 2.1 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 2056850 2021-09
نرخ بهره 0 2021-09
موازنه تجاری -37.4 2021-07
حساب جاری 209 2021-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.1 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.8 2020-12
بودجه دولت -8.4 2020-12
اطمینان کسب و کار 11 2021-08
ضریب اطمینان مصرف کننده -20 2021-08
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -2.6 2021-07
نرخ مالیات شرکت 19 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2021-12
موارد کروناویروس 283479 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 4823 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 16338 2021-09
تخت بیمارستان 4.5 2017-12
بیمارستان ها 14.03 2018-12
پزشکان پزشکی 3.16 2017-12
پرستاران 10.08 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 16.3 2021-06
تولید ناخالص داخلی 52.88 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11004 2021-06
تولید ناخالص ملی 46297 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2089 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 25759 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36548 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 230 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 491 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2424 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1627 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2056 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.3 2021-06
افراد شاغل 901926 2021-07
افراد بیکار 70655 2021-07
نرخ بیکاری بلند مدت 1.8 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 14.3 2021-06
هزینه های کار 126 2021-06
پست های خالی شغلی 13869 2021-07
دستمزد 1952 2021-06
حداقل دستمزد 1024 2021-09
رشد دستمزد 7.69 2021-06
دستمزد در تولید 1831 2021-06
جمعیت 2.1 2020-12
سن بازنشستگی زنان 60 2020-12
سن بازنشستگی مردان 60 2020-12
تغییر اشتغال 0.4 2021-03
نرخ اشتغال 68.1 2021-03
استخدام تمام وقت 879 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 56.3 2021-03
قسمت مدت زمان اشتغال 82 2021-06
بهره وری 116 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 98.95 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 2056850 2021-09
موارد کروناویروس 283479 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 4823 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 16338 2021-09
تخت بیمارستان 4.5 2017-12
بیمارستان ها 14.03 2018-12
پزشکان پزشکی 3.16 2017-12
پرستاران 10.08 2017-12
تختخوابهای ICU 423 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.1 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2021-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2021-08
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2021-08
اندازه اصل تورم 0.9 2021-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 2020-12
قیمت تولید 111 2021-08
CPI مسکن آب و برق 115 2021-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2021-08
تورم مواد غذایی -1.1 2021-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2021-07
تغییر قیمت تولید کننده 7.7 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-09
نرخ بهره بین بانکی -0.55 2021-08
عرضه پول M0 6313 2021-07
عرضه پول M1 28943 2021-07
عرضه پول M2 33767 2021-07
عرضه پول M3 33790 2021-07
ترازنامه بانک 49126 2021-07
ذخایر ارزی خارجی 601 2021-08
ترازنامه بانک مرکزی 33279 2021-07
وام به بخش خصوصی 9320 2021-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 116 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -37.4 2021-07
حساب جاری 209 2021-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.1 2020-12
صادرات 3453 2021-07
واردات 3490 2021-07
بدهی خارجی 50821 2021-07
گردش سرمایه -272 2021-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 170 2021-06
ورود توریست 767533 2021-07
ذخایر طلا 3.17 2021-06
تولید نفت خام 0 2021-05
شاخص تروریسم 0 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.8 2020-12
بودجه دولت -8.4 2020-12
ارزش بودجه دولت -289 2021-07
هزینه های دولت 2052 2021-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52 2020-12
درآمدهای دولت 1648 2021-07
بدهی های دولت 37127 2021-03
هزینه های مالی 1902 2021-07
درخواست پناهندگی 265 2021-05
ارزیابی اعتبار 75 2021-09
مخارج نظامی 562 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 38.2 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.1 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.1 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 11 2021-08
تولید صنعتی 8.9 2021-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.7 2021-07
تولید صنعتی 10.6 2021-07
میزان استفاده ازظرفیت تولید 86.6 2021-09
ثبت خودرو 4372 2021-07
سرعت اینترنت 13656 2017-03
آدرس های IP 869230 2017-03
تغییرات موجودی انبار 0.4 2021-06
شاخص رقابتی 70.2 2019-12
رتبه رقابتی 35 2019-12
شاخص فساد مالی 60 2020-12
رتبه فساد مالی 35 2020-12
آسانی کسب و کار 37 2019-12
تولید الکتریسیته 1263 2021-06
استخراج معدن -10.5 2021-07
تولید فولاد 50 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -20 2021-08
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -2.6 2021-07
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 8.4 2021-07
هزینه های مصرف کننده 5663 2021-06
پس انداز های شخصی 27.25 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 2635 2021-07
نرخ وام بانکی 2.01 2021-07
قیمت گازوئیل 1.49 2021-08
بدهی خانوار به درآمد 44.43 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -8 2021-07
شاخص مسکن 143 2021-03
جواز ساختمان 245 2021-07
نرخ مالکیت مسکن 74.8 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسلوونی - شاخص های اقتصادی.