بازارها گذشته مرجع
پول 1.1 2020-01
بازار سهام 961 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.13 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-09
نرخ بیکاری 7.4 2019-11
نرخ تورم 1.9 2019-12
نرخ بهره 0 2020-01
موازنه تجاری 88.06 2019-11
حساب جاری 388 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.4 2018-12
بودجه دولت 0.8 2018-12
اطمینان کسب و کار -1 2020-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -12 2020-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 2019-11
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-09
تولید ناخالص داخلی 54.24 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10756 2019-09
تولید ناخالص ملی 45948 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2042 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 26759 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32743 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 207 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 488 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2060 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1542 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2152 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.4 2019-11
افراد شاغل 901728 2019-11
افراد بیکار 75292 2019-12
نرخ بیکاری بلند مدت 2.1 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 8.1 2019-09
هزینه های کار 112 2019-09
پست های خالی شغلی 8889 2019-12
دستمزد 1898 2019-11
حداقل دستمزد 887 2019-12
رشد دستمزد 4.7 2019-11
دستمزد در تولید 1948 2019-11
جمعیت 2.07 2018-12
سن بازنشستگی زنان 59.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 2019-09
نرخ اشتغال 72.1 2019-09
استخدام تمام وقت 892 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 58.5 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 78.5 2019-09
بهره وری 123 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.9 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-12
اندازه اصل تورم 1.95 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
قیمت تولید 104 2019-12
CPI مسکن آب و برق 111 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.11 2019-12
تورم مواد غذایی 3.3 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 0.6 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-01
نرخ بهره بین بانکی -0.39 2019-12
عرضه پول M0 5360 2019-11
عرضه پول M1 21922 2019-11
عرضه پول M2 28262 2019-11
عرضه پول M3 28306 2019-11
ترازنامه بانک 42420 2019-11
ذخایر ارزی 384 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 18869 2019-11
وام به بخش خصوصی 9586 2019-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 120 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 88.06 2019-11
حساب جاری 388 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
صادرات 2936 2019-11
واردات 2848 2019-11
بدهی خارجی 44693 2019-12
گردش سرمایه 230 2019-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 71.2 2019-11
ورود توریست 291987 2019-11
ذخایر طلا 3.17 2019-12
تولید نفت خام 0.01 2019-08
شاخص تروریسم 0 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.4 2018-12
بودجه دولت 0.8 2018-12
ارزش بودجه دولت 17 2019-11
هزینه های دولت 1962 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.4 2018-12
درآمدهای دولت 1612 2019-11
بدهی های دولت 28988 2019-09
هزینه های مالی 1628 2019-11
درخواست پناهندگی 265 2019-11
ارزیابی اعتبار 75 2020-01
مخارج نظامی 493 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 38.2 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.1 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.1 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -1 2020-01
تولید صنعتی 1.2 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.1 2019-11
تولید صنعتی 1.9 2019-11
استفاده از ظرفیت 83.8 2019-12
ثبت خودرو 5202 2019-11
سرعت اینترنت 13656 2017-03
آدرس های IP 869230 2017-03
تغییرات موجودی انبار 0.4 2019-09
شاخص رقابتی 70.2 2019-12
رتبه رقابتی 35 2019-12
شاخص فساد مالی 60 2019-12
رتبه فساد مالی 35 2019-12
آسانی کسب و کار 37 2019-12
تولید الکتریسیته 1566 2019-11
استخراج معدن 8.2 2019-11
تولید فولاد 50.58 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -12 2020-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2 2019-11
هزینه های مصرف کننده 5661 2019-09
پس انداز های شخصی 8.85 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 2948 2019-11
نرخ وام بانکی 2.27 2019-11
قیمت گازوئیل 1.42 2020-01
بدهی خانوار به درآمد 45.13 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -8.4 2019-11
شاخص مسکن 133 2019-09
جواز ساختمان 233 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 75.1 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسلوونی - شاخص های اقتصادی.