نرخ ارز
182,089.71
تغییر روزانه
4.29%
سالیانه
9.15%