نرخ ارز
45,449.88
تغییر روزانه
4.36%
سالیانه
10.18%