نرخ ارز
1,269.87
تغییر روزانه
11.11%
سالیانه
70,493,982.15%