25/02/2020 واقعی قبلی
03:20 PM
TN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -3.1%
06/03/2020 واقعی قبلی
02:10 PM
TN
نرخ تورم (سالانه) FEB 5.8%
09/03/2020 واقعی قبلی
10:25 AM
TN
موازنه تجاری FEB TNT-971M


تونس - تقویم - شاخص های اقتصادی

تونس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.