بازارها گذشته مرجع
پول 2.82 2021-10
بازار سهام 7178 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 16.2 2021-06
نرخ بیکاری 17.8 2021-03
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 72.91 2021-10
نرخ تورم 6.2 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 8702575 2021-10
نرخ بهره 6.25 2021-10
موازنه تجاری -1494 2021-09
حساب جاری -2281 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.9 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.6 2020-12
بودجه دولت -11 2020-12
نرخ مالیات شرکت 15 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
موارد کروناویروس 710773 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 25085 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 309048 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 16.2 2021-06
تولید ناخالص داخلی 39.24 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17431 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21059 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3984 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9728 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1619 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 713 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2658 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 63.36 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12678 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1049 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 196 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 17.8 2021-03
افراد شاغل 3429 2021-03
جمعیت 11.81 2020-12
حداقل دستمزد 16.5 2021-05

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 72.91 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 8702575 2021-10
موارد کروناویروس 710773 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 25085 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 309048 2021-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.2 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141 2021-09
قیمت تولید 159 2021-03
تورم مواد غذایی 7.2 2021-09
CPI مسکن آب و برق 135 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 136 2021-09
قیمت صادرات 154 2021-02
قیمت واردات 155 2021-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 7.64 2021-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.25 2021-10
عرضه پول M1 42983 2021-06
عرضه پول M2 97048 2021-06
عرضه پول M3 100469 2021-06
نرخ بهره سپرده 7.59 2021-10
ترازنامه بانک مرکزی 37258 2021-06
ذخایر ارزی خارجی 22309362 2021-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1494 2021-09
حساب جاری -2281 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.9 2020-12
صادرات 3251 2021-08
واردات 5006 2021-08
گردش سرمایه 1866 2021-06
ورود توریست 2000 2020-12
ذخایر طلا 6.84 2021-06
تولید نفت خام 38 2021-06
بدهی خارجی 112556 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 538 2021-06
رابطه مبادله 99 2021-02
شاخص تروریسم 3.86 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.6 2020-12
بودجه دولت -11 2020-12
هزینه های دولت 23711 2019-12
ارزیابی اعتبار 26 2021-10
مخارج نظامی 1046 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 25.75 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -0.5 2021-07
تولید صنعتی -0.8 2021-07
سرعت اینترنت 4448 2017-03
آدرس های IP 2051866 2017-03
شاخص رقابتی 56.41 2019-12
رتبه رقابتی 87 2019-12
شاخص فساد مالی 44 2020-12
رتبه فساد مالی 69 2020-12
آسانی کسب و کار 78 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.5 2021-07
استخراج معدن 202 2021-07

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 83090 2019-12
پس انداز های شخصی 1470 2021-06

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 143 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تونس - شاخص های اقتصادی.