بازارها گذشته مرجع
پول 2.75 2020-10
بازار سهام 6663 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -20.4 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -21.6 2020-06
نرخ بیکاری 18 2020-06
نرخ تورم 5.4 2020-09
نرخ بهره 6.75 2020-08
موازنه تجاری -923 2020-09
حساب جاری -2590 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 76.7 2018-12
بودجه دولت -3.5 2019-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
موارد کروناویروس 45892 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 740 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 1904 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -20.4 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -21.6 2020-06
تولید ناخالص داخلی 38.8 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 14607 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19566 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4405 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10756 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1725 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 404 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2013 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 60.9 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 10266 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 671 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 184 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 18 2020-06
افراد شاغل 3566 2020-03
جمعیت 11.72 2019-12
حداقل دستمزد 15.5 2020-05

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.4 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133 2020-09
قیمت تولید 149 2020-06
تورم مواد غذایی 5.3 2020-09
CPI مسکن آب و برق 129 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131 2020-09
قیمت صادرات 153 2019-09
قیمت واردات 160 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده 1.29 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.75 2020-08
عرضه پول M1 40594 2020-08
عرضه پول M2 91528 2020-08
عرضه پول M3 95068 2020-08
نرخ بهره سپرده 8.85 2020-10
ترازنامه بانک مرکزی 35560 2020-05
ذخایر ارزی 22841323 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -923 2020-09
حساب جاری -2590 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10 2019-12
صادرات 3505 2020-09
واردات 4427 2020-09
گردش سرمایه 2733 2020-06
ورود توریست 9400 2019-12
ذخایر طلا 6.8 2020-06
تولید نفت خام 35 2020-06
بدهی خارجی 108629 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 49.8 2020-03
رابطه مبادله 95.2 2019-09
شاخص تروریسم 3.94 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 76.7 2018-12
بودجه دولت -3.5 2019-12
هزینه های دولت 21736 2018-12
ارزیابی اعتبار 30 2020-10
مخارج نظامی 856 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 25.75 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -1.4 2020-07
تولید صنعتی -7.9 2020-07
سرعت اینترنت 4448 2017-03
آدرس های IP 2051866 2017-03
شاخص رقابتی 56.41 2019-12
رتبه رقابتی 87 2019-12
شاخص فساد مالی 43 2019-12
رتبه فساد مالی 74 2019-12
آسانی کسب و کار 78 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.9 2020-07
استخراج معدن -34.9 2020-07

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 76118 2018-12
پس انداز های شخصی 1339 2020-08

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 129 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 45892 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 740 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 1904 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تونس - شاخص های اقتصادی.