بازارها گذشته مرجع
پول 2.81 2020-01
بازار سهام 6941 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2019-09
نرخ بیکاری 15.1 2019-09
نرخ تورم 6.1 2019-12
نرخ بهره 7.75 2019-10
موازنه تجاری -1609 2019-12
حساب جاری -1293 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.4 2018-12
بودجه دولت -4.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2019-09
تولید ناخالص داخلی 39.86 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18452 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19566 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4402 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11096 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1645 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 705 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2646 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 84.5 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13175 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1366 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 206 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 15.1 2019-09
افراد شاغل 3544 2019-09
جمعیت 11.55 2018-12
حداقل دستمزد 15.5 2019-11
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.1 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128 2019-12
قیمت تولید 147 2019-08
تورم مواد غذایی 5.8 2019-12
CPI مسکن آب و برق 124 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129 2019-12
قیمت صادرات 153 2019-09
قیمت واردات 160 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 4.3 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7.75 2019-10
عرضه پول M1 33849 2019-11
عرضه پول M2 82460 2019-11
عرضه پول M3 85538 2019-11
نرخ بهره سپرده 8.84 2020-01
ترازنامه بانک مرکزی 34031 2019-09
ذخایر ارزی 20467222 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1609 2019-12
حساب جاری -1293 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.2 2018-12
صادرات 3475 2019-12
واردات 5085 2019-12
گردش سرمایه 6302 2019-09
ورود توریست 8300 2018-12
ذخایر طلا 6.78 2019-12
تولید نفت خام 34 2019-08
بدهی خارجی 100641 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 651 2019-09
رابطه مبادله 95.2 2019-09
شاخص تروریسم 3.94 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.4 2018-12
بودجه دولت -4.6 2018-12
هزینه های دولت 21736 2018-12
ارزیابی اعتبار 31 2020-01
مخارج نظامی 856 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 25.75 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -3.3 2019-10
تولید صنعتی -1.2 2019-09
سرعت اینترنت 4448 2017-03
آدرس های IP 2051866 2017-03
شاخص رقابتی 56.41 2019-12
رتبه رقابتی 87 2019-12
شاخص فساد مالی 43 2018-12
رتبه فساد مالی 73 2018-12
آسانی کسب و کار 78 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.4 2019-09
استخراج معدن 60.2 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 76118 2018-12
پس انداز های شخصی 1300 2019-11
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 131 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تونس - شاخص های اقتصادی.