بازارها گذشته مرجع
پول 2.74 2020-08
بازار سهام 6665 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.7 2020-03
نرخ بیکاری 14.9 2019-12
نرخ تورم 5.7 2020-07
نرخ بهره 6.75 2020-06
موازنه تجاری -503 2020-06
حساب جاری -1935 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.4 2018-12
بودجه دولت -3.5 2019-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
موارد کروناویروس 1642 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 51 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 1241 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.7 2020-03
تولید ناخالص داخلی 38.8 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18098 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19566 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4405 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10756 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1760 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 641 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2727 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 96.56 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13184 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1227 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 195 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 14.9 2019-12
افراد شاغل 3566 2019-12
جمعیت 11.72 2019-12
حداقل دستمزد 15.5 2020-05

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.7 2020-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132 2020-07
قیمت تولید 148 2020-01
تورم مواد غذایی 4 2020-07
CPI مسکن آب و برق 128 2020-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131 2020-07
قیمت صادرات 153 2019-09
قیمت واردات 160 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-07
تغییر قیمت تولید کننده 1.58 2020-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.75 2020-06
عرضه پول M1 37054 2020-04
عرضه پول M2 87464 2020-04
عرضه پول M3 90412 2020-04
نرخ بهره سپرده 8.17 2020-07
ترازنامه بانک مرکزی 35560 2020-05
ذخایر ارزی 23026104 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -503 2020-06
حساب جاری -1935 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.2 2018-12
صادرات 3271 2020-06
واردات 3774 2020-06
گردش سرمایه 2883 2020-03
ورود توریست 9400 2019-12
ذخایر طلا 6.8 2020-03
تولید نفت خام 33 2020-04
بدهی خارجی 110040 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 49.8 2020-03
رابطه مبادله 95.2 2019-09
شاخص تروریسم 3.94 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.4 2018-12
بودجه دولت -3.5 2019-12
هزینه های دولت 21736 2018-12
ارزیابی اعتبار 31 2020-08
مخارج نظامی 856 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 25.75 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -19.6 2020-05
تولید صنعتی -28.1 2020-05
سرعت اینترنت 4448 2017-03
آدرس های IP 2051866 2017-03
شاخص رقابتی 56.41 2019-12
رتبه رقابتی 87 2019-12
شاخص فساد مالی 43 2019-12
رتبه فساد مالی 74 2019-12
آسانی کسب و کار 78 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 36.2 2020-05
استخراج معدن 1.1 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 76118 2018-12
پس انداز های شخصی 1288 2020-04

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 131 2019-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1642 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 51 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 1241 2020-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تونس - شاخص های اقتصادی.