بازارها گذشته مرجع
پول 2.73 2021-05
بازار سهام 7301 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.1 2020-12
نرخ بیکاری 16.2 2020-09
نرخ تورم 5 2021-04
نرخ بهره 6.25 2021-04
موازنه تجاری -1175 2021-03
حساب جاری -1611 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.2 2019-12
بودجه دولت -3.5 2019-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 320813 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 11429 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 234466 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.1 2020-12
تولید ناخالص داخلی 38.8 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17371 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21059 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4405 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10756 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1692 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 697 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2608 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 66.49 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12624 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1039 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 201 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 16.2 2020-09
افراد شاغل 3512 2020-09
جمعیت 11.81 2020-12
حداقل دستمزد 15.5 2020-11

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5 2021-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138 2021-04
قیمت تولید 154 2020-12
تورم مواد غذایی 4.9 2021-04
CPI مسکن آب و برق 132 2021-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 134 2021-04
قیمت صادرات 153 2019-09
قیمت واردات 160 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 3.22 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 4.23 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 499369 2021-05
موارد کروناویروس 320813 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 11429 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 234466 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.25 2021-04
عرضه پول M1 40998 2021-02
عرضه پول M2 94097 2021-02
عرضه پول M3 97461 2021-02
نرخ بهره سپرده 7.38 2021-05
ترازنامه بانک مرکزی 35806 2020-11
ذخایر ارزی 23536778 2021-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1175 2021-03
حساب جاری -1611 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.5 2019-12
صادرات 4323 2021-03
واردات 5498 2021-03
گردش سرمایه 3422 2020-12
ورود توریست 9400 2019-12
ذخایر طلا 6.84 2020-12
تولید نفت خام 29 2020-12
بدهی خارجی 111123 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1834 2020-12
رابطه مبادله 95.2 2019-09
شاخص تروریسم 3.86 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.2 2019-12
بودجه دولت -3.5 2019-12
هزینه های دولت 21736 2018-12
ارزیابی اعتبار 30 2021-05
مخارج نظامی 1039 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 25.75 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -4.9 2021-01
تولید صنعتی -5.6 2020-12
سرعت اینترنت 4448 2017-03
آدرس های IP 2051866 2017-03
شاخص رقابتی 56.41 2019-12
رتبه رقابتی 87 2019-12
شاخص فساد مالی 44 2020-12
رتبه فساد مالی 69 2020-12
آسانی کسب و کار 78 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.7 2021-01
استخراج معدن -83.3 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 76118 2018-12
پس انداز های شخصی 1443 2021-02

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 136 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تونس - شاخص های اقتصادی.