گذشته قبلی
پول 3.05 3.04
بازار سهام 7317 7317 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 0.8 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 1.6 در صد
نرخ بیکاری 16.1 16.2 در صد
نرخ تورم 7.5 7.2 در صد
نرخ بهره 7 6.25 در صد
موازنه تجاری -1343 -1960 TND - میلیون
حساب جاری -2454 -1003 TND - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 -6.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80 87.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -11.4 -3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 15 25 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 35 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 16.1 16.2 در صد
افراد شاغل 3379 3407 هزار
جمعیت 11.81 11.72 میلیون
حداقل دستمزد 16.5 16.5 TND/روز
گذشته قبلی
نرخ تورم 7.5 7.2 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 148 146 امتیاز
قیمت تولید 169 169 امتیاز
تورم مواد غذایی 8.7 8.7 در صد
CPI مسکن آب و برق 138 138 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 142 140 امتیاز
قیمت صادرات 172 169 امتیاز
قیمت واردات 196 192 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 1.4 0.8 در صد
تغییر قیمت تولید کننده 9.8 9.46 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 110 110 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 13151111 13133590 دوزها
موارد کروناویروس 1041789 1041197 افراد
مرگ و میر کروناویروس 28628 28575 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 7 6.25 در صد
عرضه پول M1 43949 44192 TND هزار
عرضه پول M2 101236 101853 TND هزار
عرضه پول M3 105139 105678 TND هزار
نرخ بهره سپرده 7.85 8.85 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 39654 39194 TND - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 24209796 25188218 TND هزار
گذشته قبلی
موازنه تجاری -1343 -1960 TND - میلیون
حساب جاری -2454 -1003 TND - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 -6.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 5373 4485 TND - میلیون
واردات 6716 6445 TND - میلیون
گردش سرمایه 4208 1208 TND - میلیون
ورود توریست 2000 9500 هزار
ذخایر طلا 6.84 6.84 تن
تولید نفت خام 27 38 BBL/D/1K
بدهی خارجی 117210 112327 TND - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 416 538 TND - میلیون
رابطه مبادله 88 88 امتیاز
شاخص تروریسم 3.86 3.94
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80 87.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -11.4 -3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
هزینه های دولت 24620 23711 TND - میلیون
ارزیابی اعتبار 25
مخارج نظامی 1046 1001 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 15 25 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 35 در صد
نرخ مالیات بر فروش 19 19 در صد
نرخ تامین اجتماعی 25.75 25.75 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 16.57 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 9.18 در صد
گذشته قبلی
تولید صنعتی 8.83 10.88 در صد
تولید صنعتی 4.1 2.1 در صد
سرعت اینترنت 4448 4476 KBps
آدرس های IP 2051866 2226068 IP
شاخص رقابتی 56.41 55.6 امتیاز
رتبه رقابتی 87 87
شاخص فساد مالی 44 44 امتیاز
رتبه فساد مالی 70 69
آسانی کسب و کار 78 80
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.9 -3.75 در صد
استخراج معدن 504 82.7 در صد
گذشته قبلی
هزینه های مصرف کننده 83260 83090 TND - میلیون
پس انداز های شخصی 1530 1539 TND-THO
گذشته قبلی
شاخص مسکن 148 147 امتیاز


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تونس - شاخص های اقتصادی.