16/09/2021 واقعی قبلی
11:30 AM
TR
ذخایر ارزی خارجی 10/SEP $79.66B $78B ®
20/09/2021 واقعی قبلی
02:30 PM
TR
بدهی دولت مرکزی AUG TRY2.032T
22/09/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 78.2
23/09/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
TR
اعلام نرخ بهره TCMB 19%
11:30 AM
TR
ذخایر ارزی خارجی 17/SEP $79.66B
24/09/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
اطمینان کسب و کار SEP 113.9
07:00 AM
TR
میزان استفاده ازظرفیت تولید SEP 77.1%
08:00 AM
TR
(ورود توریست (تغییرات سالیانه AUG 367.5%
29/09/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
شاخص اعتماد اقتصادی SEP 100.8
30/09/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
موازنه تجاری AUG $-4.28B
11:00 AM
TR
خلاصه نشست MPC
11:30 AM
TR
ذخایر ارزی خارجی 24/SEP
01/10/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
اتاق بازرگانی شاخص مدیران خرید (پی ام آی) صنعت تولید استان استانبول SEP 54.1
04/10/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
نرخ تورم (سالانه) SEP 19.25%
07:00 AM
TR
نرخ تورم (ماهانه) SEP 1.12%
07:00 AM
TR
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه SEP 2.77%
07:00 AM
TR
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه SEP 45.52%
07/10/2021 واقعی قبلی
11:30 AM
TR
ذخایر ارزی خارجی 01/OCT
02:30 PM
TR
تراز خزانه نقدی SEP TRY64.26B
11/10/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
نرخ بیکاری AUG 12%
07:00 AM
TR
حساب جاری AUG $-0.683B
07:00 AM
TR
نرخ مشارکت AUG 51.2%
12/10/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه AUG 8.7%
07:00 AM
TR
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG -4.2%
07:00 AM
TR
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه AUG 0.7%
07:00 AM
TR
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه AUG 12.3%
10:30 AM
TR
تولید خودرو (سالانه) SEP 41.7%
14/10/2021 واقعی قبلی
11:30 AM
TR
ذخایر ارزی خارجی 08/OCT
15/10/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
TR
موازنه بودجه SEP TRY40.84B

ترکیه - تقویم - شاخص های اقتصادی

ترکیه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.