20/11/2019 واقعی قبلی
02:30 PM
TR
بدهی دولت مرکزی OCT TRY1.239T
21/11/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV 57.0
25/11/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
اطمینان کسب و کار NOV 100.9
07:00 AM
TR
استفاده از ظرفیت NOV 76.4%
28/11/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
شاخص اعتماد اقتصادی NOV 89.8
29/11/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
موازنه تجاری OCT $-2.06B
08:00 AM
TR
تغییرات سالیانه ورود توریست OCT 13.23%
11:00 AM
TR
گزارش مالی ثبات مالی CBRT
02/12/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 -1.5%
07:00 AM
TR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 1.2%
07:00 AM
TR
اتاق بازرگانی استانبول استان PMI NOV 49.00
03/12/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
نرخ تورم (سالانه) NOV 8.55%
07:00 AM
TR
نرخ تورم (ماهانه) NOV 2%
07:00 AM
TR
تغییرات ماهیانه PPI NOV 0.17%
07:00 AM
TR
PPI (سالانه) NOV 1.7%
06/12/2019 واقعی قبلی
02:30 PM
TR
تراز خزانه نقدی NOV
11/12/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
حساب جاری OCT $2.48B
12/12/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
TR
اعلام نرخ بهره TCMB 14%
13/12/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT 3.4%


ترکیه - تقویم - شاخص های اقتصادی

ترکیه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.