17/09/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
TR
ذخایر ارزی 11/SEP $45.281B $44.88B
21/09/2020 واقعی قبلی
02:30 PM
TR
بدهی دولت مرکزی AUG TRY1.721T
22/09/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 59.6
24/09/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
اطمینان کسب و کار SEP 106.2
07:00 AM
TR
استفاده از ظرفیت SEP 73.3%
11:00 AM
TR
اعلام نرخ بهره TCMB 8.25%
11:30 AM
TR
ذخایر ارزی 18/SEP $45.281B
25/09/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
TR
تغییرات سالیانه ورود توریست AUG -85.9%
29/09/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
شاخص اعتماد اقتصادی SEP 85.9
30/09/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
موازنه تجاری AUG $-2.69B
01/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
اتاق بازرگانی استانبول استان PMI SEP 54.3
11:00 AM
TR
MPC Meeting Summary
11:30 AM
TR
ذخایر ارزی 25/SEP
05/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
نرخ تورم (سالانه) SEP 11.77%
07:00 AM
TR
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.86%
07:00 AM
TR
تغییرات ماهیانه PPI SEP 2.35%
07:00 AM
TR
PPI (سالانه) SEP 11.53%
07/10/2020 واقعی قبلی
02:30 PM
TR
تراز خزانه نقدی SEP TRY30.38B
08/10/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
TR
ذخایر ارزی 02/OCT
12/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
نرخ بیکاری JUL 13.4%
07:00 AM
TR
حساب جاری AUG $-1.817B
13/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG 4.4%
07:00 AM
TR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG 9.5%
07:00 AM
TR
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 11.9%
15/10/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
TR
ذخایر ارزی 09/OCT


ترکیه - تقویم - شاخص های اقتصادی

ترکیه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.