27/01/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
اطمینان کسب و کار JAN 104.1 103.6
07:00 AM
TR
استفاده از ظرفیت JAN 75.5% 77%
29/01/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
شاخص اعتماد اقتصادی JAN 93.8
30/01/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
TR
گزارش تورم CBRT
31/01/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
موازنه تجاری DEC $-2.23B
07:00 AM
TR
درآمد گردشگری Q4 $14B
08:00 AM
TR
تغییرات سالیانه ورود توریست DEC 11.41%
03/02/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
نرخ تورم (سالانه) JAN 11.84%
07:00 AM
TR
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.74%
07:00 AM
TR
اتاق بازرگانی استانبول استان PMI JAN 49.5
07:00 AM
TR
تغییرات ماهیانه PPI JAN 0.69%
07:00 AM
TR
PPI (سالانه) JAN 7.36%
07/02/2020 واقعی قبلی
02:30 PM
TR
تراز خزانه نقدی JAN TRY-36.77B
10/02/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
نرخ بیکاری NOV 13.4%
13/02/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC 5.1%
07:00 AM
TR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC 1.7%
07:00 AM
TR
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 8.5%
14/02/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
حساب جاری DEC $-0.518B
19/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
TR
اعلام نرخ بهره TCMB 11.25%
20/02/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
ضریب اطمینان مصرف کننده FEB 58.8
10:30 AM
TR
تولید خودرو (سالانه) JAN 10.3%
02:30 PM
TR
بدهی دولت مرکزی JAN TRY1.329T


ترکیه - تقویم - شاخص های اقتصادی

ترکیه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.