23/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
TR
اطمینان کسب و کار MAY 109.4 109.7 109.4
07:00 AM
TR
میزان استفاده ازظرفیت تولید MAY 78% 77.8% 77.5%
08:00 AM
TR
(ورود توریست (تغییرات سالیانه APR 225.6% 129.7%
26/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
TR
شاخص اعتماد اقتصادی MAY 94.7 95
11:00 AM
TR
TCMB اعلام نرخ بهره 14% 14% 14%
11:00 AM
TR
نرخ بهره یک شبه MAY 15.5% 15.5%
11:00 AM
TR
نرخ وام یک شبه MAY 12.5% 12.5%
11:30 AM
TR
ذخایر ارزی خارجی 20/MAY $61.2B
27/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
TR
گزارش ثبات مالی
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
TR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 9.1% 3.2%
07:00 AM
TR
موازنه تجاری APR $-8.17B
07:00 AM
TR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات فصلی) Q1 1.5%
01/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
TR
اتاق بازرگانی شاخص مدیران خرید (پی ام آی) صنعت تولید استان استانبول MAY 49.2
02/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
TR
خلاصه نشست مجمع سیاست های پولی
11:30 AM
TR
ذخایر ارزی خارجی 27/MAY
03/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
TR
نرخ تورم (سالانه) MAY 69.97% 74%
07:00 AM
TR
نرخ تورم (ماهانه) MAY
07:00 AM
TR
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه MAY 7.67%
07:00 AM
TR
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه MAY 121.82%
07/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:30 PM
TR
تراز خزانه نقدی MAY TRY-43.67B
09/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:30 AM
TR
ذخایر ارزی خارجی 03/JUN
10/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
TR
نرخ بیکاری APR 11.5% 11.7%
07:00 AM
TR
نرخ مشارکت APR 52.6% 52.6%
10:00 AM
TR
تولید خودرو (سالانه) MAY 3.2% -9.5%
13/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
TR
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه APR 9.6%
07:00 AM
TR
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR -1.8%
07:00 AM
TR
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه APR 0.3%
07:00 AM
TR
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه APR 2.5%
07:00 AM
TR
حساب جاری APR
15/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
TR
موازنه بودجه MAY TRY16B
16/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:30 AM
TR
ذخایر ارزی خارجی 10/JUN

ترکیه - تقویم - شاخص های اقتصادی

ترکیه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.