16/09/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
نرخ بیکاری JUN 13% 12.8%
07:00 AM
TR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUL -1.5% 2.6% ®
07:00 AM
TR
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUL -3.7% -0.9% ®
19/09/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
TR
MPC Meeting Summary
20/09/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 58.3
10:30 AM
TR
تولید خودرو (سالانه) AUG -6.9%
02:30 PM
TR
بدهی دولت مرکزی AUG TRY1.216T
24/09/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
اطمینان کسب و کار SEP 102.5
07:00 AM
TR
استفاده از ظرفیت SEP 76.6%
27/09/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
شاخص اعتماد اقتصادی SEP 87.1
30/09/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
موازنه تجاری AUG $-3.19B
08:00 AM
TR
تغییرات سالیانه ورود توریست AUG 16.7%
01/10/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
اتاق بازرگانی استانبول استان PMI SEP 48
03/10/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
نرخ تورم (سالانه) SEP 15.01%
07:00 AM
TR
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.86%
07:00 AM
TR
تغییرات ماهیانه PPI SEP -0.59%
07:00 AM
TR
PPI (سالانه) SEP 13.45%
05/10/2019 واقعی قبلی
02:30 PM
TR
تراز خزانه نقدی SEP TRY5.69B
11/10/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
حساب جاری AUG $1.16B
14/10/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG -1.2%


ترکیه - تقویم - شاخص های اقتصادی

ترکیه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.