23/11/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
TR
تغییرات سالیانه ورود توریست OCT -59.4% -59.4%
24/11/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
اطمینان کسب و کار NOV 103.9 108.1
07:00 AM
TR
استفاده از ظرفیت NOV 75.8% 75.4%
26/11/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
TR
MPC Meeting Summary
11:30 AM
TR
ذخایر ارزی 20/NOV $40.37B
27/11/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
شاخص اعتماد اقتصادی NOV 92.8
07:30 AM
TR
گزارش مالی ثبات مالی CBRT
30/11/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
موازنه تجاری OCT $-4.83B
07:00 AM
TR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 -11%
07:00 AM
TR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 -9.9%
01/12/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
اتاق بازرگانی استانبول استان PMI NOV 53.9
03/12/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
نرخ تورم (سالانه) NOV 11.89%
07:00 AM
TR
نرخ تورم (ماهانه) NOV 2.13%
07:00 AM
TR
تغییرات ماهیانه PPI NOV 3.55%
07:00 AM
TR
PPI (سالانه) NOV 18.2%
11:30 AM
TR
ذخایر ارزی 27/NOV
07/12/2020 واقعی قبلی
02:30 PM
TR
تراز خزانه نقدی NOV TRY-6.68B
10/12/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
نرخ بیکاری SEP 13.2%
11:30 AM
TR
ذخایر ارزی 04/DEC
11/12/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
حساب جاری OCT $-2.364B
14/12/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT 8.1%
07:00 AM
TR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی OCT 2.8%
07:00 AM
TR
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 7.8%
17/12/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
TR
ذخایر ارزی 11/DEC


ترکیه - تقویم - شاخص های اقتصادی

ترکیه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.