ترکیه - نرخ مالیات بر فروش

Turkey Sales Tax Rate  - VAT
width
height

ترکیه مالیات گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ مالیات شرکت 22.00 20.00 33.00 20.00 در صد [+]
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35.00 40.00 35.00 در صد [+]
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18.00 18.00 18.00 در صد [+]
نرخ تامین اجتماعی 37.50 37.50 38.50 31.50 در صد [+]
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50 22.50 22.50 16.50 در صد [+]
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.00 15.00 16.00 14.00 در صد [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ترکیه - نرخ مالیات بر فروش.