بازارها گذشته مرجع
پول 8.53 2021-08
بازار سهام 1421 2021-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 16.87 2021-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7 2021-03
نرخ بیکاری 13.2 2021-05
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 88.14 2021-08
نرخ تورم 18.95 2021-07
نرخ تورم (ماهانه) 1.8 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 74335704 2021-08
نرخ بهره 19 2021-07
موازنه تجاری -2853 2021-06
حساب جاری -3081 2021-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.1 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.5 2020-12
بودجه دولت -3.4 2020-12
اطمینان کسب و کار 115 2021-07
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 54 2021-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.5 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6.1 2021-05
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2021-12
موارد کروناویروس 5795665 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 51645 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 3600788 2021-08
تخت بیمارستان 2.81 2017-12
بیمارستان ها 18.9 2017-12
پزشکان پزشکی 1.87 2017-12
پرستاران 2.07 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7 2021-03
تولید ناخالص داخلی 720 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 434359404 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 112751272 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 15226 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28385 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11976981 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24993584 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 79009207 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 50183551 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 98509559 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13.2 2021-05
افراد شاغل 27844 2021-05
افراد بیکار 4237 2021-05
نرخ مشارکت نیروی کار 50.5 2021-05
نرخ بیکاری بلند مدت 3.5 2020-12
نرخ بیکاری جوانان 24 2021-05
هزینه های کار 256 2021-03
دستمزد 3960 2018-12
حداقل دستمزد 3578 2021-12
دستمزد در تولید 275 2021-03
جمعیت 83.61 2020-12
سن بازنشستگی زنان 58 2021-12
سن بازنشستگی مردان 60 2021-12
نرخ اشتغال 43.8 2021-05
استخدام تمام وقت 23012 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 3297 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 88.14 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 74335704 2021-08
موارد کروناویروس 5795665 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 51645 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 3600788 2021-08
تخت بیمارستان 2.81 2017-12
بیمارستان ها 18.9 2017-12
پزشکان پزشکی 1.87 2017-12
پرستاران 2.07 2017-12
تختخوابهای ICU 259 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 18.95 2021-07
نرخ تورم (ماهانه) 1.8 2021-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 557 2021-07
قیمت مصرف کننده اصلی 465 2021-07
اندازه اصل تورم 17.21 2021-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 173 2021-03
قیمت تولید 711 2021-07
تغییر قیمت تولید کننده 44.92 2021-07
قیمت صادرات 102 2021-05
قیمت واردات 112 2021-05
تورم مواد غذایی 24.92 2021-07
CPI مسکن آب و برق 603 2021-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 567 2021-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 210 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 19 2021-07
نرخ بهره بین بانکی 19.48 2021-08
عرضه پول M1 1374960200 2021-06
عرضه پول M2 3778096888 2021-06
عرضه پول M3 3889585652 2021-06
ترازنامه بانک 6488699670 2021-04
ذخایر ارزی خارجی 64130 2021-07
وام به بخش خصوصی 1866065706 2021-06
نرخ بهره سپرده 17.5 2021-07
نسبت ذخیره نقدی 19 2021-04
ترازنامه بانک مرکزی 1434143087 2021-06
سرمایه گذاری سهام خارجی 20789 2021-07
نرخ وام 20.5 2021-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 166 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2853 2021-06
حساب جاری -3081 2021-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.1 2020-12
صادرات 19775 2021-06
واردات 22628 2021-06
بدهی خارجی 448393 2021-03
رابطه مبادله 91.63 2021-05
گردش سرمایه -1516 2021-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 256 2021-05
حواله 17 2021-05
درآمد گردشگری 3004 2021-06
ورود توریست 2047596 2021-06
ذخایر طلا 513 2021-03
تولید نفت خام 64 2021-03
شاخص تروریسم 6.11 2019-12
فروش اسلحه 141 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.5 2020-12
بودجه دولت -3.4 2020-12
ارزش بودجه دولت -25.03 2021-06
هزینه های دولت 61363117 2021-03
درآمدهای دولت 88.35 2021-06
بدهی های دولت 2026802 2021-06
هزینه های مالی 113 2021-06
ارزیابی اعتبار 35 2021-08
مخارج نظامی 19567 2020-12
تراز خزانه نقدی -7221 2021-06

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 37.5 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 115 2021-07
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 54 2021-07
تولید صنعتی 40.7 2021-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.3 2021-05
تولید صنعتی 42.8 2021-05
میزان استفاده ازظرفیت تولید 76.7 2021-07
تغییرات موجودی انبار 71609889 2021-03
ورشکستگی 1269 2021-06
تولید خودرو 107219 2021-06
ثبت خودرو 104316 2021-06
مجموع فروش خودرو 79819 2021-06
شاخص اقتصادی مقدم 12.09 2021-05
سرعت اینترنت 7558 2017-03
آدرس های IP 8079762 2017-03
شاخص رقابتی 62.14 2019-12
رتبه رقابتی 61 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2020-12
رتبه فساد مالی 86 2020-12
آسانی کسب و کار 33 2019-12
تولید الکتریسیته 24095 2021-05
استخراج معدن 33.4 2021-05
تولید فولاد 3400 2021-06

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.5 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6.1 2021-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 27 2021-05
هزینه های مصرف کننده 259540636 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 899666314 2021-06
اعتبار بخش خصوصی 3027018499 2021-06
شاخص خوشبینی اقتصادی 100 2021-07
قیمت گازوئیل 0.92 2021-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.5 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 175 2021-05
جواز ساختمان 81245 2021-03
فروش خانه موجود 40962 2021-05
نرخ مالکیت مسکن 58.8 2019-12
خانه های مسکونی نوساز 13145 2021-03
فروش خانه جدید 18204 2021-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترکیه - شاخص های اقتصادی.