بازارها گذشته مرجع
پول 9.22 2021-10
بازار سهام 1410 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 19.05 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 21.7 2021-06
نرخ بیکاری 12.1 2021-08
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 133 2021-10
نرخ تورم 19.58 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 1.25 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 113418257 2021-10
نرخ بهره 18 2021-09
موازنه تجاری -4259 2021-08
حساب جاری 528 2021-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.1 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.5 2020-12
بودجه دولت -3.4 2020-12
اطمینان کسب و کار 113 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 52.5 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.7 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.3 2021-08
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2021-12
موارد کروناویروس 7570932 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 67190 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 3600788 2021-10
تخت بیمارستان 2.81 2017-12
بیمارستان ها 18.9 2017-12
پزشکان پزشکی 1.87 2017-12
پرستاران 2.07 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 21.7 2021-06
تولید ناخالص داخلی 720 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 468630944 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 122255832 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 15226 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28385 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 19261448 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28974417 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 82263328 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 49589248 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 109370904 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.1 2021-08
افراد شاغل 28706 2021-08
افراد بیکار 3965 2021-08
نرخ مشارکت نیروی کار 51.2 2021-08
نرخ بیکاری بلند مدت 3.5 2020-12
نرخ بیکاری جوانان 22.7 2021-08
هزینه های کار 268 2021-06
دستمزد 3960 2018-12
حداقل دستمزد 3578 2021-12
دستمزد در تولید 297 2021-06
جمعیت 83.61 2020-12
سن بازنشستگی زنان 58 2021-12
سن بازنشستگی مردان 60 2021-12
نرخ اشتغال 45 2021-08
استخدام تمام وقت 23012 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 3297 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 133 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 113418257 2021-10
موارد کروناویروس 7570932 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 67190 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 3600788 2021-10
تخت بیمارستان 2.81 2017-12
بیمارستان ها 18.9 2017-12
پزشکان پزشکی 1.87 2017-12
پرستاران 2.07 2017-12
تختخوابهای ICU 259 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 19.58 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 1.25 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 571 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 474 2021-09
اندازه اصل تورم 16.98 2021-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 186 2021-06
قیمت تولید 742 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 43.96 2021-09
قیمت صادرات 105 2021-08
قیمت واردات 120 2021-08
تورم مواد غذایی 28.79 2021-09
CPI مسکن آب و برق 623 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 565 2021-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 216 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 18 2021-09
نرخ بهره بین بانکی 18.38 2021-10
عرضه پول M1 1460962167 2021-09
عرضه پول M2 3979899055 2021-09
عرضه پول M3 4099967507 2021-09
ترازنامه بانک 6683002756 2021-07
ذخایر ارزی خارجی 85360 2021-10
وام به بخش خصوصی 1856070525 2021-08
نرخ بهره سپرده 16.5 2021-09
نسبت ذخیره نقدی 23 2021-09
ترازنامه بانک مرکزی 1713061715 2021-09
سرمایه گذاری سهام خارجی 22048 2021-08
نرخ وام 19.5 2021-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 173 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -4259 2021-08
حساب جاری 528 2021-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.1 2020-12
صادرات 18916 2021-08
واردات 23175 2021-08
بدهی خارجی 446439 2021-06
رابطه مبادله 86.85 2021-08
گردش سرمایه -4903 2021-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1036 2021-07
حواله 10 2021-08
درآمد گردشگری 3004 2021-06
ورود توریست 3982168 2021-08
ذخایر طلا 408 2021-06
تولید نفت خام 66 2021-05
شاخص تروریسم 6.11 2019-12
فروش اسلحه 141 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.5 2020-12
بودجه دولت -3.4 2020-12
ارزش بودجه دولت -23.59 2021-09
هزینه های دولت 63792600 2021-06
درآمدهای دولت 118 2021-09
بدهی های دولت 2041704 2021-08
هزینه های مالی 142 2021-09
ارزیابی اعتبار 35 2021-10
مخارج نظامی 19567 2020-12
تراز خزانه نقدی -32863 2021-09

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 37.5 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 113 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 52.5 2021-09
تولید صنعتی 13.8 2021-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.4 2021-08
تولید صنعتی 14.2 2021-08
میزان استفاده ازظرفیت تولید 78.1 2021-09
تغییرات موجودی انبار 52279242 2021-06
ورشکستگی 1442 2021-08
تولید خودرو 107029 2021-09
ثبت خودرو 95896 2021-08
مجموع فروش خودرو 57141 2021-09
شاخص اقتصادی مقدم 4.94 2021-08
سرعت اینترنت 7558 2017-03
آدرس های IP 8079762 2017-03
شاخص رقابتی 62.14 2019-12
رتبه رقابتی 61 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2020-12
رتبه فساد مالی 86 2020-12
آسانی کسب و کار 33 2019-12
تولید الکتریسیته 29325 2021-07
استخراج معدن 9.4 2021-08
تولید فولاد 3500 2021-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.7 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.3 2021-08
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 15 2021-08
هزینه های مصرف کننده 281912682 2021-06
تسهیلات اعتباری خریدار 956933142 2021-09
اعتبار بخش خصوصی 3051969530 2021-08
شاخص خوشبینی اقتصادی 102 2021-09
قیمت گازوئیل 0.89 2021-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17 2021-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 185 2021-07
جواز ساختمان 56721 2021-06
فروش خانه موجود 98761 2021-08
نرخ مالکیت مسکن 58.8 2019-12
خانه های مسکونی نوساز 10317 2021-06
فروش خانه جدید 42639 2021-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترکیه - شاخص های اقتصادی.