بازارها گذشته مرجع
پول 5.7 2019-07
بازار سهام 98546 2019-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 16.79 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.6 2019-03
نرخ بیکاری 13 2019-04
نرخ تورم 15.72 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.03 2019-06
نرخ بهره 24 2019-06
موازنه تجاری -1838 2019-05
حساب جاری 151 2019-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.4 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
اطمینان کسب و کار 102 2019-06
شاخص PMI تولید 47.9 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 57.6 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-05
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.6 2019-03
تولید ناخالص داخلی 767 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 385221093 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 100644723 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 15027 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25287 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10691613 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24255743 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 67156607 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 45952229 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 88537213 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13 2019-04
افراد شاغل 28199 2019-04
افراد بیکار 4202 2019-04
نرخ مشارکت نیروی کار 53.1 2019-04
نرخ بیکاری بلند مدت 2.6 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 25.2 2019-03
هزینه های کار 189 2019-03
حداقل دستمزد 2558 2019-12
دستمزد در تولید 183 2019-03
جمعیت 80.81 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12
نرخ اشتغال 45.8 2019-04
استخدام تمام وقت 24404 2018-12
هزینه زندگی خانواده 3190 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1930 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 3080 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 15.72 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.03 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 414 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 353 2019-06
اندازه اصل تورم 14.86 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 154 2019-03
قیمت تولید 457 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 25.04 2019-06
قیمت صادرات 91.59 2019-05
قیمت واردات 90.39 2019-05
تورم مواد غذایی 19.2 2019-06
CPI مسکن آب و برق 435 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 400 2019-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 158 2019-05
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 24 2019-06
نرخ بهره بین بانکی 21.88 2019-07
عرضه پول M1 608221025 2019-06
عرضه پول M2 2160902947 2019-06
عرضه پول M3 2263038132 2019-06
ترازنامه بانک 4213258176 2019-05
ذخایر ارزی 137336 2019-04
وام به بخش خصوصی 1294909915 2019-05
نرخ بهره سپرده 22.5 2019-06
نسبت ذخیره نقدی 13 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 775040152 2019-06
سرمایه گذاری سهام خارجی 31402 2019-07
نرخ وام 25.5 2019-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 170 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1838 2019-05
حساب جاری 151 2019-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2018-12
صادرات 15981 2019-05
واردات 17819 2019-05
بدهی خارجی 453423 2019-03
رابطه مبادله 101 2019-05
گردش سرمایه -1755 2019-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13200 2018-12
حواله 18 2019-05
درآمد گردشگری 1685 2019-03
ورود توریست 4022254 2019-05
ذخایر طلا 261 2019-03
تولید نفت خام 54 2019-03
شاخص تروریسم 7.04 2017-12
فروش اسلحه 364 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.4 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت -11869039 2019-05
هزینه های دولت 57997835 2019-03
درآمدهای دولت 69740356 2019-05
بدهی های دولت 1221083 2019-05
هزینه های مالی 81609395 2019-05
درخواست پناهندگی 16207 2018-08
ارزیابی اعتبار 44.46
مخارج نظامی 22088 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 102 2019-06
شاخص PMI تولید 47.9 2019-06
تولید صنعتی -1.3 2019-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.3 2019-05
تولید صنعتی -1.8 2019-05
استفاده از ظرفیت 77.1 2019-06
تغییرات موجودی انبار -27915236 2019-03
ورشکستگی 946 2019-05
تولید خودرو 136517 2019-05
ثبت خودرو 57757 2019-05
مجموع فروش خودرو 42688 2019-06
شاخص اقتصادی مقدم 1.73 2019-05
سرعت اینترنت 7558 2017-03
آدرس های IP 8079762 2017-03
شاخص رقابتی 61.6 2018-12
رتبه رقابتی 61 2018-12
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
آسانی کسب و کار 43 2018-12
تولید الکتریسیته 24791 2019-05
استخراج معدن -2.5 2019-05
تولید فولاد 3063 2019-05
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 57.6 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.7 2019-05
هزینه های مصرف کننده 236727781 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 526402249 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 1988504409 2019-05
شاخص خوشبینی اقتصادی 83.4 2019-06
قیمت گازوئیل 1.19 2019-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 14.8 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 110 2019-04
جواز ساختمان 33158 2019-03
فروش خانه موجود 48487 2019-05
نرخ مالکیت مسکن 59.7 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 4365 2019-03
فروش خانه جدید 33765 2019-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترکیه - شاخص های اقتصادی.