ترکیه - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2018-03
نرخ بیکاری 9.7 2018-05
نرخ تورم 15.85 2018-07
نرخ بهره 17.75 2018-07
موازنه تجاری -5497 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.3 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 5.85 2018-08
بازار سهام 88735 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 21.07 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.4 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 851 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 396065974 TRY-THO 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 115606032 TRY-THO 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 14933 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25129 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10223772 TRY-THO 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 26973649 TRY-THO 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 71288896 TRY-THO 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 42061259 TRY-THO 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 91952312 TRY-THO 2018-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.7 % 2018-05
افراد شاغل 29138 هزار 2018-05
افراد بیکار 3136 هزار 2018-05
نرخ مشارکت نیروی کار 53 % 2018-05
نرخ بیکاری بلند مدت 2.3 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 17.8 % 2018-05
هزینه های کار 148 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد 2207 TRY / ماه 2014-12
حداقل دستمزد 2030 TRY / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 155 نقاط شاخص 2018-03
جمعیت 80.81 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 47.4 % 2018-05
استخدام تمام وقت 24246 هزار 2018-03
هزینه زندگی خانواده 2870 TRY / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1720 TRY / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 3084 هزار 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830 TRY / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380 TRY / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 15.85 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.55 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 359 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده اصلی 310 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم 15.1 % 2018-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 159 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 372 نقاط شاخص 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 25 % 2018-07
قیمت صادرات 97.05 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 93.27 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 19.4 % 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 368 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 138 نقاط شاخص 2018-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 17.75 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 22.55 % 2018-08
عرضه پول M1 511866340 سعی هزار 2018-08
عرضه پول M2 1888599441 سعی هزار 2018-08
عرضه پول M3 1948789006 سعی هزار 2018-08
ترازنامه بانک 3538464447 سعی هزار 2018-05
ذخایر ارزی 130875 USD - میلیون 2018-05
وام به بخش خصوصی 1223193168 سعی هزار 2018-06
نرخ بهره سپرده 16.25 % 2018-07
نسبت ذخیره نقدی 12 % 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 698916599 سعی هزار 2018-06
سرمایه گذاری سهام خارجی 29363 USD - میلیون 2018-08
نرخ وام 19.25 % 2018-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 171 % 2016-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -5497 USD - میلیون 2018-06
صادرات 12954 USD - میلیون 2018-06
واردات 18451 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری -2973 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 % 2017-12
بدهی خارجی 466657 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 104 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه 2518 USD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10900 USD - میلیون 2017-12
حواله 32 USD - میلیون 2018-06
درآمد گردشگری 2813 USD - میلیون 2018-06
ورود توریست 4505594 2018-06
ذخایر طلا 236 تن 2018-06
تولید نفت خام 54 BBL/D/1K 2018-04
شاخص تروریسم 7.52 2016-12
فروش اسلحه 244 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.3 % 2017-12
بودجه دولت -1.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -24201886 سعی هزار 2018-06
هزینه های دولت 54059159 TRY-THO 2018-03
درآمدهای دولت 49721920 سعی هزار 2018-06
بدهی های دولت 969811 TRY - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 73923806 سعی هزار 2018-06
درخواست پناهندگی 7086 افراد 2018-04
ارزیابی اعتبار 44.46
مخارج نظامی 19580 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 103 نقاط شاخص 2018-07
شاخص PMI تولید 49 2018-07
تولید صنعتی 3.2 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2 % 2018-06
تولید صنعتی 2.9 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 77.1 % 2018-07
تغییرات موجودی انبار 17396862 TRY-THO 2018-03
ورشکستگی 1017 بانک اطلاعات شرکتها 2018-07
تولید خودرو 131194 واحد 2018-06
ثبت خودرو 64341 2018-06
مجموع فروش خودرو 52734 2018-07
شاخص اقتصادی مقدم 4.42 % 2018-01
سرعت اینترنت 7558 KBps 2017-03
آدرس های IP 8079762 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.42 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 53 2018-12
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 81 2017-12
آسانی کسب و کار 60 2017-12
تولید الکتریسیته 23809 گیگاوات ساعت 2018-05
استخراج معدن 7.2 % 2018-06
تولید فولاد 3043 هزار تن 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 68.3 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.3 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 251250625 TRY-THO 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 527939447 TRY-THO 2018-07
اعتبار بخش خصوصی 1914004158 سعی هزار 2018-06
شاخص خوشبینی اقتصادی 92.2 نقاط شاخص 2018-07
قیمت گازوئیل 1.29 USD / لیتر 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.4 % of GDP 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 266 نقاط شاخص 2018-06
جواز ساختمان 49669 2018-03
فروش خانه موجود 62349 واحد 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 60.4 % 2015-12
خانه های مسکونی نوساز 6822 واحد 2018-03
فروش خانه جدید 57064 واحد 2018-06
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 29.2 mm 2015-12
درجه حرارت 0.97 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترکیه - شاخص های اقتصادی.