بازارها گذشته مرجع
پول 6.56 2020-03
بازار سهام 88059 2020-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 13.12 2020-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6 2019-12
نرخ بیکاری 13.7 2019-12
نرخ تورم 12.37 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.35 2020-02
نرخ بهره 9.75 2020-03
موازنه تجاری -4448 2020-01
حساب جاری -1804 2020-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.4 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
اطمینان کسب و کار 99.7 2020-03
شاخص PMI تولید 52.4 2020-02
ضریب اطمینان مصرف کننده 58.2 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.8 2020-01
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 10827 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 168 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 105 2020-03
تخت بیمارستان 2.81 2017-12
بیمارستان ها 18.9 2017-12
پزشکان پزشکی 1.87 2017-12
پرستاران 2.07 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6 2019-12
تولید ناخالص داخلی 740 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 478382418 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 121686729 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15027 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25287 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 25617593 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29640045 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 78256697 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 47340874 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 114297386 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13.7 2019-12
افراد شاغل 27658 2019-12
افراد بیکار 4394 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 52.4 2019-12
نرخ بیکاری بلند مدت 3.4 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 25 2019-12
هزینه های کار 198 2019-12
حداقل دستمزد 2943 2020-12
دستمزد در تولید 206 2019-12
جمعیت 83.15 2019-12
سن بازنشستگی زنان 58 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12
نرخ اشتغال 45.5 2019-12
استخدام تمام وقت 25244 2019-09
هزینه زندگی خانواده 3190 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1930 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 2408 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 12.37 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.35 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 448 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 372 2020-02
اندازه اصل تورم 9.97 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 192 2019-12
قیمت تولید 465 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده 9.26 2020-02
قیمت صادرات 92.01 2020-01
قیمت واردات 86.64 2020-01
تورم مواد غذایی 10.58 2020-02
CPI مسکن آب و برق 496 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 427 2020-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 172 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9.75 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 9.23 2020-03
عرضه پول M1 787412960 2020-02
عرضه پول M2 2551412776 2020-02
عرضه پول M3 2668539727 2020-02
ترازنامه بانک 4498755015 2020-01
ذخایر ارزی 141662 2020-01
وام به بخش خصوصی 1308999147 2020-01
نرخ بهره سپرده 8.25 2020-03
نسبت ذخیره نقدی 11 2020-03
ترازنامه بانک مرکزی 924742468 2020-02
سرمایه گذاری سهام خارجی 21556 2020-03
نرخ وام 11.25 2020-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 170 2017-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -4448 2020-01
حساب جاری -1804 2020-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2018-12
صادرات 14759 2020-01
واردات 19207 2020-01
بدهی خارجی 433889 2019-09
رابطه مبادله 106 2020-01
گردش سرمایه 1688 2020-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 567 2020-01
حواله 15 2020-01
درآمد گردشگری 1646 2019-12
ورود توریست 1733112 2020-02
ذخایر طلا 385 2019-12
تولید نفت خام 59 2019-11
شاخص تروریسم 6.53 2018-12
فروش اسلحه 364 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.4 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت -12751019 2020-02
هزینه های دولت 74875851 2019-12
درآمدهای دولت 81114649 2020-02
بدهی های دولت 1409519 2020-02
هزینه های مالی 93865668 2020-02
ارزیابی اعتبار 36 2020-03
مخارج نظامی 22088 2018-12
تراز خزانه نقدی -8974 2020-02

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 37.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 99.7 2020-03
شاخص PMI تولید 52.4 2020-02
تولید صنعتی 7.9 2020-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.2 2020-01
تولید صنعتی 8.2 2020-01
استفاده از ظرفیت 75.3 2020-03
تغییرات موجودی انبار -20588198 2019-12
ورشکستگی 865 2020-02
تولید خودرو 127882 2020-02
ثبت خودرو 94540 2020-01
مجموع فروش خودرو 47122 2020-02
شاخص اقتصادی مقدم 5.94 2020-02
سرعت اینترنت 7558 2017-03
آدرس های IP 8079762 2017-03
شاخص رقابتی 62.14 2019-12
رتبه رقابتی 61 2019-12
شاخص فساد مالی 39 2019-12
رتبه فساد مالی 91 2019-12
آسانی کسب و کار 33 2019-12
تولید الکتریسیته 25815 2019-12
استخراج معدن 8.5 2020-01
تولید فولاد 2851 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 58.2 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.8 2020-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.6 2020-01
هزینه های مصرف کننده 277271187 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 621694677 2020-02
اعتبار بخش خصوصی 2098881427 2020-01
شاخص خوشبینی اقتصادی 91.8 2020-03
قیمت گازوئیل 0.82 2020-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 14.2 2019-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 121 2020-01
جواز ساختمان 68916 2019-12
فروش خانه موجود 126594 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 59.1 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 9195 2019-12
فروش خانه جدید 75480 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 10827 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 168 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 105 2020-03
تخت بیمارستان 2.81 2017-12
بیمارستان ها 18.9 2017-12
پزشکان پزشکی 1.87 2017-12
پرستاران 2.07 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترکیه - شاخص های اقتصادی.