بازارها گذشته مرجع
پول 6.1 2019-05
بازار سهام 83853 2019-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 19.26 2019-05
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3 2018-12
نرخ بیکاری 14.7 2019-02
نرخ تورم 19.5 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 1.69 2019-04
نرخ بهره 24 2019-04
موازنه تجاری -2137 2019-03
حساب جاری -589 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.3 2017-12
بودجه دولت -1.5 2017-12
اطمینان کسب و کار 106 2019-04
شاخص PMI تولید 46.8 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 55.3 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 2019-03
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3 2018-12
تولید ناخالص داخلی 851 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 450961520 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 120801436 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 14933 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25129 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 24788022 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30976895 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 73726975 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 45002064 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 106768068 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 14.7 2019-02
افراد شاغل 27355 2019-02
افراد بیکار 4730 2019-02
نرخ مشارکت نیروی کار 53.2 2019-02
نرخ بیکاری بلند مدت 2.5 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 26.7 2019-01
هزینه های کار 163 2018-12
حداقل دستمزد 2558 2019-12
دستمزد در تولید 168 2018-12
جمعیت 80.81 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 46 2019-02
استخدام تمام وقت 25938 2018-09
هزینه زندگی خانواده 3190 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1930 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 2501 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 19.5 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 1.69 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 410 2019-04
قیمت مصرف کننده اصلی 345 2019-04
اندازه اصل تورم 16.3 2019-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 180 2018-12
قیمت تولید 445 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 30.12 2019-04
قیمت صادرات 91.88 2019-03
قیمت واردات 91 2019-03
تورم مواد غذایی 31.86 2019-04
CPI مسکن آب و برق 433 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 390 2019-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 154 2019-03
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 24 2019-04
نرخ بهره بین بانکی 26.14 2019-05
عرضه پول M1 567654054 2019-04
عرضه پول M2 2139582203 2019-04
عرضه پول M3 2240589216 2019-04
ترازنامه بانک 3800152261 2018-12
ذخایر ارزی 139273 2019-02
وام به بخش خصوصی 1285634717 2019-03
نرخ بهره سپرده 22.5 2019-04
نسبت ذخیره نقدی 13 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 757449524 2019-04
سرمایه گذاری سهام خارجی 25035 2019-05
نرخ وام 25.5 2019-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 170 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2137 2019-03
حساب جاری -589 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2018-12
صادرات 15486 2019-03
واردات 17622 2019-03
بدهی خارجی 444878 2018-12
رابطه مبادله 101 2019-03
گردش سرمایه 4892 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13200 2018-12
حواله 15 2019-03
درآمد گردشگری 1685 2019-03
ورود توریست 2232358 2019-03
ذخایر طلا 261 2019-03
تولید نفت خام 54 2019-01
شاخص تروریسم 7.04 2017-12
فروش اسلحه 244 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.3 2017-12
بودجه دولت -1.5 2017-12
ارزش بودجه دولت -24573567 2019-03
هزینه های دولت 69495065 2018-12
درآمدهای دولت 51046881 2019-03
بدهی های دولت 1210559 2019-04
هزینه های مالی 75620448 2019-03
درخواست پناهندگی 16207 2018-08
ارزیابی اعتبار 44.46
مخارج نظامی 22088 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 106 2019-04
شاخص PMI تولید 46.8 2019-04
تولید صنعتی -2.2 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.1 2019-03
تولید صنعتی -2.6 2019-03
استفاده از ظرفیت 75 2019-04
تغییرات موجودی انبار -40444799 2018-12
ورشکستگی 693 2019-03
تولید خودرو 127913 2019-04
ثبت خودرو 58708 2019-03
مجموع فروش خودرو 30971 2019-04
شاخص اقتصادی مقدم 0.36 2019-03
سرعت اینترنت 7558 2017-03
آدرس های IP 8079762 2017-03
شاخص رقابتی 61.6 2018-12
رتبه رقابتی 61 2018-12
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
آسانی کسب و کار 43 2018-12
تولید الکتریسیته 24637 2019-03
استخراج معدن 2.2 2019-03
تولید فولاد 2986 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 55.3 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.8 2019-03
هزینه های مصرف کننده 257299893 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 521473235 2019-04
اعتبار بخش خصوصی 1978581988 2019-03
شاخص خوشبینی اقتصادی 84.7 2019-04
قیمت گازوئیل 1.2 2019-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 15.6 2018-09
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 109 2019-03
جواز ساختمان 74867 2018-12
فروش خانه موجود 45802 2019-02
نرخ مالکیت مسکن 59.7 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 8334 2018-12
فروش خانه جدید 32648 2019-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترکیه - شاخص های اقتصادی.