بازارها گذشته مرجع
پول 5.68 2019-09
بازار سهام 101930 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 14.37 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.5 2019-06
نرخ بیکاری 13 2019-06
نرخ تورم 15.01 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.86 2019-08
نرخ بهره 16.5 2019-09
موازنه تجاری -3192 2019-07
حساب جاری 1158 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.4 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
اطمینان کسب و کار 102 2019-08
شاخص PMI تولید 48 2019-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 58.3 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.5 2019-07
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.5 2019-06
تولید ناخالص داخلی 767 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 426348297 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 104251295 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 15027 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25287 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17848921 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29287888 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70922402 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46799196 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 99589464 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13 2019-06
افراد شاغل 28512 2019-06
افراد بیکار 4253 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 52.9 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 2.9 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 24.8 2019-06
هزینه های کار 201 2019-06
حداقل دستمزد 2558 2019-12
دستمزد در تولید 194 2019-06
جمعیت 82 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12
نرخ اشتغال 45.6 2019-06
استخدام تمام وقت 23669 2019-03
هزینه زندگی خانواده 3190 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1930 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 2888 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 15.01 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.86 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 423 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 360 2019-08
اندازه اصل تورم 13.6 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 171 2019-06
قیمت تولید 450 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده 13.45 2019-08
قیمت صادرات 92.22 2019-07
قیمت واردات 89.12 2019-07
تورم مواد غذایی 17.22 2019-08
CPI مسکن آب و برق 458 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 410 2019-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 162 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 16.5 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 15.22 2019-09
عرضه پول M1 641449465 2019-08
عرضه پول M2 2266821545 2019-08
عرضه پول M3 2366661377 2019-08
ترازنامه بانک 4180965082 2019-06
ذخایر ارزی 135103 2019-06
وام به بخش خصوصی 1259281390 2019-07
نرخ بهره سپرده 15 2019-09
نسبت ذخیره نقدی 16 2019-07
ترازنامه بانک مرکزی 783623223 2019-08
سرمایه گذاری سهام خارجی 30190 2019-09
نرخ وام 21.25 2019-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 170 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3192 2019-07
حساب جاری 1158 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2018-12
صادرات 15160 2019-07
واردات 18351 2019-07
بدهی خارجی 453423 2019-03
رابطه مبادله 103 2019-07
گردش سرمایه -1761 2019-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13200 2018-12
حواله 17 2019-07
درآمد گردشگری 3338 2019-06
ورود توریست 6617380 2019-07
ذخایر طلا 321 2019-09
تولید نفت خام 58 2019-05
شاخص تروریسم 7.04 2017-12
فروش اسلحه 364 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.4 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت 10138765 2019-07
هزینه های دولت 62009834 2019-06
درآمدهای دولت 91462843 2019-07
بدهی های دولت 1215765 2019-07
هزینه های مالی 81324078 2019-07
درخواست پناهندگی 16207 2018-08
ارزیابی اعتبار 44.46
مخارج نظامی 22088 2018-12
تراز خزانه نقدی 5693 2019-08
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 102 2019-08
شاخص PMI تولید 48 2019-08
تولید صنعتی -1.2 2019-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.3 2019-07
تولید صنعتی -1.3 2019-07
استفاده از ظرفیت 76.6 2019-08
تغییرات موجودی انبار -4600589 2019-06
ورشکستگی 1213 2019-07
تولید خودرو 133883 2019-07
ثبت خودرو 67621 2019-07
مجموع فروش خودرو 26246 2019-08
شاخص اقتصادی مقدم 2.19 2019-07
سرعت اینترنت 7558 2017-03
آدرس های IP 8079762 2017-03
شاخص رقابتی 61.6 2018-12
رتبه رقابتی 61 2018-12
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
آسانی کسب و کار 43 2018-12
تولید الکتریسیته 28532 2019-07
استخراج معدن 7.8 2019-07
تولید فولاد 2925 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 58.3 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.5 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.7 2019-07
هزینه های مصرف کننده 251577716 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 533673372 2019-08
اعتبار بخش خصوصی 1960372690 2019-07
شاخص خوشبینی اقتصادی 87.1 2019-08
قیمت گازوئیل 1.17 2019-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 14.8 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 111 2019-06
جواز ساختمان 9477 2019-06
فروش خانه موجود 63305 2019-07
نرخ مالکیت مسکن 59.7 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 1733 2019-06
فروش خانه جدید 38931 2019-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترکیه - شاخص های اقتصادی.