بازارها گذشته مرجع
پول 7.94 2020-10
بازار سهام 1198 2020-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 13.43 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -11 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.9 2020-06
نرخ بیکاری 13.4 2020-07
نرخ تورم 11.75 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.97 2020-09
نرخ بهره 10.25 2020-10
موازنه تجاری -6278 2020-08
حساب جاری -4631 2020-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.1 2019-12
بودجه دولت -2.9 2019-12
اطمینان کسب و کار 105 2020-09
شاخص PMI تولید 52.8 2020-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 81.9 2020-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.4 2020-08
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 353426 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 9513 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 308446 2020-10
تخت بیمارستان 2.81 2017-12
بیمارستان ها 18.9 2017-12
پزشکان پزشکی 1.87 2017-12
پرستاران 2.07 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -11 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.9 2020-06
تولید ناخالص داخلی 754 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 386508426 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 101283418 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 14999 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28167 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 18683446 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28947529 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 56957006 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 45602561 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 76463061 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13.4 2020-07
افراد شاغل 27263 2020-07
افراد بیکار 4227 2020-07
نرخ مشارکت نیروی کار 49.3 2020-07
نرخ بیکاری بلند مدت 2.8 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 25.9 2020-07
هزینه های کار 257 2020-06
حداقل دستمزد 2943 2020-12
دستمزد در تولید 183 2020-06
جمعیت 83.15 2019-12
سن بازنشستگی زنان 58 2020-12
سن بازنشستگی مردان 60 2020-12
نرخ اشتغال 42.6 2020-07
استخدام تمام وقت 22139 2020-06
قسمت مدت زمان اشتغال 2994 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 11.75 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.97 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 477 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 405 2020-09
اندازه اصل تورم 11.32 2020-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 154 2020-06
قیمت تولید 515 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده 14.33 2020-09
قیمت صادرات 91.52 2020-08
قیمت واردات 84.54 2020-08
تورم مواد غذایی 14.95 2020-09
CPI مسکن آب و برق 515 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 470 2020-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 183 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 10.25 2020-10
نرخ بهره بین بانکی 13.79 2020-10
عرضه پول M1 1230903566 2020-09
عرضه پول M2 3274777900 2020-09
عرضه پول M3 3378587263 2020-09
ترازنامه بانک 5613388052 2020-07
ذخایر ارزی 42822 2020-10
وام به بخش خصوصی 1702718610 2020-08
نرخ بهره سپرده 8.75 2020-09
نسبت ذخیره نقدی 17 2020-08
ترازنامه بانک مرکزی 1129085410 2020-09
سرمایه گذاری سهام خارجی 20379 2020-10
نرخ وام 11.75 2020-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 164 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -6278 2020-08
حساب جاری -4631 2020-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.2 2019-12
صادرات 12464 2020-08
واردات 18742 2020-08
بدهی خارجی 421826 2020-06
رابطه مبادله 108 2020-08
گردش سرمایه -3711 2020-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 833 2020-07
حواله 10 2020-08
درآمد گردشگری 788 2020-03
ورود توریست 1814701 2020-08
ذخایر طلا 583 2020-06
تولید نفت خام 60 2020-06
شاخص تروریسم 6.53 2018-12
فروش اسلحه 364 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.1 2019-12
بودجه دولت -2.9 2019-12
ارزش بودجه دولت 27990695 2020-08
هزینه های دولت 61578544 2020-06
درآمدهای دولت 106671579 2020-08
بدهی های دولت 1862900 2020-09
هزینه های مالی 78680884 2020-08
ارزیابی اعتبار 36 2020-10
مخارج نظامی 22088 2018-12
تراز خزانه نقدی -30824 2020-09

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 37.5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 105 2020-09
شاخص PMI تولید 52.8 2020-09
تولید صنعتی 10.4 2020-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.4 2020-08
تولید صنعتی 11.4 2020-08
استفاده از ظرفیت 74.6 2020-09
تغییرات موجودی انبار 30991053 2020-06
ورشکستگی 1305 2020-08
تولید خودرو 142129 2020-09
ثبت خودرو 103872 2020-08
مجموع فروش خودرو 90619 2020-09
شاخص اقتصادی مقدم 3.73 2020-08
سرعت اینترنت 7558 2017-03
آدرس های IP 8079762 2017-03
شاخص رقابتی 62.14 2019-12
رتبه رقابتی 61 2019-12
شاخص فساد مالی 39 2019-12
رتبه فساد مالی 91 2019-12
آسانی کسب و کار 33 2019-12
تولید الکتریسیته 25815 2019-12
استخراج معدن 5.2 2020-08
تولید فولاد 3238 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 81.9 2020-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.4 2020-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.8 2020-08
هزینه های مصرف کننده 230395357 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 807201439 2020-09
اعتبار بخش خصوصی 2730732997 2020-08
شاخص خوشبینی اقتصادی 88.5 2020-09
قیمت گازوئیل 0.86 2020-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 15.1 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 144 2020-08
جواز ساختمان 72032 2020-06
فروش خانه موجود 118285 2020-08
نرخ مالکیت مسکن 59.1 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 8207 2020-06
فروش خانه جدید 52123 2020-08

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 353426 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 9513 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 308446 2020-10
تخت بیمارستان 2.81 2017-12
بیمارستان ها 18.9 2017-12
پزشکان پزشکی 1.87 2017-12
پرستاران 2.07 2017-12
تختخوابهای ICU 259 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترکیه - شاخص های اقتصادی.