ترکیه - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-06
نرخ بیکاری 10.8 2018-07
نرخ تورم 24.52 2018-09
نرخ بهره 24 2018-09
موازنه تجاری -2422 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.3 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 5.77 2018-10
بازار سهام 98631 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 17.8 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 851 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 431004380 TRY-THO 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 131111320 TRY-THO 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 14933 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25129 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17144988 TRY-THO 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33150632 TRY-THO 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 73484897 TRY-THO 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 45407125 TRY-THO 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 98843234 TRY-THO 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.8 % 2018-07
افراد شاغل 29265 هزار 2018-07
افراد بیکار 3531 هزار 2018-07
نرخ مشارکت نیروی کار 53.2 % 2018-07
نرخ بیکاری بلند مدت 2.3 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 19.9 % 2018-07
هزینه های کار 154 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد 2207 TRY / ماه 2014-12
حداقل دستمزد 2030 TRY / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 162 نقاط شاخص 2018-06
جمعیت 80.81 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 47.4 % 2018-07
استخدام تمام وقت 24246 هزار 2018-03
هزینه زندگی خانواده 2870 TRY / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1720 TRY / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 3084 هزار 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830 TRY / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380 TRY / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 24.52 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 6.3 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 391 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 339 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 24.05 % 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 172 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 440 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 46.15 % 2018-09
قیمت صادرات 94.04 نقاط شاخص 2018-08
قیمت واردات 92.41 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 27.7 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 424 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 419 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 141 نقاط شاخص 2018-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 24 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی 28.37 % 2018-10
عرضه پول M1 559184535 سعی هزار 2018-09
عرضه پول M2 2031956192 سعی هزار 2018-09
عرضه پول M3 2080428516 سعی هزار 2018-09
ترازنامه بانک 4344106245 سعی هزار 2018-08
ذخایر ارزی 128673 USD - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 1438571065 سعی هزار 2018-08
نرخ بهره سپرده 22.5 % 2018-09
نسبت ذخیره نقدی 12 % 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 736370209 سعی هزار 2018-07
سرمایه گذاری سهام خارجی 25917 USD - میلیون 2018-10
نرخ وام 24 % 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 171 % 2016-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2422 USD - میلیون 2018-08
صادرات 12383 USD - میلیون 2018-08
واردات 14805 USD - میلیون 2018-08
حساب جاری 2592 USD - میلیون 2018-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 % 2017-12
بدهی خارجی 456961 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 102 نقاط شاخص 2018-08
گردش سرمایه -6257 USD - میلیون 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10900 USD - میلیون 2017-12
حواله 40 USD - میلیون 2018-08
درآمد گردشگری 2813 USD - میلیون 2018-06
ورود توریست 5383332 2018-08
ذخایر طلا 246 تن 2018-09
تولید نفت خام 55 BBL/D/1K 2018-06
شاخص تروریسم 7.52 2016-12
فروش اسلحه 244 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.3 % 2017-12
بودجه دولت -1.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -3609472 سعی هزار 2018-08
هزینه های دولت 58800570 TRY-THO 2018-06
درآمدهای دولت 68701670 سعی هزار 2018-08
بدهی های دولت 1153454 TRY - میلیون 2018-08
هزینه های مالی 72311142 سعی هزار 2018-08
درخواست پناهندگی 7086 افراد 2018-04
ارزیابی اعتبار 44.46
مخارج نظامی 19580 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 89.6 نقاط شاخص 2018-09
شاخص PMI تولید 42.7 2018-09
تولید صنعتی 5.6 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.5 % 2018-07
تولید صنعتی 5.6 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 76.2 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار -171657 TRY-THO 2018-06
ورشکستگی 954 بانک اطلاعات شرکتها 2018-08
تولید خودرو 132931 واحد 2018-09
ثبت خودرو 63752 2018-08
مجموع فروش خودرو 23028 2018-09
شاخص اقتصادی مقدم 2.35 % 2018-08
سرعت اینترنت 7558 KBps 2017-03
آدرس های IP 8079762 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.42 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 53 2018-12
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 81 2017-12
آسانی کسب و کار 60 2017-12
تولید الکتریسیته 27595 گیگاوات ساعت 2018-08
استخراج معدن 8.5 % 2018-07
تولید فولاد 3000 هزار تن 2018-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 59.3 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.3 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.1 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 262057700 TRY-THO 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 528496370 TRY-THO 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 2135603878 سعی هزار 2018-08
شاخص خوشبینی اقتصادی 71 نقاط شاخص 2018-09
قیمت گازوئیل 1.17 USD / لیتر 2018-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.6 % of GDP 2018-03
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 268 نقاط شاخص 2018-07
جواز ساختمان 73270 2018-06
فروش خانه موجود 55792 واحد 2018-08
نرخ مالکیت مسکن 60.4 % 2015-12
خانه های مسکونی نوساز 8723 واحد 2018-06
فروش خانه جدید 49362 واحد 2018-08
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 29.2 mm 2015-12
درجه حرارت 0.97 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترکیه - شاخص های اقتصادی.