بازارها گذشته مرجع
پول 5.92 2020-01
بازار سهام 122747 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.45 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 2019-09
نرخ بیکاری 13.4 2019-10
نرخ تورم 11.84 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.74 2019-12
نرخ بهره 11.25 2020-01
موازنه تجاری -2234 2019-11
حساب جاری -518 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.4 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
اطمینان کسب و کار 104 2019-12
شاخص PMI تولید 49.5 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 58.8 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.7 2019-11
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 2019-09
تولید ناخالص داخلی 767 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 466070132 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 110095415 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 15027 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25287 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 57743283 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 31270056 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70808123 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46475881 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 106301989 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13.4 2019-10
افراد شاغل 28343 2019-10
افراد بیکار 4396 2019-10
نرخ مشارکت نیروی کار 52.9 2019-10
نرخ بیکاری بلند مدت 3.4 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 25.3 2019-10
هزینه های کار 204 2019-09
حداقل دستمزد 2943 2020-12
دستمزد در تولید 201 2019-09
جمعیت 82 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12
نرخ اشتغال 45.7 2019-10
استخدام تمام وقت 25244 2019-09
هزینه زندگی خانواده 3190 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1930 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 2408 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 11.84 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.74 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 440 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 373 2019-12
اندازه اصل تورم 9.81 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 187 2019-09
قیمت تولید 454 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 7.36 2019-12
قیمت صادرات 90.64 2019-11
قیمت واردات 86.68 2019-11
تورم مواد غذایی 10.89 2019-12
CPI مسکن آب و برق 487 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 425 2019-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 169 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 11.25 2020-01
نرخ بهره بین بانکی 9.99 2020-01
عرضه پول M1 712810444 2019-12
عرضه پول M2 2457520373 2019-12
عرضه پول M3 2575172746 2019-12
ترازنامه بانک 4308766747 2019-11
ذخایر ارزی 141664 2019-11
وام به بخش خصوصی 1271016681 2019-11
نرخ بهره سپرده 9.75 2020-01
نسبت ذخیره نقدی 16 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 779239847 2019-11
سرمایه گذاری سهام خارجی 33848 2020-01
نرخ وام 12.75 2020-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 170 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2234 2019-11
حساب جاری -518 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2018-12
صادرات 15503 2019-11
واردات 17737 2019-11
بدهی خارجی 433889 2019-09
رابطه مبادله 105 2019-11
گردش سرمایه 2371 2019-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13200 2018-12
حواله 13 2019-11
درآمد گردشگری 4402 2019-09
ورود توریست 2190622 2019-11
ذخایر طلا 385 2019-12
تولید نفت خام 60 2019-08
شاخص تروریسم 6.53 2018-12
فروش اسلحه 364 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.4 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت 6181359 2019-11
هزینه های دولت 62035476 2019-09
درآمدهای دولت 80810612 2019-11
بدهی های دولت 1328752 2019-12
هزینه های مالی 74629253 2019-11
ارزیابی اعتبار 36 2020-01
مخارج نظامی 22088 2018-12
تراز خزانه نقدی -36765 2019-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 104 2019-12
شاخص PMI تولید 49.5 2019-12
تولید صنعتی 5.1 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.7 2019-11
تولید صنعتی 5.3 2019-11
استفاده از ظرفیت 77 2019-12
تغییرات موجودی انبار -1236659 2019-09
ورشکستگی 1103 2019-11
تولید خودرو 135775 2019-12
ثبت خودرو 67126 2019-11
مجموع فروش خودرو 90500 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.63 2019-12
سرعت اینترنت 7558 2017-03
آدرس های IP 8079762 2017-03
شاخص رقابتی 62.14 2019-12
رتبه رقابتی 61 2019-12
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
آسانی کسب و کار 33 2019-12
تولید الکتریسیته 25163 2019-09
استخراج معدن 7.2 2019-11
تولید فولاد 2885 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 58.8 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.7 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.5 2019-11
هزینه های مصرف کننده 273319795 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 588691405 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 2025774064 2019-11
شاخص خوشبینی اقتصادی 93.8 2019-12
قیمت گازوئیل 1.2 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 13.9 2019-06
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 117 2019-11
جواز ساختمان 19172 2019-09
فروش خانه موجود 126594 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 59.1 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 2965 2019-09
فروش خانه جدید 75480 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترکیه - شاخص های اقتصادی.