بازارها گذشته مرجع
پول 8.23 2021-05
بازار سهام 1441 2021-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 17.29 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.9 2020-12
نرخ بیکاری 13.4 2021-02
نرخ تورم 17.14 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) 1.68 2021-04
نرخ بهره 19 2021-05
موازنه تجاری -4653 2021-03
حساب جاری -2610 2021-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.1 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.5 2020-12
بودجه دولت -3.4 2020-12
اطمینان کسب و کار 111 2021-04
شاخص PMI تولید 50.4 2021-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.2 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.4 2021-02
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 5016141 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 42187 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 2939324 2021-05
تخت بیمارستان 2.81 2017-12
بیمارستان ها 18.9 2017-12
پزشکان پزشکی 1.87 2017-12
پرستاران 2.07 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.9 2020-12
تولید ناخالص داخلی 754 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 512715333 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 133971217 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 14999 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28167 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 26744472 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 25691276 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 84786842 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 51468252 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 122923199 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13.4 2021-02
افراد شاغل 27477 2021-02
افراد بیکار 4236 2021-02
نرخ مشارکت نیروی کار 50.1 2021-02
نرخ بیکاری بلند مدت 3.3 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 26.9 2021-02
هزینه های کار 222 2020-12
حداقل دستمزد 3578 2021-12
دستمزد در تولید 244 2020-12
جمعیت 83.61 2020-12
سن بازنشستگی زنان 58 2021-12
سن بازنشستگی مردان 60 2021-12
نرخ اشتغال 43.4 2021-02
استخدام تمام وقت 23012 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 3297 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 17.14 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) 1.68 2021-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 532 2021-04
قیمت مصرف کننده اصلی 446 2021-04
اندازه اصل تورم 17.77 2021-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 204 2020-12
قیمت تولید 642 2021-04
تغییر قیمت تولید کننده 35.17 2021-04
قیمت صادرات 99.95 2021-03
قیمت واردات 110 2021-03
تورم مواد غذایی 16.98 2021-04
CPI مسکن آب و برق 563 2021-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 532 2021-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 201 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 29.47 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 24853353 2021-05
موارد کروناویروس 5016141 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 42187 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 2939324 2021-05
تخت بیمارستان 2.81 2017-12
بیمارستان ها 18.9 2017-12
پزشکان پزشکی 1.87 2017-12
پرستاران 2.07 2017-12
تختخوابهای ICU 259 2014-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 19 2021-05
نرخ بهره بین بانکی 19.48 2021-05
عرضه پول M1 1262317652 2021-04
عرضه پول M2 3555544956 2021-04
عرضه پول M3 3660712293 2021-04
ترازنامه بانک 6019110601 2021-01
ذخایر ارزی 46920 2021-04
وام به بخش خصوصی 1814808643 2021-03
نرخ بهره سپرده 17.5 2021-05
نسبت ذخیره نقدی 19 2021-02
ترازنامه بانک مرکزی 1361644142 2021-03
سرمایه گذاری سهام خارجی 22002 2021-04
نرخ وام 20.5 2021-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 166 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -4653 2021-03
حساب جاری -2610 2021-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.1 2020-12
صادرات 18984 2021-03
واردات 23637 2021-03
بدهی خارجی 450048 2020-12
رابطه مبادله 90.96 2021-03
گردش سرمایه -729 2021-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 228 2021-01
حواله 12 2021-02
درآمد گردشگری 2452 2021-03
ورود توریست 905323 2021-03
ذخایر طلا 544 2020-12
تولید نفت خام 65 2020-12
شاخص تروریسم 6.11 2019-12
فروش اسلحه 141 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.5 2020-12
بودجه دولت -3.4 2020-12
ارزش بودجه دولت 23.76 2021-03
هزینه های دولت 78810998 2020-12
درآمدهای دولت 135 2021-03
بدهی های دولت 1950049 2021-03
هزینه های مالی 111 2021-03
ارزیابی اعتبار 35 2021-05
مخارج نظامی 20796 2019-12
تراز خزانه نقدی -13292 2021-04

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 37.5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 111 2021-04
شاخص PMI تولید 50.4 2021-04
تولید صنعتی 8.8 2021-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.1 2021-02
تولید صنعتی 9.3 2021-02
استفاده از ظرفیت 75.9 2021-04
تغییرات موجودی انبار 50854876 2020-12
ورشکستگی 1015 2021-03
تولید خودرو 123427 2021-03
ثبت خودرو 130420 2021-03
مجموع فروش خودرو 61488 2021-04
شاخص اقتصادی مقدم 7.56 2021-03
سرعت اینترنت 7558 2017-03
آدرس های IP 8079762 2017-03
شاخص رقابتی 62.14 2019-12
رتبه رقابتی 61 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2020-12
رتبه فساد مالی 86 2020-12
آسانی کسب و کار 33 2019-12
تولید الکتریسیته 22930 2021-02
استخراج معدن 15.9 2021-02
تولید فولاد 3400 2021-03

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.2 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.4 2021-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.6 2021-02
هزینه های مصرف کننده 301125201 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 870776336 2021-04
اعتبار بخش خصوصی 2935341664 2021-03
شاخص خوشبینی اقتصادی 93.9 2021-04
قیمت گازوئیل 0.87 2021-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 18 2020-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 162 2021-02
جواز ساختمان 89075 2020-12
فروش خانه موجود 56485 2021-02
نرخ مالکیت مسکن 58.8 2019-12
خانه های مسکونی نوساز 13975 2020-12
فروش خانه جدید 24737 2021-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترکیه - شاخص های اقتصادی.