بازارها گذشته مرجع
پول 7.52 2021-03
بازار سهام 1542 2021-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 13.43 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.9 2020-12
نرخ بیکاری 12.9 2020-11
نرخ تورم 15.61 2021-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.91 2021-02
نرخ بهره 17 2021-02
موازنه تجاری -3034 2021-01
حساب جاری -3210 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.1 2019-12
بودجه دولت -2.9 2019-12
اطمینان کسب و کار 109 2021-02
شاخص PMI تولید 51.7 2021-02
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.5 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.2 2020-12
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 2746158 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 28901 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 911619 2021-03
تخت بیمارستان 2.81 2017-12
بیمارستان ها 18.9 2017-12
پزشکان پزشکی 1.87 2017-12
پرستاران 2.07 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.9 2020-12
تولید ناخالص داخلی 754 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 512715333 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 133971217 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 14999 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28167 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 26744472 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 25691276 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 84786842 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 51468252 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 122923199 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.9 2020-11
افراد شاغل 27066 2020-11
افراد بیکار 4005 2020-11
نرخ مشارکت نیروی کار 49.4 2020-11
نرخ بیکاری بلند مدت 3.3 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 24.9 2020-10
هزینه های کار 222 2020-12
حداقل دستمزد 3578 2021-12
دستمزد در تولید 244 2020-12
جمعیت 83.15 2019-12
سن بازنشستگی زنان 58 2020-12
سن بازنشستگی مردان 60 2020-12
نرخ اشتغال 43.1 2020-11
استخدام تمام وقت 23787 2020-09
قسمت مدت زمان اشتغال 2993 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 15.61 2021-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.91 2021-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 518 2021-02
قیمت مصرف کننده اصلی 433 2021-02
اندازه اصل تورم 16.21 2021-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 204 2020-12
قیمت تولید 591 2021-02
تغییر قیمت تولید کننده 27.09 2021-02
قیمت صادرات 93.97 2020-12
قیمت واردات 89.63 2020-12
تورم مواد غذایی 18.4 2021-02
CPI مسکن آب و برق 554 2021-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 523 2021-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 193 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 17 2021-02
نرخ بهره بین بانکی 17.53 2021-03
عرضه پول M1 1200674628 2021-01
عرضه پول M2 3336124406 2021-01
عرضه پول M3 3430127152 2021-01
ترازنامه بانک 6056499998 2020-12
ذخایر ارزی 54495 2021-02
وام به بخش خصوصی 1716176559 2021-01
نرخ بهره سپرده 15.5 2021-02
نسبت ذخیره نقدی 19 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 1254641122 2021-01
سرمایه گذاری سهام خارجی 31378 2021-02
نرخ وام 18.5 2021-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 164 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3034 2021-01
حساب جاری -3210 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.2 2019-12
صادرات 15045 2021-01
واردات 18079 2021-01
بدهی خارجی 435121 2020-09
رابطه مبادله 105 2020-12
گردش سرمایه -2490 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1027 2020-12
حواله 13 2020-12
درآمد گردشگری 3914 2020-12
ورود توریست 509787 2021-01
ذخایر طلا 544 2020-12
تولید نفت خام 64 2020-10
شاخص تروریسم 6.11 2019-12
فروش اسلحه 364 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.1 2019-12
بودجه دولت -2.9 2019-12
ارزش بودجه دولت -24.15 2021-01
هزینه های دولت 78810998 2020-12
درآمدهای دولت 89.61 2021-01
بدهی های دولت 1837639 2021-01
هزینه های مالی 114 2021-01
ارزیابی اعتبار 35 2021-03
مخارج نظامی 22088 2018-12
تراز خزانه نقدی -3456 2021-02

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 37.5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 109 2021-02
شاخص PMI تولید 51.7 2021-02
تولید صنعتی 9 2020-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.3 2020-12
تولید صنعتی 9.5 2020-12
استفاده از ظرفیت 74.9 2021-02
تغییرات موجودی انبار 50854876 2020-12
ورشکستگی 958 2021-01
تولید خودرو 106176 2021-01
ثبت خودرو 117313 2021-01
مجموع فروش خودرو 43728 2021-01
شاخص اقتصادی مقدم 2.99 2021-01
سرعت اینترنت 7558 2017-03
آدرس های IP 8079762 2017-03
شاخص رقابتی 62.14 2019-12
رتبه رقابتی 61 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2020-12
رتبه فساد مالی 86 2020-12
آسانی کسب و کار 33 2019-12
تولید الکتریسیته 24344 2020-10
استخراج معدن 6 2020-12
تولید فولاد 3400 2021-01

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.5 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.2 2020-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.6 2020-12
هزینه های مصرف کننده 301125201 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 836038592 2021-01
اعتبار بخش خصوصی 2797490728 2021-01
شاخص خوشبینی اقتصادی 95.8 2021-02
قیمت گازوئیل 0.99 2021-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.7 2020-06

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 155 2020-12
جواز ساختمان 89075 2020-12
فروش خانه موجود 69083 2020-12
نرخ مالکیت مسکن 59.1 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 13975 2020-12
فروش خانه جدید 36898 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 2746158 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 28901 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 911619 2021-03
تخت بیمارستان 2.81 2017-12
بیمارستان ها 18.9 2017-12
پزشکان پزشکی 1.87 2017-12
پرستاران 2.07 2017-12
تختخوابهای ICU 259 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترکیه - شاخص های اقتصادی.