بازارها گذشته مرجع
پول 5.71 2019-11
بازار سهام 107424 2019-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.9 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.5 2019-06
نرخ بیکاری 14 2019-08
نرخ تورم 8.55 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 2 2019-10
نرخ بهره 14 2019-10
موازنه تجاری -2056 2019-09
حساب جاری 2477 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.4 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
اطمینان کسب و کار 101 2019-10
شاخص PMI تولید 49 2019-10
ضریب اطمینان مصرف کننده 57 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2019-09
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.5 2019-06
تولید ناخالص داخلی 767 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 426348297 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 104251295 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 15027 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25287 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17848921 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29287888 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70922402 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46799196 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 99589464 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 14 2019-08
افراد شاغل 28259 2019-08
افراد بیکار 4650 2019-08
نرخ مشارکت نیروی کار 53.1 2019-08
نرخ بیکاری بلند مدت 3 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 27.1 2019-07
هزینه های کار 201 2019-06
حداقل دستمزد 2558 2019-12
دستمزد در تولید 194 2019-06
جمعیت 82 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12
نرخ اشتغال 45.6 2019-08
استخدام تمام وقت 24678 2019-06
هزینه زندگی خانواده 3190 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1930 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 2736 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 8.55 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 2 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 436 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 371 2019-10
اندازه اصل تورم 6.67 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 171 2019-06
قیمت تولید 451 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده 1.7 2019-10
قیمت صادرات 90.47 2019-09
قیمت واردات 87.33 2019-09
تورم مواد غذایی 7.85 2019-10
CPI مسکن آب و برق 485 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 421 2019-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 167 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 14 2019-10
نرخ بهره بین بانکی 13.17 2019-11
عرضه پول M1 666773016 2019-10
عرضه پول M2 2337343057 2019-10
عرضه پول M3 2448218565 2019-10
ترازنامه بانک 4226931910 2019-09
ذخایر ارزی 142126 2019-08
وام به بخش خصوصی 1261888520 2019-09
نرخ بهره سپرده 12.5 2019-10
نسبت ذخیره نقدی 16 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 777553685 2019-10
سرمایه گذاری سهام خارجی 30419 2019-11
نرخ وام 15.5 2019-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 170 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2056 2019-09
حساب جاری 2477 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2018-12
صادرات 14436 2019-09
واردات 16492 2019-09
بدهی خارجی 446860 2019-06
رابطه مبادله 104 2019-09
گردش سرمایه -715 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13200 2018-12
حواله 13 2019-09
درآمد گردشگری 4402 2019-09
ورود توریست 5426818 2019-09
ذخایر طلا 385 2019-12
تولید نفت خام 60 2019-07
شاخص تروریسم 7.04 2017-12
فروش اسلحه 364 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.4 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت -18224093 2019-09
هزینه های دولت 62009834 2019-06
درآمدهای دولت 60896406 2019-09
بدهی های دولت 1239194 2019-09
هزینه های مالی 79120499 2019-09
درخواست پناهندگی 16207 2018-08
ارزیابی اعتبار 44.46
مخارج نظامی 22088 2018-12
تراز خزانه نقدی -11890 2019-10
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 101 2019-10
شاخص PMI تولید 49 2019-10
تولید صنعتی 3.4 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.2 2019-09
تولید صنعتی 3.4 2019-09
استفاده از ظرفیت 76.4 2019-10
تغییرات موجودی انبار -4600589 2019-06
ورشکستگی 1233 2019-09
تولید خودرو 132155 2019-10
ثبت خودرو 52456 2019-09
مجموع فروش خودرو 49075 2019-10
شاخص اقتصادی مقدم 3.61 2019-09
سرعت اینترنت 7558 2017-03
آدرس های IP 8079762 2017-03
شاخص رقابتی 62.14 2019-12
رتبه رقابتی 61 2019-12
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
آسانی کسب و کار 33 2019-12
تولید الکتریسیته 27496 2019-08
استخراج معدن 5.7 2019-09
تولید فولاد 2733 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 57 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.7 2019-09
هزینه های مصرف کننده 251577716 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 563665886 2019-10
اعتبار بخش خصوصی 1983410763 2019-09
شاخص خوشبینی اقتصادی 89.8 2019-10
قیمت گازوئیل 1.21 2019-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 14.3 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 113 2019-08
جواز ساختمان 9477 2019-06
فروش خانه موجود 95510 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 59.1 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 1733 2019-06
فروش خانه جدید 51393 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترکیه - شاخص های اقتصادی.