بازارها گذشته مرجع
پول 6.86 2020-07
بازار سهام 114809 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.39 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2020-03
نرخ بیکاری 12.8 2020-04
نرخ تورم 12.62 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 1.13 2020-06
نرخ بهره 8.25 2020-06
موازنه تجاری -3420 2020-05
حساب جاری -5062 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.1 2019-12
بودجه دولت -2.9 2019-12
اطمینان کسب و کار 92.6 2020-06
شاخص PMI تولید 53.9 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 62.6 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -21 2020-04
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 208938 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 5300 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 190390 2020-07
تخت بیمارستان 2.81 2017-12
بیمارستان ها 18.9 2017-12
پزشکان پزشکی 1.87 2017-12
پرستاران 2.07 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2020-03
تولید ناخالص داخلی 754 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 404437684 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 101761744 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 14999 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28167 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11115755 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24290595 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 71562833 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 48202168 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 92239191 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.8 2020-04
افراد شاغل 25614 2020-04
افراد بیکار 3775 2020-04
نرخ مشارکت نیروی کار 47.5 2020-04
نرخ بیکاری بلند مدت 3.6 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 24.4 2020-04
هزینه های کار 221 2020-03
حداقل دستمزد 2943 2020-12
دستمزد در تولید 222 2020-03
جمعیت 83.15 2019-12
سن بازنشستگی زنان 58 2020-12
سن بازنشستگی مردان 60 2020-12
نرخ اشتغال 41.1 2020-04
استخدام تمام وقت 24516 2019-12
قسمت مدت زمان اشتغال 2780 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 12.62 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 1.13 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 466 2020-06
قیمت مصرف کننده اصلی 394 2020-06
اندازه اصل تورم 11.64 2020-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 162 2020-03
قیمت تولید 485 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده 6.17 2020-06
قیمت صادرات 88.04 2020-04
قیمت واردات 79.81 2020-04
تورم مواد غذایی 12.93 2020-06
CPI مسکن آب و برق 501 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 444 2020-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 174 2020-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 8.25 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 7.69 2020-07
عرضه پول M1 1048950629 2020-05
عرضه پول M2 2917936926 2020-05
عرضه پول M3 3058132448 2020-05
ترازنامه بانک 4678225798 2020-02
ذخایر ارزی 51344 2020-07
وام به بخش خصوصی 1594107445 2020-05
نرخ بهره سپرده 6.75 2020-06
نسبت ذخیره نقدی 12 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 1041217842 2020-05
سرمایه گذاری سهام خارجی 24429 2020-06
نرخ وام 9.75 2020-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 164 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3420 2020-05
حساب جاری -5062 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.2 2019-12
صادرات 9967 2020-05
واردات 13387 2020-05
بدهی خارجی 431034 2020-03
رابطه مبادله 110 2020-04
گردش سرمایه 2303 2020-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 257 2020-04
حواله 12 2020-04
درآمد گردشگری 788 2020-03
ورود توریست 29829 2020-05
ذخایر طلا 485 2020-03
تولید نفت خام 59 2020-02
شاخص تروریسم 6.53 2018-12
فروش اسلحه 364 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.1 2019-12
بودجه دولت -2.9 2019-12
ارزش بودجه دولت -16104759 2020-05
هزینه های دولت 61895539 2020-03
درآمدهای دولت 66691002 2020-05
بدهی های دولت 1633372 2020-05
هزینه های مالی 82795761 2020-05
ارزیابی اعتبار 36 2020-07
مخارج نظامی 22088 2018-12
تراز خزانه نقدی -26760 2020-06

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 37.5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 92.6 2020-06
شاخص PMI تولید 53.9 2020-06
تولید صنعتی -31.4 2020-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -30.4 2020-04
تولید صنعتی -33.3 2020-04
استفاده از ظرفیت 66 2020-06
تغییرات موجودی انبار 51404473 2020-03
ورشکستگی 517 2020-05
تولید خودرو 63145 2020-05
ثبت خودرو 52080 2020-05
مجموع فروش خودرو 70973 2020-06
شاخص اقتصادی مقدم -28.61 2020-05
سرعت اینترنت 7558 2017-03
آدرس های IP 8079762 2017-03
شاخص رقابتی 62.14 2019-12
رتبه رقابتی 61 2019-12
شاخص فساد مالی 39 2019-12
رتبه فساد مالی 91 2019-12
آسانی کسب و کار 33 2019-12
تولید الکتریسیته 25815 2019-12
استخراج معدن -14.5 2020-04
تولید فولاد 2272 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 62.6 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -21 2020-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی -19.3 2020-04
هزینه های مصرف کننده 241582304 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 688142035 2020-06
اعتبار بخش خصوصی 2481623682 2020-05
شاخص خوشبینی اقتصادی 73.5 2020-06
قیمت گازوئیل 0.92 2020-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 14.7 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 128 2020-04
جواز ساختمان 32752 2020-03
فروش خانه موجود 74581 2020-03
نرخ مالکیت مسکن 59.1 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 4510 2020-03
فروش خانه جدید 34089 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 208938 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 5300 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 190390 2020-07
تخت بیمارستان 2.81 2017-12
بیمارستان ها 18.9 2017-12
پزشکان پزشکی 1.87 2017-12
پرستاران 2.07 2017-12
تختخوابهای ICU 259 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترکیه - شاخص های اقتصادی.