05/08/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
UG
Stanbic Bank اوگاندا PMI JUL 50.3 46.5
06/08/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
UG
موازنه تجاری JUN $-189M
08:00 AM
UG
اطمینان کسب و کار JUL 43.1
13/08/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
UG
تصمیم نرخ بهره 7%
31/08/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
UG
نرخ تورم (سالانه) AUG 4.7%


اوگاندا - تقویم - شاخص های اقتصادی

اوگاندا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.