30/10/2020 واقعی قبلی
08:45 AM
UG
نرخ تورم (سالانه) OCT 4.5%
04/11/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
UG
Stanbic Bank اوگاندا PMI OCT 54.5
05/11/2020 واقعی قبلی
01:15 PM
UG
موازنه تجاری SEP $-415.1M
01:15 PM
UG
اطمینان کسب و کار OCT 51


اوگاندا - تقویم - شاخص های اقتصادی

اوگاندا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.