30/09/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
UG
نرخ تورم (سالانه) SEP 1.9%
05/10/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
UG
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) استنبیک بانک اوگاندا SEP 50.2
08:00 AM
UG
اطمینان کسب و کار SEP 50.80
06/10/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
UG
موازنه تجاری AUG $-303.4M
13/10/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
UG
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 6.2%
14/10/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
UG
تصمیم نرخ بهره 6.5%

اوگاندا - تقویم - شاخص های اقتصادی

اوگاندا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.