31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
UG
نرخ تورم (سالانه) MAY 4.9%
03/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
UG
اطمینان کسب و کار MAY 56.4
06/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
UG
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) استنبیک بانک اوگاندا MAY 53.9
07/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
UG
موازنه تجاری APR $-405.4M
16/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
UG
تصمیم نرخ بهره 6.5%

اوگاندا - تقویم - شاخص های اقتصادی

اوگاندا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.