28/01/2021 واقعی قبلی
08:15 AM
UG
نرخ تورم (سالانه) JAN 3.6%
03/02/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
UG
Stanbic Bank اوگاندا PMI JAN 51.2
05/02/2021 واقعی قبلی
10:30 AM
UG
موازنه تجاری DEC -427.8M
10:30 AM
UG
اطمینان کسب و کار JAN


اوگاندا - تقویم - شاخص های اقتصادی

اوگاندا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.