29/05/2020 واقعی قبلی
12:20 PM
UG
نرخ تورم (سالانه) MAY 2.8% 3.2%
04/06/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
UG
Stanbic Bank اوگاندا PMI MAY 21.6
05/06/2020 واقعی قبلی
11:25 AM
UG
موازنه تجاری APR $-280M
11:25 AM
UG
اطمینان کسب و کار MAY 49.9
11/06/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
UG
تصمیم نرخ بهره 8%


اوگاندا - تقویم - شاخص های اقتصادی

اوگاندا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.