31/10/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
UG
نرخ تورم (سالانه) OCT 1.9%
05/11/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
UG
Stanbic Bank اوگاندا PMI OCT 55.7
03:30 PM
UG
موازنه تجاری SEP $-279M
07/11/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
UG
اطمینان کسب و کار OCT 58.6


اوگاندا - تقویم - شاخص های اقتصادی

اوگاندا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.