30/06/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
UG
نرخ تورم (سالانه) JUN 1.9%
02:00 PM
UG
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 1.6%
05/07/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
UG
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) استنبیک بانک اوگاندا JUN 56.5
06/07/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
UG
موازنه تجاری MAY $-397.55M
09:00 AM
UG
اطمینان کسب و کار JUN 56.36


اوگاندا - تقویم - شاخص های اقتصادی

اوگاندا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.