بازارها گذشته مرجع
پول 3607 2021-10
بازار سهام 1483 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 13.7 2021-06
نرخ بیکاری 2.44 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 5.93 2021-10
نرخ تورم 2.2 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 2793657 2021-10
نرخ بهره 6.5 2021-10
موازنه تجاری -367 2021-08
حساب جاری -1280 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.8 2020-12
بودجه دولت -6.6 2020-12
اطمینان کسب و کار 49.36 2021-09
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2021-12
موارد کروناویروس 125049 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 3180 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 52961 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 13.7 2021-06
تولید ناخالص داخلی 37.37 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 33491 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 958 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2178 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 32670 2021-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6974 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2247 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4801 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 394 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1030 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14689 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.44 2020-12
جمعیت 45.74 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 5.93 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 2793657 2021-10
موارد کروناویروس 125049 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 3180 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 52961 2021-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.2 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 2021-09
تورم مواد غذایی 2.9 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 115 2021-09
اندازه اصل تورم 2.2 2021-09
CPI مسکن آب و برق 210 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 208 2021-03
قیمت صادرات 178 2021-08
قیمت واردات 175 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2021-09
قیمت تولید 204 2021-08
تغییر قیمت تولید کننده 12.6 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.5 2021-10
عرضه پول M2 24151 2021-08
عرضه پول M3 33078 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 4018 2021-08
وام به بخش خصوصی 18957 2021-08
نرخ بهره سپرده 8.65 2021-08
عرضه پول M1 14139 2021-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -367 2021-08
حساب جاری -1280 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.4 2019-12
صادرات 293 2021-08
واردات 660 2021-08
رابطه مبادله 101 2021-08
ورود توریست 473 2020-12
گردش سرمایه -611 2021-03
شاخص تروریسم 3.28 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.8 2020-12
بودجه دولت -6.6 2020-12
ارزیابی اعتبار 31 2021-10
هزینه های دولت 14745 2020-12
مخارج نظامی 948 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 15 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 49.36 2021-09
شاخص اقتصادی مقدم 0.7 2021-06
سرعت اینترنت 2353 2017-03
آدرس های IP 20690 2017-03
تغییرات موجودی انبار 875 2020-12
شاخص رقابتی 48.94 2019-12
رتبه رقابتی 115 2019-12
پی ام آی مرکب 52.5 2021-09
شاخص فساد مالی 27 2020-12
رتبه فساد مالی 142 2020-12
آسانی کسب و کار 116 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 18413778 2021-08
تسهیلات اعتباری خریدار 3169086 2021-08
هزینه های مصرف کننده 120447 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 222 2021-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اوگاندا - شاخص های اقتصادی.