گذشته قبلی
پول 3705 3685
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.9 4 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 3.8 در صد
نرخ بیکاری 2.44 1.8 در صد
نرخ تورم 4.9 3.7 در صد
نرخ بهره 6.5 6.5 در صد
موازنه تجاری -405 -378 USD - میلیون
حساب جاری -845 -759 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.8 -7.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.8 38.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -6.6 -5.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 56.44 57.66 امتیاز
نرخ مالیات شرکت 30 30 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 40 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 2.44 1.8 در صد
جمعیت 45.74 43.8 میلیون
گذشته قبلی
نرخ تورم 4.9 3.7 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118 116 امتیاز
تورم مواد غذایی 4.4 4.5 در صد
قیمت مصرف کننده اصلی 117 115 امتیاز
اندازه اصل تورم 3.6 3.1 در صد
CPI مسکن آب و برق 113 112 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 141 141 امتیاز
قیمت صادرات 215 207 امتیاز
قیمت واردات 224 204 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 1 -0.3 در صد
قیمت تولید 230 222 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 12.8 12 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 44.66 44.35 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 21044430 20899440 دوزها
موارد کروناویروس 164331 164312 افراد
مرگ و میر کروناویروس 3598 3597 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 6.5 6.5 در صد
عرضه پول M2 24096 24312 UGX - میلیارد
عرضه پول M3 33400 33613 UGX - میلیارد
ذخایر ارزی خارجی 4464 4252 USD - میلیون
وام به بخش خصوصی 19827 19914 UGX - میلیارد
نرخ بهره سپرده 8.56 8.49 در صد
عرضه پول M1 14340 14585 UGX - میلیارد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -405 -378 USD - میلیون
حساب جاری -845 -759 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.8 -7.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 369 335 USD - میلیون
واردات 775 713 USD - میلیون
رابطه مبادله 96.16 101 امتیاز
ورود توریست 473 1543 هزار
گردش سرمایه -449 -1178 USD - میلیون
شاخص تروریسم 3.28 3.96
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.8 38.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -6.6 -5.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 31
هزینه های دولت 14745 13286 UGX - میلیارد
مخارج نظامی 948 648 USD - میلیون
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 56.44 57.66 امتیاز
شاخص اقتصادی مقدم -0.1 0.6 در صد
سرعت اینترنت 2353 2516 KBps
آدرس های IP 20690 19366 IP
تغییرات موجودی انبار 875 797 UGX - میلیارد
شاخص رقابتی 48.94 46.8 امتیاز
رتبه رقابتی 115 117
پی ام آی مرکب 53.9 51.9 امتیاز
شاخص فساد مالی 27 27 امتیاز
رتبه فساد مالی 144 142
آسانی کسب و کار 116 127
گذشته قبلی
اعتبار بخش خصوصی 19083466 19162822 UGX - میلیون
تسهیلات اعتباری خریدار 3677071 3629147 UGX - میلیون
هزینه های مصرف کننده 120447 112790 UGX - میلیارد
گذشته قبلی
شاخص مسکن 227 224 امتیاز


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اوگاندا - شاخص های اقتصادی.