بازارها گذشته مرجع
پول 3790 2020-04
بازار سهام 1330 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2019-09
نرخ بیکاری 1.8 2019-12
نرخ تورم 3 2020-03
نرخ بهره 9 2020-02
موازنه تجاری -329 2020-01
حساب جاری -776 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40 2018-12
بودجه دولت -4.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 56.9 2020-02
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
موارد کروناویروس 44 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 0 2020-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2019-09
تولید ناخالص داخلی 28.5 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31617 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 710 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1807 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 33583 2019-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6881 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2739 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 393 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 4743 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 730 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13283 2019-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1.8 2019-12
جمعیت 43.8 2019-12
هزینه زندگی خانواده 1368500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 652200 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1216600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 412400 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3 2020-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 181 2020-02
تورم مواد غذایی 3.5 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 176 2020-02
اندازه اصل تورم 3.1 2020-02
CPI مسکن آب و برق 211 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 163 2020-02
قیمت صادرات 165 2020-01
قیمت واردات 134 2020-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-02
قیمت تولید 181 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 1.9 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9 2020-02
عرضه پول M2 19362 2020-01
عرضه پول M3 26880 2020-01
ذخایر ارزی 3233 2020-01
وام به بخش خصوصی 16626 2020-01
نرخ بهره سپرده 10.43 2020-01
عرضه پول M1 11468 2020-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -329 2020-01
حساب جاری -776 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.8 2018-12
صادرات 380 2020-01
واردات 709 2020-01
رابطه مبادله 122 2020-01
ورود توریست 1800 2018-12
گردش سرمایه -443 2019-09
شاخص تروریسم 3.96 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40 2018-12
بودجه دولت -4.7 2018-12
ارزیابی اعتبار 33 2020-03
هزینه های دولت 9660 2018-12
مخارج نظامی 406 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 15 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 56.9 2020-02
شاخص اقتصادی مقدم 0.51 2019-11
سرعت اینترنت 2353 2017-03
آدرس های IP 20690 2017-03
تغییرات موجودی انبار 724 2018-12
شاخص رقابتی 48.94 2019-12
رتبه رقابتی 115 2019-12
پی ام آی مرکب 56.2 2020-02
شاخص فساد مالی 28 2019-12
رتبه فساد مالی 137 2019-12
آسانی کسب و کار 116 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 15794676 2020-01
تسهیلات اعتباری خریدار 2730123 2020-01
هزینه های مصرف کننده 81538 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 217 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 44 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 0 2020-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اوگاندا - شاخص های اقتصادی.