بازارها گذشته مرجع
پول 3540 2021-07
بازار سهام 1549 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.2 2021-03
نرخ بیکاری 2.44 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 2.43 2021-07
نرخ تورم 2 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1110867 2021-07
نرخ بهره 6.5 2021-06
موازنه تجاری -471 2021-05
حساب جاری -710 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.8 2020-12
بودجه دولت -6.6 2020-12
اطمینان کسب و کار 49.37 2021-06
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2021-12
موارد کروناویروس 92490 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 2579 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 52961 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.2 2021-03
تولید ناخالص داخلی 37.37 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31031 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 958 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2178 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 31832 2021-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5676 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2271 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5349 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 553 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1204 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14508 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.44 2020-12
جمعیت 45.74 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 2.43 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1110867 2021-07
موارد کروناویروس 92490 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 2579 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 52961 2021-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2021-06
تورم مواد غذایی -1.6 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 114 2021-06
اندازه اصل تورم 2.7 2021-06
CPI مسکن آب و برق 210 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 208 2021-03
قیمت صادرات 210 2021-05
قیمت واردات 179 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2021-06
قیمت تولید 204 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 9.8 2021-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.5 2021-06
عرضه پول M2 22579 2021-05
عرضه پول M3 31551 2021-05
ذخایر ارزی خارجی 3635 2021-05
وام به بخش خصوصی 18204 2021-05
نرخ بهره سپرده 8.28 2021-05
عرضه پول M1 12854 2021-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -471 2021-05
حساب جاری -710 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.4 2019-12
صادرات 455 2021-05
واردات 926 2021-05
رابطه مبادله 118 2021-05
ورود توریست 1800 2018-12
گردش سرمایه -611 2021-03
شاخص تروریسم 3.28 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.8 2020-12
بودجه دولت -6.6 2020-12
ارزیابی اعتبار 31 2021-07
هزینه های دولت 12114 2019-12
مخارج نظامی 948 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 15 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 49.37 2021-06
شاخص اقتصادی مقدم 0.87 2021-04
سرعت اینترنت 2353 2017-03
آدرس های IP 20690 2017-03
تغییرات موجودی انبار 797 2019-12
شاخص رقابتی 48.94 2019-12
رتبه رقابتی 115 2019-12
پی ام آی مرکب 34.9 2021-06
شاخص فساد مالی 27 2020-12
رتبه فساد مالی 142 2020-12
آسانی کسب و کار 116 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 17792174 2021-05
تسهیلات اعتباری خریدار 3092564 2021-05
هزینه های مصرف کننده 86525 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 220 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اوگاندا - شاخص های اقتصادی.