03/03/2021 واقعی قبلی
04:15 AM
AE
امارات NBD PMI FEB 51.2
08/03/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
AE
نرخ تورم (سالانه) JAN -2.09%
22/03/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
AE
تغییرات سالیانه رشد وام FEB 1.1%
09:00 AM
AE
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 JAN 3%


امارات متحده عربی - تقویم - شاخص های اقتصادی

امارات متحده عربی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.