03/11/2020 واقعی قبلی
04:15 AM
AE
امارات NBD PMI OCT 51.0
09/11/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
AE
تغییرات سالیانه رشد وام SEP 5.5%
09:00 AM
AE
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 SEP 10.1%
16/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
AE
نرخ تورم (سالانه) SEP -2.59%
23/11/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
AE
تغییرات سالیانه رشد وام OCT
09:00 AM
AE
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 OCT


امارات متحده عربی - تقویم - شاخص های اقتصادی

امارات متحده عربی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.