18/09/2019 واقعی قبلی
09:10 AM
AE
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 AUG 4.9% 5.6%
07:00 PM
AE
تصمیم نرخ بهره 2.5%
30/09/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
AE
تغییرات سالیانه رشد وام AUG 5.1%
03/10/2019 واقعی قبلی
04:15 AM
AE
امارات NBD PMI SEP 51.6
10/10/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
AE
نرخ تورم (سالانه) AUG -2.2%


امارات متحده عربی - تقویم - شاخص های اقتصادی

امارات متحده عربی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.