18/07/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
AE
M3 Money Supply YoY JUN 5.2%
09:00 AM
AE
Loan Growth YoY JUN 4.0%
29/07/2019 واقعی قبلی
11:50 AM
AE
Inflation Rate YoY JUN -1.1%
05/08/2019 واقعی قبلی
04:15 AM
AE
Emirates NBD PMI JUL 57.7


امارات متحده عربی - تقویم - شاخص های اقتصادی

امارات متحده عربی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.