03/08/2021 واقعی قبلی
04:15 AM
AE
امارات NBD PMI JUL 52.2
06/08/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
AE
نرخ تورم (سالانه) JUN -0.38%
18/08/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
AE
تغییرات سالیانه رشد وام JUN
09:00 AM
AE
M3 تغییرات سالیانه عرضه پول JUN 0.14%


امارات متحده عربی - تقویم - شاخص های اقتصادی

امارات متحده عربی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.