11/12/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
AE
نرخ تورم (سالانه) OCT -2.2%
07:15 PM
AE
تصمیم نرخ بهره 2%
19/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
AE
تغییرات سالیانه رشد وام NOV 3.8%
08:00 AM
AE
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 NOV 7.3%


امارات متحده عربی - تقویم - شاخص های اقتصادی

امارات متحده عربی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.