05/04/2020 واقعی قبلی
04:15 AM
AE
امارات NBD PMI MAR 49.1
13/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
AE
نرخ تورم (سالانه) FEB -1.3%
20/04/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
AE
تغییرات سالیانه رشد وام MAR
09:00 AM
AE
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 MAR 4.6%


امارات متحده عربی - تقویم - شاخص های اقتصادی

امارات متحده عربی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.