امارات متحده عربی - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1.72 2017-12
نرخ تورم 3.3 2018-06
نرخ بهره 2.25 2018-07
موازنه تجاری 315100 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.7 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 3.67 2018-08
بازار سهام 4907 امتیاز 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 383 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1422210 AED - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 317161 AED - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 41197 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67293 USD 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1.72 % 2017-12
جمعیت 9.4 میلیون 2017-12
تغییر اشتغال 3.2 در صد 2018-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.3 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 2.7 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 110 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.25 % 2018-07
عرضه پول M0 83800 AED - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 496400 AED - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 1302300 AED - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 1556000 AED - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 2652 AED - میلیارد 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 389 AED - میلیارد 2018-07
ذخایر ارزی 327 AED - میلیارد 2018-05
نرخ بهره بین بانکی 2.58 % 2018-08
میزان رشد وام 3.2 % 2018-07
وام به بخش خصوصی 778144 AED - میلیون 2018-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 315100 AED - میلیون 2017-12
صادرات 1169500 AED - میلیون 2017-12
واردات 854400 AED - میلیون 2017-12
حساب جاری 971000 AED - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.9 % 2017-12
ذخایر طلا 7.5 تن 2018-06
تولید نفت خام 2975 BBL/D/1K 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 38000 AED - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0.21 2016-12
فروش اسلحه 72 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.7 % 2017-12
بودجه دولت -2.6 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 152794 AED - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 90
مخارج نظامی 24400 USD - میلیون 2014-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 55.8 2018-07
تغییرات موجودی انبار 81229 AED - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 8571 KBps 2017-03
آدرس های IP 1353580 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.3 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 17 2018-12
شاخص فساد مالی 71 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 21 2017-12
آسانی کسب و کار 21 2017-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 110 نقاط شاخص 2018-03
هزینه های مصرف کننده 426883 AED - میلیون 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 1137363 AED - میلیون 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 328915 AED - میلیون 2018-06
قیمت گازوئیل 0.67 USD / لیتر 2018-07
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 17.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-01
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 7.58 mm 2015-12
درجه حرارت 20.76 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: امارات متحده عربی - شاخص های اقتصادی.