بازارها گذشته مرجع
پول 3.67 2021-05
بازار سهام 6209 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-12
نرخ بیکاری 5 2020-12
نرخ تورم -2.01 2021-02
نرخ بهره 1.5 2021-02
موازنه تجاری 228900 2020-12
حساب جاری 77100 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.9 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.9 2020-12
بودجه دولت -0.8 2019-12
شاخص PMI تولید 52.7 2021-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 92 2020-06
نرخ مالیات شرکت 0 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2021-12
موارد کروناویروس 539138 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 1617 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 520882 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-12
تولید ناخالص داخلی 421 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1486261 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 270277 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 41420 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67119 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5 2020-12
جمعیت 9.8 2019-12
تغییر اشتغال 2 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -2.01 2021-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2021-02
تورم مواد غذایی 1.42 2021-02
CPI مسکن آب و برق 98.33 2021-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2021-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.41 2021-02

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 115 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 11366954 2021-05
موارد کروناویروس 539138 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 1617 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 520882 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2021-02
نرخ بهره بین بانکی 0.45 2021-05
عرضه پول M0 111400 2021-02
عرضه پول M1 624900 2021-02
عرضه پول M2 1496000 2021-02
عرضه پول M3 1766400 2021-02
ترازنامه بانک 3023 2021-02
ترازنامه بانک مرکزی 463 2021-02
ذخایر ارزی 385 2021-02
میزان رشد وام 1.8 2021-02
وام به بخش خصوصی 782638 2021-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 228900 2020-12
حساب جاری 77100 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.9 2020-12
صادرات 1003000 2020-12
واردات 774100 2020-12
ذخایر طلا 51.42 2020-12
تولید نفت خام 2613 2021-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 50600 2019-12
شاخص تروریسم 0 2019-12
فروش اسلحه 191 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.9 2020-12
بودجه دولت -0.8 2019-12
هزینه های دولت 179324 2019-12
ارزیابی اعتبار 90 2021-05

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 17.5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2020-01

تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 52.7 2021-04
تغییرات موجودی انبار 139802 2019-12
سرعت اینترنت 8571 2017-03
آدرس های IP 1353580 2017-03
شاخص رقابتی 75.01 2019-12
رتبه رقابتی 25 2019-12
شاخص فساد مالی 71 2020-12
رتبه فساد مالی 21 2020-12
خطوط نفت خام 40 2021-03
آسانی کسب و کار 16 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 92 2020-06
هزینه های مصرف کننده 569166 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 1129505 2021-02
تسهیلات اعتباری خریدار 330141 2019-12
قیمت گازوئیل 0.59 2021-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: امارات متحده عربی - شاخص های اقتصادی.