گذشته قبلی
پول 3.67 3.67
بازار سهام 8547 8479 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.1 3.4 در صد
نرخ بیکاری 5 2.64 در صد
نرخ تورم 1.19 0.55 در صد
نرخ بهره 1.5 1.5 در صد
موازنه تجاری 228900 274600 AED - میلیون
حساب جاری 77100 108900 AED - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.9 8.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.9 27.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -0.8 2 درصد از تولید ناخالص داخلی
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 55.7 53.3 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده 133 130 امتیاز
نرخ مالیات شرکت 0 0 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 0 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.1 3.4 در صد
تولید ناخالص داخلی 421 422 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1418875 1486261 AED - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 286074 270277 AED - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 4029 4134 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67119 66968 USD
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 5 2.64 در صد
جمعیت 9.9 9.8 میلیون
تغییر اشتغال 2 2 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 1.19 0.55 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 107 امتیاز
تورم مواد غذایی 0.28 -1.12 در صد
CPI مسکن آب و برق 96.49 96.61 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 115 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 0.12 0.43 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 216 216 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 21548528 21548528 دوزها
موارد کروناویروس 742109 742041 افراد
مرگ و میر کروناویروس 2148 2147 افراد
Coronavirus بهبود یافت 611442 609711 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 1.5 1.5 در صد
نرخ بهره بین بانکی 0.35 0.35 در صد
عرضه پول M0 108500 106800 AED - میلیون
عرضه پول M1 668500 661100 AED - میلیون
عرضه پول M2 1485900 1487800 AED - میلیون
عرضه پول M3 1786880 1780735 AED - میلیون
ترازنامه بانک 3091 3070 AED - میلیارد
ترازنامه بانک مرکزی 482 476 AED - میلیارد
ذخایر ارزی خارجی 412 404 AED - میلیارد
میزان رشد وام -1.6 -1.7 در صد
وام به بخش خصوصی 775617 772801 AED - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری 228900 274600 AED - میلیون
حساب جاری 77100 108900 AED - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.9 8.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 1003000 1160200 AED - میلیون
واردات 774100 856900 AED - میلیون
ذخایر طلا 55.26 54.18 تن
تولید نفت خام 2833 2786 BBL/D/1K
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 50600 38100 AED - میلیون
شاخص تروریسم 0 0.05
فروش اسلحه 191 135 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.9 27.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -0.8 2 درصد از تولید ناخالص داخلی
هزینه های دولت 173764 179324 AED - میلیون
ارزیابی اعتبار 90
گذشته قبلی
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 55.7 53.3 امتیاز
تغییرات موجودی انبار 61524 139802 AED - میلیون
سرعت اینترنت 8571 10685 KBps
آدرس های IP 1353580 1312871 IP
شاخص رقابتی 75.01 73.37 امتیاز
رتبه رقابتی 25 27
شاخص فساد مالی 71 71 امتیاز
رتبه فساد مالی 21 21
خطوط نفت خام 38 34
آسانی کسب و کار 16 11
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 133 130 امتیاز
هزینه های مصرف کننده 483057 569166 AED - میلیون
اعتبار بخش خصوصی 1134155 1127561 AED - میلیون
تسهیلات اعتباری خریدار 339770 333882 AED - میلیون
قیمت گازوئیل 0.66 0.68 USD / لیتر


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: امارات متحده عربی - شاخص های اقتصادی.