بازارها گذشته مرجع
پول 3.67 2021-07
بازار سهام 7069 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.1 2020-12
نرخ بیکاری 5 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 166 2021-07
نرخ تورم -0.38 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 16444844 2021-07
نرخ بهره 1.5 2021-04
موازنه تجاری 228900 2020-12
حساب جاری 77100 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.9 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.9 2020-12
بودجه دولت -0.8 2019-12
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 52.2 2021-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 92 2020-06
نرخ مالیات شرکت 0 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2021-12
موارد کروناویروس 667080 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 1910 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 611442 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.1 2020-12
تولید ناخالص داخلی 421 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1418875 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 286074 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 41420 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67119 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5 2020-12
جمعیت 9.9 2020-12
تغییر اشتغال 2 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 166 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 16444844 2021-07
موارد کروناویروس 667080 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 1910 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 611442 2021-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.38 2021-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2021-05
تورم مواد غذایی -2.68 2021-05
CPI مسکن آب و برق 97.25 2021-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.25 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2021-04
نرخ بهره بین بانکی 0.36 2021-07
عرضه پول M0 111987 2021-05
عرضه پول M1 646387 2021-05
عرضه پول M2 1458518 2021-05
عرضه پول M3 1750183 2021-05
ترازنامه بانک 3022 2021-05
ترازنامه بانک مرکزی 470 2021-03
ذخایر ارزی خارجی 394 2021-04
میزان رشد وام -1.5 2021-05
وام به بخش خصوصی 773385 2021-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 228900 2020-12
حساب جاری 77100 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.9 2020-12
صادرات 1003000 2020-12
واردات 774100 2020-12
ذخایر طلا 54.18 2021-03
تولید نفت خام 2681 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 50600 2019-12
شاخص تروریسم 0 2019-12
فروش اسلحه 191 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.9 2020-12
بودجه دولت -0.8 2019-12
هزینه های دولت 173764 2020-12
ارزیابی اعتبار 90 2021-07

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 17.5 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.5 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2021-01

تجارت گذشته مرجع
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 52.2 2021-06
تغییرات موجودی انبار 61524 2020-12
سرعت اینترنت 8571 2017-03
آدرس های IP 1353580 2017-03
شاخص رقابتی 75.01 2019-12
رتبه رقابتی 25 2019-12
شاخص فساد مالی 71 2020-12
رتبه فساد مالی 21 2020-12
خطوط نفت خام 41 2021-06
آسانی کسب و کار 16 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 92 2020-06
هزینه های مصرف کننده 483057 2020-12
اعتبار بخش خصوصی 1124824 2021-05
تسهیلات اعتباری خریدار 333882 2021-03
قیمت گازوئیل 0.62 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: امارات متحده عربی - شاخص های اقتصادی.