گذشته قبلی
پول 3.67 3.67
بازار سهام 9592 9559 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 -6.1 در صد
نرخ بیکاری 5 2.64 در صد
نرخ تورم 2.5 2.6 در صد
نرخ بهره 2.25 1.75 در صد
موازنه تجاری 228900 274600 AED - میلیون
حساب جاری 77100 108900 AED - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.9 8.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.9 27.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -0.8 2 درصد از تولید ناخالص داخلی
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.6 54.8 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده 135 133 امتیاز
نرخ مالیات شرکت 0 0 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 0 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 -6.1 در صد
تولید ناخالص داخلی 421 422 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1418875 1486261 AED - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 286074 270277 AED - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 4029 4134 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67119 66968 USD
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 5 2.64 در صد
جمعیت 9.9 9.8 میلیون
تغییر اشتغال 2 2 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 2.5 2.6 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 109 امتیاز
تورم مواد غذایی 3.71 3.65 در صد
CPI مسکن آب و برق 96.34 96.42 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121 120 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 0.02 0.59 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 249 248 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 24831437 24812581 دوزها
موارد کروناویروس 905468 905151 افراد
مرگ و میر کروناویروس 2302 2301 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 2.25 1.75 در صد
نرخ بهره بین بانکی 1.51 1.51 در صد
عرضه پول M0 113631 110974 AED - میلیون
عرضه پول M1 712116 706500 AED - میلیون
عرضه پول M2 1570345 1563400 AED - میلیون
عرضه پول M3 1867816 1856559 AED - میلیون
ترازنامه بانک 3124 3132 AED - میلیارد
ترازنامه بانک مرکزی 498 494 AED - میلیارد
ذخایر ارزی خارجی 436 426 AED - میلیارد
میزان رشد وام 1.8 1.2 در صد
وام به بخش خصوصی 769916 771661 AED - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری 228900 274600 AED - میلیون
حساب جاری 77100 108900 AED - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.9 8.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 1003000 1160200 AED - میلیون
واردات 774100 856900 AED - میلیون
ذخایر طلا 55.43 54.85 تن
تولید نفت خام 3011 2970 BBL/D/1K
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 50600 38100 AED - میلیون
شاخص تروریسم 0 0.05
فروش اسلحه 191 135 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.9 27.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -0.8 2 درصد از تولید ناخالص داخلی
هزینه های دولت 173764 179324 AED - میلیون
ارزیابی اعتبار 90
گذشته قبلی
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.6 54.8 امتیاز
تغییرات موجودی انبار 61524 139802 AED - میلیون
سرعت اینترنت 8571 10685 KBps
آدرس های IP 1353580 1312871 IP
شاخص رقابتی 75.01 73.37 امتیاز
رتبه رقابتی 25 27
شاخص فساد مالی 69 71 امتیاز
رتبه فساد مالی 24 21
خطوط نفت خام 32 36
آسانی کسب و کار 16 11
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 135 133 امتیاز
هزینه های مصرف کننده 483057 569166 AED - میلیون
اعتبار بخش خصوصی 1140334 1137046 AED - میلیون
تسهیلات اعتباری خریدار 344465 339770 AED - میلیون
قیمت گازوئیل 0.97 0.85 USD / لیتر


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: امارات متحده عربی - شاخص های اقتصادی.