ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - امارات متحده عربی - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
FitchAA- Stable Nov 11 2020
Moody'sAa2 Stable May 25 2017
Moody'sAa2 Negative May 14 2016
Moody'sAa2 Negative Watch Mar 04 2016
Moody'sAa2 Stable Jul 10 2007
S&PAA Stable Jul 02 2007
Moody'sAa3 Stable Oct 04 2006
Moody'sA1 Positive Watch Sep 07 2006
Moody'sA1 Stable Dec 21 2004
Moody'sA2 Stable Dec 11 1997
Moody'sBaa1 Positive Watch Aug 28 1997
Moody'sBaa1 Stable Jan 29 1996