نرخ ارز

87.42

تغییر روزانه:

0.42%

سالیانه:

-2.38%