نرخ ارز

41.004

تغییر روزانه:

0.40%

سالیانه:

32.47%