نرخ ارز
69,979.95
تغییر روزانه
4.40%
سالیانه
-33.87%