نرخ ارز
2,708.25
تغییر روزانه
3.91%
سالیانه
-32.67%