نرخ ارز

1.28

تغییر روزانه:

3.37%

سالیانه:

374.02%