نرخ ارز

4.28

تغییر روزانه:

2.97%

سالیانه:

206.47%