نرخ ارز

3.09

تغییر روزانه:

0.15%

سالیانه:

87.57%